Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Міська влада | Виконавчі органи | Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Макаренко Л.П.
Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Макаренко Л.П.

 

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Макаренко Людмила Петрівна

Народилася 15 лютого 1976 року в  м. Чугуєві Харківської області, громадянка України.

У 1983 році пішла до загальноосвітньої школи № 5 м. Чугуєва. В листопаді 1989 року була переведена до загальноосвітньої школи № 8 м. Чугуєва, яку закінчила в 1993 році.

З 1993 по 1995 навчалася у Харківському вищому професійному училищі № 6.

Має вищу освіту, з 1994 по 2000 рік навчалася у Харківській державній академії міського господарства.

В 2012 закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Трудову діяльність розпочала з березня 1995 по вересень 1997 року секретарем-машиністкою відділу освіти Виконавчого комітету Чугуївської міської ради народних депутатів, з вересня 1997 по квітень 1999 — економіст господарчої групи відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, з квітня по серпень 1999 — заступник головного бухгалтера відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, з серпня по вересень 1999 — виконуючий обов’язки головного бухгалтера відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, з вересня 1999 по січень 2001 — головний бухгалтер відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради.

 З січня по липень 2001- спеціаліст ІІ категорії відділу економіки та підтримки підприємництва Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 З липня 2001 по жовтень 2003 — спеціаліст І категорії відділу промисловості та підприємства Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, з жовтня 2003 по липень 2004 — головний спеціаліст відділу промисловості та підприємства Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 З липня 2004 по листопад 2010 — державний реєстратор Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 З листопада 2010 по листопад 2015 — керуючий справами Виконавчого комітету Чугуївської міської ради,

 З листопада 2015 — заступник міського голови – керуючий справами Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Заміжня, має сина.

Функціональні обов’язки

Згідно Розпорядження міського голови  № 373 від 30.11.2015 «Про функціональні обов’язки та їх розподіл» заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО  Людмила  Петрівна вирішує питання:

—   добору, розстановки і навчання працівників виконавчого комітету, правового, організаційного, матеріально-технічного, господарського  та іншого забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради;

—   внутрішнього та зовнішнього інформування щодо діяльності Чугуївської міської ради та її виконавчих органів;

—   організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату виконавчого комітету;  подає міському голові на погодження матеріали щодо структури виконавчих органів;  пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників виконавчого комітету;

—   повернення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету проектів розпоряджень, рішень виконавчого комітету та інших матеріалів, підготовлених і внесених на розгляд виконавчого комітету з порушеннями встановленого порядку;

—   перспективного та поточного планування роботи;

—   організації виконання перспективних і поточних планів роботи структурних підрозділів виконавчого комітету з відповідних напрямів діяльності  та аналізу їх виконання;

—   забезпечення контролю за виконанням виконавчими органами міської ради, законів України, актів Президента України, розпоряджень і доручень міського голови;  вимагає від виконавчих органів міської ради матеріали і звіти про їх виконання;

—   проведення організаційної роботи з питань підготовки засідань виконавчого комітету  міської ради,  забезпечення підготовки проекту плану роботи на рік;

—   розробки, обговорення і прийняття регламенту роботи виконавчого комітету;

—   організації проведення правової експертизи проектів рішень виконавчих органів міської ради;

—   підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між міським головою та його заступниками;  бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо вдосконалення організаційної структури виконавчих органів міської ради;  контролює додержання вимог Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», забезпечує дотримання вимог Закону України «Про мови» при підготовці документів виконавчого комітету, Інструкції з питань діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету;

—   забезпечує формування кадрового резерву;

—   взаємодії, у межах своїх повноважень, із редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації з метою регулярного та об’єктивного висвітлення роботи виконавчого комітету Чугуївської міської ради, міського голови;

— реалізації політики щодо забезпечення доступу до публічної інформації розпорядником якої є виконавчий комітет;

—   реалізації заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів референдумів, опитувань населення в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;

—   організації і проведення зборів громадян за місцем проживання;

—   діяльності органів самоорганізації населення;

—   організаційної підтримки, забезпечення взаємодії виконавчого комітету з органами виконавчої влади, закладів, установ та організацій з питань ведення Державного реєстру виборців;

—   організації роботи зі зверненнями громадян та зворотного зв’язку;

—   підготовки матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян відзнаками, нагородними  документами;

—   забезпечення організації особистих прийомів міського голови;

—   дотримання протокольних норм при проведенні заходів за участі міського голови та інших міських заходів, урочистостей;

— планування та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції у структурних підрозділах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету;

— вживання заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

— розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету до вчинення корупційних правопорушень;

— забезпечення інформування про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

—   контролю роботи структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо забезпечення відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню;

—   забезпечує реалізацію державної політики щодо надання адміністративних послуг замовникам;

— забезпечує функціонування та вдосконалення системи управління якістю в структурних підрозділах виконавчого комітету відповідно до стандартів ДСТУ ISO 9001:2009;

веде реєстрацію процедур якості;

—   забезпечення моніторингу рівня задоволеності замовника;

—   забезпечення захисту та охорони персональних даних та власності замовника послуг, які надано до виконавчих органів міської ради;

—   звітування перед найвищим керівництвом про функціонування системи управління якістю та про потребу її поліпшення;

—   забезпечення взаємодії із зовнішніми сторонами стосовно питань системи управління якістю;

—   забезпечення розробки та підтримки в актуальному стані настанови з якості виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

—   забезпечення цілісності системи управління якістю під час планування та впровадження змін до неї;

-забезпечення та сприяння проведенню внутрішніх і наглядових аудитів у структурних підрозділах виконавчого комітету відповідно до стандартів ISO 9001-2008;

—  за дорученням міського голови виконує інші обов’язки та повноваження.

Керує діяльністю:

— відділу внутрішньої політики та організаційної роботи апарату виконавчого комітету;

— загального відділу апарату виконавчого комітету;

— відділу ведення Державного реєстру виборців апарату виконавчого комітету;

— служби юридичного супроводу апарату виконавчого комітету;

-управління обслуговування замовників та персоналу апарату виконавчого комітету;

-відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету;

— служби комп’ютерного забезпечення та  інформаційних систем апарату виконавчого комітету,

— господарчої групи,

— архівного відділу апарату виконавчого комітету.

Координує діяльність:

  • внутрішніх аудиторів виконавчого комітету;
  • Центру надання адміністративних послуг;

—   Чугуївської радіокомпанії.

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

—  Головним управління державної служби  України в Харківській області;

—  державним архівом Харківської області;

—  Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та іншими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації посадових осіб;

—  Чугуївським міськрайонним управлінням юстиції;

—   Чугуївською міжрайонною прокуратурою;

—   Чугуївським районним відділом Головного управління Державної міграційної служби України у Харківській області;

—  суб’єктами надання адміністративних послуг;

—   органами самоорганізації населення, в тому числі і  з вуличними комітетами;

—   засобами масової інформації.

Є представником керівництва з якості та питань функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті.

         Очолює

  • Конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті;
  • відповідні консультативно-дорадчі та інші робочі органи при міській ради та її виконавчому комітеті.
Переглядів: 616
Дата публікації: 10:23 21.03.2016
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
18.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
09:00 - Особистий прийом міського голови Особистий прийом міського голови Організатор:Макаренко Л.П. Кормілець Л.О. Час проведення:18.06.2018 09:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
10:00 - Урочистий захід з нагоди Дня дільничних офіцерів поліції Урочистий захід з нагоди Дня дільничних офіцерів поліції Організатор:Макаренко Л.П. СосницькаЮ.А. Час проведення:18.06.2018 10:00 Місце проведення:Чугуївський відділ поліції
14:00 - Засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності Засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності Організатор:Апостол О.І. КрасільніковаТ.В Час проведення:18.06.2018 14:00 Місце проведення:ХАБ Сіті
16:30 - Нарада з керівниками підприємств ЖКГ міста Нарада з керівниками підприємств ЖКГ міста Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 16:30 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
19.06.2018
день - Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В Час проведення:19.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦРЛ
17:00 - Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:19.06.2018 17:00 Місце проведення:Б-р Комарова, 18,20,Гвардійська,6
20.06.2018
день - Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦТК, ДЮСШ, ЗОШ № 1 (ДПЮ)
13:30 - Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.06.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення Територіального центру
14:00 - Засідання житлової комісії Засідання житлової комісії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А Час проведення:20.06.2018 14:00 Місце проведення:Каб №28 викон. коміт.
16:00 - Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:20.06.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництваУ рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих