Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Міська влада | Виконавчі органи | Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Макаренко Л.П.
Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Макаренко Л.П.

 

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Макаренко Людмила Петрівна

Народилася 15 лютого 1976 року в  м. Чугуєві Харківської області, громадянка України.

У 1983 році пішла до загальноосвітньої школи № 5 м. Чугуєва. В листопаді 1989 року була переведена до загальноосвітньої школи № 8 м. Чугуєва, яку закінчила в 1993 році.

З 1993 по 1995 навчалася у Харківському вищому професійному училищі № 6.

Має вищу освіту, з 1994 по 2000 рік навчалася у Харківській державній академії міського господарства.

В 2012 закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Трудову діяльність розпочала з березня 1995 по вересень 1997 року секретарем-машиністкою відділу освіти Виконавчого комітету Чугуївської міської ради народних депутатів, з вересня 1997 по квітень 1999 — економіст господарчої групи відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, з квітня по серпень 1999 — заступник головного бухгалтера відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, з серпня по вересень 1999 — виконуючий обов’язки головного бухгалтера відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, з вересня 1999 по січень 2001 — головний бухгалтер відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради.

 З січня по липень 2001- спеціаліст ІІ категорії відділу економіки та підтримки підприємництва Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 З липня 2001 по жовтень 2003 — спеціаліст І категорії відділу промисловості та підприємства Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, з жовтня 2003 по липень 2004 — головний спеціаліст відділу промисловості та підприємства Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 З липня 2004 по листопад 2010 — державний реєстратор Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 З листопада 2010 по листопад 2015 — керуючий справами Виконавчого комітету Чугуївської міської ради,

 З листопада 2015 — заступник міського голови – керуючий справами Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Заміжня, має сина.

Функціональні обов’язки

Згідно Розпорядження міського голови  № 373 від 30.11.2015 «Про функціональні обов’язки та їх розподіл» заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО  Людмила  Петрівна вирішує питання:

—   добору, розстановки і навчання працівників виконавчого комітету, правового, організаційного, матеріально-технічного, господарського  та іншого забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради;

—   внутрішнього та зовнішнього інформування щодо діяльності Чугуївської міської ради та її виконавчих органів;

—   організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату виконавчого комітету;  подає міському голові на погодження матеріали щодо структури виконавчих органів;  пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників виконавчого комітету;

—   повернення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету проектів розпоряджень, рішень виконавчого комітету та інших матеріалів, підготовлених і внесених на розгляд виконавчого комітету з порушеннями встановленого порядку;

—   перспективного та поточного планування роботи;

—   організації виконання перспективних і поточних планів роботи структурних підрозділів виконавчого комітету з відповідних напрямів діяльності  та аналізу їх виконання;

—   забезпечення контролю за виконанням виконавчими органами міської ради, законів України, актів Президента України, розпоряджень і доручень міського голови;  вимагає від виконавчих органів міської ради матеріали і звіти про їх виконання;

—   проведення організаційної роботи з питань підготовки засідань виконавчого комітету  міської ради,  забезпечення підготовки проекту плану роботи на рік;

—   розробки, обговорення і прийняття регламенту роботи виконавчого комітету;

—   організації проведення правової експертизи проектів рішень виконавчих органів міської ради;

—   підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між міським головою та його заступниками;  бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо вдосконалення організаційної структури виконавчих органів міської ради;  контролює додержання вимог Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», забезпечує дотримання вимог Закону України «Про мови» при підготовці документів виконавчого комітету, Інструкції з питань діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету;

—   забезпечує формування кадрового резерву;

—   взаємодії, у межах своїх повноважень, із редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації з метою регулярного та об’єктивного висвітлення роботи виконавчого комітету Чугуївської міської ради, міського голови;

— реалізації політики щодо забезпечення доступу до публічної інформації розпорядником якої є виконавчий комітет;

—   реалізації заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів референдумів, опитувань населення в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;

—   організації і проведення зборів громадян за місцем проживання;

—   діяльності органів самоорганізації населення;

—   організаційної підтримки, забезпечення взаємодії виконавчого комітету з органами виконавчої влади, закладів, установ та організацій з питань ведення Державного реєстру виборців;

—   організації роботи зі зверненнями громадян та зворотного зв’язку;

—   підготовки матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян відзнаками, нагородними  документами;

—   забезпечення організації особистих прийомів міського голови;

—   дотримання протокольних норм при проведенні заходів за участі міського голови та інших міських заходів, урочистостей;

— планування та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції у структурних підрозділах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету;

— вживання заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

— розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету до вчинення корупційних правопорушень;

— забезпечення інформування про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

—   контролю роботи структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо забезпечення відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню;

—   забезпечує реалізацію державної політики щодо надання адміністративних послуг замовникам;

— забезпечує функціонування та вдосконалення системи управління якістю в структурних підрозділах виконавчого комітету відповідно до стандартів ДСТУ ISO 9001:2009;

веде реєстрацію процедур якості;

—   забезпечення моніторингу рівня задоволеності замовника;

—   забезпечення захисту та охорони персональних даних та власності замовника послуг, які надано до виконавчих органів міської ради;

—   звітування перед найвищим керівництвом про функціонування системи управління якістю та про потребу її поліпшення;

—   забезпечення взаємодії із зовнішніми сторонами стосовно питань системи управління якістю;

—   забезпечення розробки та підтримки в актуальному стані настанови з якості виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

—   забезпечення цілісності системи управління якістю під час планування та впровадження змін до неї;

-забезпечення та сприяння проведенню внутрішніх і наглядових аудитів у структурних підрозділах виконавчого комітету відповідно до стандартів ISO 9001-2008;

—  за дорученням міського голови виконує інші обов’язки та повноваження.

Керує діяльністю:

— відділу внутрішньої політики та організаційної роботи апарату виконавчого комітету;

— загального відділу апарату виконавчого комітету;

— відділу ведення Державного реєстру виборців апарату виконавчого комітету;

— служби юридичного супроводу апарату виконавчого комітету;

-управління обслуговування замовників та персоналу апарату виконавчого комітету;

-відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету;

— служби комп’ютерного забезпечення та  інформаційних систем апарату виконавчого комітету,

— господарчої групи,

— архівного відділу апарату виконавчого комітету.

Координує діяльність:

  • внутрішніх аудиторів виконавчого комітету;
  • Центру надання адміністративних послуг;

—   Чугуївської радіокомпанії.

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

—  Головним управління державної служби  України в Харківській області;

—  державним архівом Харківської області;

—  Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та іншими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації посадових осіб;

—  Чугуївським міськрайонним управлінням юстиції;

—   Чугуївською міжрайонною прокуратурою;

—   Чугуївським районним відділом Головного управління Державної міграційної служби України у Харківській області;

—  суб’єктами надання адміністративних послуг;

—   органами самоорганізації населення, в тому числі і  з вуличними комітетами;

—   засобами масової інформації.

Є представником керівництва з якості та питань функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті.

         Очолює

  • Конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті;
  • відповідні консультативно-дорадчі та інші робочі органи при міській ради та її виконавчому комітеті.
Переглядів: 432
Дата публікації: 10:23 21.03.2016
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
26.04.2018
08:00 - Панахида за загиблими і померлими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Панахида за загиблими і померлими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:26.04.2018 08:00 Місце проведення:Храм в м-ні «Преображенка
09:00 - Зустріч міського голови з вдовами чорнобильців Зустріч міського голови з вдовами чорнобильців Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Сосницька Ю.А. Час проведення:26.04.2018 09:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
09:00 - Показовий захід з цивільного захисту Показовий захід з цивільного захисту Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:26.04.2018 09:00 Місце проведення:ДНЗ №1
10:00 - Мітинг, присвячений 32-й річниці Чорнобильської катастрофи Мітинг, присвячений 32-й річниці Чорнобильської катастрофи Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Сосницька Ю.А. Час проведення:26.04.2018 10:00 Місце проведення:сквер Захисників Вітчизни
14:00 - Комісія по контролю за спожиті енергоносії Комісія по контролю за спожиті енергоносії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:26.04.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 28 викон. коміт.
15:00 - Нарада з суб’єктами господарювання щодо благоустрою прилеглої території Нарада з суб’єктами господарювання щодо благоустрою прилеглої території Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:26.04.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
16:00 - Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. на тему «Про реалізацію медичної реформи в м.Чугуєві.Сімейна медицина» Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. на тему «Про реалізацію медичної реформи в м.Чугуєві.Сімейна медицина» Організатор:Шляхта С.О. Рєзанова В.В. Час проведення:26.04.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 19 викон. коміт.
27.04.2018
08:00 - І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Ганзенко В.В. Час проведення:27.04.2018 08:00 Місце проведення:КБ ЗОШ
14:00 - «Круглий стіл» з нагоди відзначення «Дня охорони праці» «Круглий стіл» з нагоди відзначення «Дня охорони праці» Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:27.04.2018 14:00 Місце проведення:УСЗН
15:00 - Четвертий мiський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії «Феєрія танцю», присвячений Всесвітньому Дню танцю Четвертий мiський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії «Феєрія танцю», присвячений Всесвітньому Дню танцю Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:27.04.2018 15:00 Місце проведення: КЦ «ІМІДЖ»
28.04.2018
10:00 - Обласні (зональні) змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний мяч» (2006 р.н.) серед учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області Обласні (зональні) змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний мяч» (2006 р.н.) серед учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Губарь І.Л. Час проведення:28.04.2018 10:00 Місце проведення:Стадіон «Олімп»
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих