Офіційний сайт Чугуївської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Міська влада | Виконавчі органи | Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Макаренко Л.П.
Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Макаренко Л.П.

 

Заступник міського голови - керуючий справами виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Макаренко Людмила Петрівна

Народилася 15 лютого 1976 року в  м. Чугуєві Харківської області, громадянка України.

У 1983 році пішла до загальноосвітньої школи № 5 м. Чугуєва. В листопаді 1989 року була переведена до загальноосвітньої школи № 8 м. Чугуєва, яку закінчила в 1993 році.

З 1993 по 1995 навчалася у Харківському вищому професійному училищі № 6.

Має вищу освіту, з 1994 по 2000 рік навчалася у Харківській державній академії міського господарства.

В 2012 закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Трудову діяльність розпочала з березня 1995 по вересень 1997 року секретарем-машиністкою відділу освіти Виконавчого комітету Чугуївської міської ради народних депутатів, з вересня 1997 по квітень 1999 — економіст господарчої групи відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, з квітня по серпень 1999 — заступник головного бухгалтера відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, з серпня по вересень 1999 — виконуючий обов’язки головного бухгалтера відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради, з вересня 1999 по січень 2001 — головний бухгалтер відділу освіти виконкому Чугуївської міської ради.

 З січня по липень 2001- спеціаліст ІІ категорії відділу економіки та підтримки підприємництва Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 З липня 2001 по жовтень 2003 — спеціаліст І категорії відділу промисловості та підприємства Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, з жовтня 2003 по липень 2004 — головний спеціаліст відділу промисловості та підприємства Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 З липня 2004 по листопад 2010 — державний реєстратор Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 З листопада 2010 по листопад 2015 — керуючий справами Виконавчого комітету Чугуївської міської ради,

 З листопада 2015 — заступник міського голови – керуючий справами Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Заміжня, має сина.

Функціональні обов’язки

Згідно Розпорядження міського голови  № 373 від 30.11.2015 «Про функціональні обов’язки та їх розподіл» заступник міського голови — керуючий справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО  Людмила  Петрівна вирішує питання:

—   добору, розстановки і навчання працівників виконавчого комітету, правового, організаційного, матеріально-технічного, господарського  та іншого забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради;

—   внутрішнього та зовнішнього інформування щодо діяльності Чугуївської міської ради та її виконавчих органів;

—   організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату виконавчого комітету;  подає міському голові на погодження матеріали щодо структури виконавчих органів;  пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників виконавчого комітету;

—   повернення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам виконавчого комітету проектів розпоряджень, рішень виконавчого комітету та інших матеріалів, підготовлених і внесених на розгляд виконавчого комітету з порушеннями встановленого порядку;

—   перспективного та поточного планування роботи;

—   організації виконання перспективних і поточних планів роботи структурних підрозділів виконавчого комітету з відповідних напрямів діяльності  та аналізу їх виконання;

—   забезпечення контролю за виконанням виконавчими органами міської ради, законів України, актів Президента України, розпоряджень і доручень міського голови;  вимагає від виконавчих органів міської ради матеріали і звіти про їх виконання;

—   проведення організаційної роботи з питань підготовки засідань виконавчого комітету  міської ради,  забезпечення підготовки проекту плану роботи на рік;

—   розробки, обговорення і прийняття регламенту роботи виконавчого комітету;

—   організації проведення правової експертизи проектів рішень виконавчих органів міської ради;

—   підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між міським головою та його заступниками;  бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо вдосконалення організаційної структури виконавчих органів міської ради;  контролює додержання вимог Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», забезпечує дотримання вимог Закону України «Про мови» при підготовці документів виконавчого комітету, Інструкції з питань діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету;

—   забезпечує формування кадрового резерву;

—   взаємодії, у межах своїх повноважень, із редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації з метою регулярного та об’єктивного висвітлення роботи виконавчого комітету Чугуївської міської ради, міського голови;

— реалізації політики щодо забезпечення доступу до публічної інформації розпорядником якої є виконавчий комітет;

—   реалізації заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів референдумів, опитувань населення в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;

—   організації і проведення зборів громадян за місцем проживання;

—   діяльності органів самоорганізації населення;

—   організаційної підтримки, забезпечення взаємодії виконавчого комітету з органами виконавчої влади, закладів, установ та організацій з питань ведення Державного реєстру виборців;

—   організації роботи зі зверненнями громадян та зворотного зв’язку;

—   підготовки матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян відзнаками, нагородними  документами;

—   забезпечення організації особистих прийомів міського голови;

—   дотримання протокольних норм при проведенні заходів за участі міського голови та інших міських заходів, урочистостей;

— планування та здійснення заходів щодо запобігання проявам корупції у структурних підрозділах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету;

— вживання заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль за дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

— розгляд в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету до вчинення корупційних правопорушень;

— забезпечення інформування про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

—   контролю роботи структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо забезпечення відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню;

—   забезпечує реалізацію державної політики щодо надання адміністративних послуг замовникам;

— забезпечує функціонування та вдосконалення системи управління якістю в структурних підрозділах виконавчого комітету відповідно до стандартів ДСТУ ISO 9001:2009;

веде реєстрацію процедур якості;

—   забезпечення моніторингу рівня задоволеності замовника;

—   забезпечення захисту та охорони персональних даних та власності замовника послуг, які надано до виконавчих органів міської ради;

—   звітування перед найвищим керівництвом про функціонування системи управління якістю та про потребу її поліпшення;

—   забезпечення взаємодії із зовнішніми сторонами стосовно питань системи управління якістю;

—   забезпечення розробки та підтримки в актуальному стані настанови з якості виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

—   забезпечення цілісності системи управління якістю під час планування та впровадження змін до неї;

-забезпечення та сприяння проведенню внутрішніх і наглядових аудитів у структурних підрозділах виконавчого комітету відповідно до стандартів ISO 9001-2008;

—  за дорученням міського голови виконує інші обов’язки та повноваження.

Керує діяльністю:

— відділу внутрішньої політики та організаційної роботи апарату виконавчого комітету;

— загального відділу апарату виконавчого комітету;

— відділу ведення Державного реєстру виборців апарату виконавчого комітету;

— служби юридичного супроводу апарату виконавчого комітету;

-управління обслуговування замовників та персоналу апарату виконавчого комітету;

-відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету;

— служби комп’ютерного забезпечення та  інформаційних систем апарату виконавчого комітету,

— господарчої групи,

— архівного відділу апарату виконавчого комітету.

Координує діяльність:

  • внутрішніх аудиторів виконавчого комітету;
  • Центру надання адміністративних послуг;

—   Чугуївської радіокомпанії.

У межах своїх повноважень взаємодіє з:

—  Головним управління державної служби  України в Харківській області;

—  державним архівом Харківської області;

—  Харківським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та іншими навчальними закладами з питань підвищення кваліфікації посадових осіб;

—  Чугуївським міськрайонним управлінням юстиції;

—   Чугуївською міжрайонною прокуратурою;

—   Чугуївським районним відділом Головного управління Державної міграційної служби України у Харківській області;

—  суб’єктами надання адміністративних послуг;

—   органами самоорганізації населення, в тому числі і  з вуличними комітетами;

—   засобами масової інформації.

Є представником керівництва з якості та питань функціонування системи управління якістю у виконавчому комітеті.

         Очолює

  • Конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті;
  • відповідні консультативно-дорадчі та інші робочі органи при міській ради та її виконавчому комітеті.
Дата публікації: 10:23 21.03.2016
Анонс подій
22.08.2017
10:00 - Засідання робочої групи в рамках проекту Академії Ф.Бернадотта Засідання робочої групи в рамках проекту Академії Ф.Бернадотта Організатор:Макаренко Л.П. Час проведення:22.08.2017 10:00 Місце проведення:Каб №16 викон. коміт.
11:00 - Робоча нарада з суб’єктами господарювання, депутатами та членами виконавчого комітету щодо розгляду режиму магазину «Посад» Робоча нарада з суб’єктами господарювання, депутатами та членами виконавчого комітету щодо розгляду режиму магазину «Посад» Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:22.08.2017 11:00 Місце проведення:Каб №10 викон. коміт.
15:00 - Церемонія закриття VIII Чугуївського міського пленеру ім. П. Мальцева. Підсумкова виставка, присвячена Дню Незалежності України. Церемонія закриття VIII Чугуївського міського пленеру ім. П. Мальцева. Підсумкова виставка, присвячена Дню Незалежності України. Організатор:Вінник Т.С Ващук Я.А. Час проведення:22.08.2017 15:00 Місце проведення: КЦ «Імідж»
23.08.2017
24.08.2017
день - Бібліотечні заходи, присвячені Дню Незалежності України Бібліотечні заходи, присвячені Дню Незалежності України Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:24.08.2017 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
10:00 - Святкова програма для дітей міста та їх батьків «Святкуємо День Незалежності всі разом» Святкова програма для дітей міста та їх батьків «Святкуємо День Незалежності всі разом» Організатор:ПроценкоМ.В. Коротич І.В. Час проведення:24.08.2017 10:00 Місце проведення:сквер Захисників Вітчизни (біля фонтану
18:00 - Концерт естрадно – духового оркестру «Chuguev City Band», присвячений Дню Незалежності України Концерт естрадно – духового оркестру «Chuguev City Band», присвячений Дню Незалежності України Організатор:Вінник Т.С Ващук Я.А. Час проведення:24.08.2017 18:00 Місце проведення:сквер Мелодія
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих