Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
ПРОТОКОЛ №1 ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
м. Чугуїв «21» грудня 2015 р.  Присутні на засіданні:                                                Резченко Євгеній Олександрович – голова комісії. Маслов Віктор Іванович. Попова Інна Наільївна. Лихачов Роман Борисович. Страхарський Олександр Анатолійович.  які складають 100% членів комісії. Засідання є правомочним. Голова постійної комісії зачитав порядок денний засідання та запропонував затвердити його: Про обрання заступника голови постійної комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики. Про обрання секретаря постійної комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики. Про розгляд питань порядку денного ІІ чергової сесії VІІ скликання згідно з Додатком до даного протоколу. Про затвердження зразку офіційного бланку постійної комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити порядок денний: Про обрання заступника голови постійної комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики. Про обрання секретаря постійної комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики. Про розгляд питань порядку денного ІІ чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу. Про затвердження зразку офіційного бланку постійної комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики. З організаційних питань:     СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Резченко Є.О., який запропонував задля оптимізації розгляду питань порядку денного заслуховувати доповідачів відповідальних за свій блок питань порядку денного. Обговорення: Всі члени комісії підтримали пропозицію Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Розглянути питання та затвердити порядок заслуховування доповідачів, відповідальних за свій блок питань порядку денного. По першому питанню порядку денного: СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Резченко Є.О., який запропонував на посаду заступника голови постійної комісії Маслова Віктора Івановича. Обговорення: Учасник засідання, член комісії Лихачов Р.Б. запропонував свою кандидатуру на посаду заступника голови постійної комісії. Інших пропозицій не надходило. Голосування за пропозицію голови постійної комісії: Голосували: “ЗА” – 3 голоси; “ПРОТИ” – 1 голос; “УТРИМАЛИСЬ” – 1 голос. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити заступником голови постійної комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики МАСЛОВА Віктора Івановича. По другому питанню порядку денного: СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Резченко Є.О., який запропонував на посаду секретаря постійної комісії Попову Інну Наільївну. Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити секретарем постійної комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики ПОПОВУ Інну Наільївну. По першому блоку питань порядку денного сесії: СЛУХАЛИ: Рєзанову В.В. – начальника служби з молодіжної політики та організації оздоровлення дітей. Присутні: Герез  Н.М. – начальник відділу охорони здоров’я Чугуївської райдержадміністрації, Суховецький В.В.- заступник головного лікаря з медичної частини КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І.Кононенка», Доннікова Т.І. – головний бухгалтер КЗОЗ «Чугуївська центральна районна лікарня ім. М.І.Кононенка». Заслуховується: двадцять восьме питання. Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання. По другому блоку питань порядку денного сесії: СЛУХАЛИ: Корощупову В.О. – директора Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Заслуховуються сьоме питання. Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.  По третьому блоку питань порядку денного сесії: СЛУХАЛИ: Стролю Т.О. – головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань. Заслуховуються восьме, дев’яте питання. Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.  По четвертому блоку питань порядку денного сесії: СЛУХАЛИ:  Таранік С.В. – начальника управління житлово-комунального господарства та екології. Заслуховуються десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте, чотирнадцяте, п’ятнадцяте, шістнадцяте, сімнадцяте, вісімнадцяте, дев’ятнадцяте, двадцяте, двадцять перше, двадцять друге, двадцять третє питання. Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.  По п’ятому блоку питань порядку денного сесії: СЛУХАЛИ: Заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету – МАКАРЕНКО Л.П. Заслуховується двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять перше, тридцять друге, тридцять третє, тридцять четверте, тридцять п’яте питання. Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Член комісії Лихачов Р.Б. під час обговорення питання двадцять дев’ять запропонував збільшити термін збору підписів до трьох місяців. Голова комісії під час розгляду питання тридцять один запропонував уточнити в частині 4 (табличний варіант) позначення «джерела фінансування». Голосували: “ЗА” (з урахуванням пропозицій) – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.  По шостому блоку питань порядку денного. СЛУХАЛИ: Начальника відділу економічного розвитку та залучення інвестицій – КРАСИЛЬНІКОВУ Т.В. Заслуховуються тридцять шосте, тридцять сьоме, тридцять восьме, тридцять дев’яте питання. Обговорення: Голова постійної комісії запропонував внести зміни до частини проекту рішення та зазначити осіб, що відповідальні за підготовку проектів рішень, а саме внести назву постійної депутатської комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики. Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” (з урахуванням пропозиції) – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.  По сьомому блоку питань порядку денного. СЛУХАЛИ: Начальника управління соціального захисту населення – КУРИЛЕНКО О.М. Заслуховуються сорокове, сорок перше, сорок друге, сорок третє питання.  Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.  По восьмому блоку питань порядку денного. СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління – БУТОВУ О.О. Заслуховуються сорок четверте, сорок п’яте, сорок шосте, сорок сьоме, сорок восьме, сорок дев’яте питання. Обговорення: сорок четверте, сорок п’яте, сорок шосте, сорок сьоме, сорок дев’яте питання – всі  члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.  Обговорення: сорок восьме питання. Голова та члени комісії не дійшли згоди щодо визначення із ставками оподаткування фізичних осіб. Пропозиції не набрали необхідної кількості голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.  По дев’ятому блоку питань порядку денного. СЛУХАЛИ: Реброву М.В. – заступника начальника відділу освіти Чугуївської міської ради. Заслуховуються двадцять четверте, двадцять п’яте питання. Обговорення: Голова комісії запропонував уточнити кількість встановлених енергозберігаючих вікон у навчальних закладах (питання двадцять четверте) та уточнити кількість закладів освіти (питання двадцять п’яте). Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.  По десятому блоку питань порядку денного. СЛУХАЛИ: Глушко Д.В. – головного спеціаліста відділу у справах фізичної культури та спорту. Заслуховуються двадцять шосте питання. Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.  По одинадцятому блоку питань порядку денного. СЛУХАЛИ: Куксу О.Ю. – начальника служби у справах дітей. Заслуховуються двадцять сьоме питання. Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.  По дванадцятому блоку питань порядку денного. СЛУХАЛИ: Начальника управління – начальника відділу комунальної власності та земельних відносин Управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань – ЧОЛОМБИТЬКО В.О. Заслуховуються: п’ятдесяте, п’ятдесят перше, п’ятдесят друге, п’ятдесят третє, п’ятдесят четверте, п’ятдесят п’яте, п’ятдесят шосте, п’ятдесят сьоме, п’ятдесят восьме, п’ятдесят дев’яте, шістдесяте, шістдесят перше, шістдесят друге, шістдесят третє, шістдесят четверте, шістдесят п’яте, шістдесят шосте, шістдесят сьоме, шістдесят восьме, шістдесят дев’яте, сімдесяте питання. Обговорення: п’ятдесяте, п’ятдесят перше, п’ятдесят третє, п’ятдесят четверте, п’ятдесят п’яте,  п’ятдесят сьоме, п’ятдесят восьме, п’ятдесят дев’яте, шістдесяте, шістдесят перше, шістдесят друге, шістдесят третє, шістдесят четверте, шістдесят п’яте, шістдесят шосте, шістдесят сьоме, шістдесят восьме, шістдесят дев’яте, сімдесяте питання. Всі члени комісії підтримали доповідача. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.  Обговорення: п’ятдесят друге питання. Головуючий запропонував членам комісії вказані ставки орендної плати зазначити з урахуванням ПДВ. Розробник та члени комісії підтримали пропозицію. П’ятдесят шосте питання – проект рішення не набрав необхідної кількості голосів. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято. ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань з урахуванням пропозицій.  По тринадцятому блоку питань порядку денного. СЛУХАЛИ: Секретаря міської ради – НЕЖИД Н.С. Заслуховуються: перше, друге, третє, четверте, п’яте, шосте питання. Обговорення: четверте, п’яте, шосте питання. Всі члени комісії підтримали доповідача.              Обговорення: третє питання. Голова комісії Резченко Є.О. запропонував додати до Положення наступну правку: «п.4.5. Перелік діючих помічників-консультантів оприлюднюється на офіційному сайті Чугуївської міської ради, міського голови, виконавчого комітету». Всі члени комісії підтримали пропозицію.        Обговорення: друге питання. Член комісії Лихачов Р.Б. запропонував додати до Положення наступну правку: «п.2. Засідання постійних комісій є відкритими та гласними, жодній особі не може бути відмовлено у праві присутності на її засіданні. Проведення закритих засідань заборонено. Право громадянина України бути присутнім на засіданні може бути обмежено лише у випадку вчинення протиправних дій. А саме ініціювання бійки, хуліганських дій, вигуків у нетверезому стані, тощо». Голова комісії Резченко Є.О. запропонував внести наступні зміни до Положення, а саме: в розділі 4, прав та обов’язків постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, земельних відносин, транспорту, зв'язку та екології речення «попередньо розглядає питання боротьби зі стихійним лихом» викласти в наступній редакції: «попередньо розглядає питання боротьби з наслідками стихійного лиха; - розглядає пропозиції щодо попередження настання випадків надзвичайного стану»; в розділі 6, прав та обов’язків постійної комісії з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики додати наступні зміни: «- розглядає питання, пов’язані з виконанням норм Закону України «Про запобігання корупції» Всі члени комісії підтримали пропозицію.        Обговорення: перше питання. Голова комісії Резченко Є.О. запропонував внести зміни до проекту рішення (Додаток 1). Всі члени комісії підтримали пропозицію. Голосували: “ЗА” – 5 голосів; “ПРОТИ” – 0 голосів; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів. Рішення прийнято.  ПОСТАНОВИЛИ: Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань. Додаток 1 до даного Протоколу є його невід’ємною частиною. Голова постійної комісії _________________ (Резченко Є.О.) Секретар постійної комісії:  (оригінал підписано)    (Попова І.Н.)  
Переглядів: 120
Дата публікації: 11:51 25.12.2015
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих