Офіційний сайт Чугуївської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Чугуїв | Нагороди | Нагороди виконавчого комітету | ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту Виконавчого комітету Чугуївської міської ради
ПОЛОЖЕННЯ про Почесну грамоту Виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від «14» 10 2011 № 464

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну грамоту Виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

1. Почесна грамота Виконавчого комітету Чугуївської міської ради (далі – Почесна грамота) є відзнакою Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

2. За заслуги перед територіальною громадою міста Чугуєва, вагомий внесок у культурну, економічну, соціальну сферу міста Почесною грамотою можуть відзначатися:

— громадяни України;

— громадяни інших держав;

— особи без громадянства;

— колективи організацій, установ, підприємств, органів місцевого

самоврядування та виконавчої влади міста та їх працівники.

3. Почесна грамота Виконавчого комітету Чугуївської міської ради є формою відзначення та заохочення трудових колективів організацій, підприємств, установ, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади за сприяння розвитку місцевого самоврядування, а також окремих осіб, які досягли значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчий, спортивній, громадській діяльності, мають певні професійні досягнення, інші заслуги перед територіальною громадою міста, та з нагоди ювілеїв (25, 50, 75, 100 років) колективів та окремих осіб. Зразок бланку Почесної грамоти затверджується рішенням виконавчого комітету.

4. Відзначення Почесною грамотою Виконавчого комітету Чугуївської міської ради може ініціюватися за поданням міського голови, секретаря міської ради, депутатського корпусу, членів виконавчого комітету, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету, керівників підприємств, організацій, установ. Подання на відзначення окремих осіб готується відділом (службою) з кадрових питань відповідної установи, де працює або працював кандидат, а на відзначення колективів установ, підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування та виконавчої влади – тим структурним підрозділом виконавчого комітету, до сфери відання якого відноситься цей колектив, або інша організація, установа.

До подання на відзначення повинні додаватися наступні документи:

— для осіб:

1) ксерокопія паспорту (1,2 та адресна сторінки),

2) ксерокопія ідентифікаційного коду,

3) біографічна довідка, в якій зазначається трудова діяльність та відомості про попередні відзнаки, заохочення кандидата на відзначення, засвідчена підписом керівника кадрової служби відповідної організації (органу) та скріплена печаткою,

4) характеристика із зазначенням конкретних виробничих, наукових та інших досягнень щодо кандидата на відзначення, або інформація про виробничі (творчі) досягнення, що стали підставою для порушення клопотання, за підписом керівника органу (підприємства, організації, установи), скріплена печаткою. У окремих випадках замість відомостей про трудові досягнення може додаватися протокол зборів трудового (творчого або іншого) колективу за підписом голови відповідного профспілкового комітету.

— для колективів:

1) ксерокопія 1 сторінки Статуту,

2) інформація про виробничі досягнення трудового колективу підприємства, організації, установи,

3) інші документи, які відповідно до чинного законодавства необхідні для заповнення відомості про отримання грошової винагороди.

Подання на відзначення Почесною грамотою без зазначених документів не розглядається.

Особи, які представляються на відзначення Почесною грамотою, повинні, як правило, мати трудовий стаж у даному колективі не менше 3 років.

5. Проект рішення виконавчого комітету про відзначення Почесною грамотою Виконавчого комітету Чугуївської міської ради готується організаційним відділом за наявності необхідного пакету документів. Усі потрібні документи повинні надаватися для своєчасної підготовки відповідного проекту рішення виконавчого комітету у терміни, які визначаються чинним Регламентом виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

6. Рішення про відзначення Почесною грамотою приймається виключно на засіданні виконавчого комітету.

7. До Почесної грамоти додається грошова винагорода у розмірі від 200 до 300 грн. Конкретний розмір грошової винагороди визначається окремо у кожному випадку за розглядом пропозицій, які надані суб’єктом ініціювання такого відзначення.

8. Відзначення Почесною грамотою Виконавчого комітету Чугуївської міської ради може бути проведено повторно лише через 2 роки після останнього вручення.

9. Роздрук, облік і реєстрація Почесних грамот Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, складання звітності про видачу грошової винагороди здійснюється організаційним відділом виконавчого комітету.

10. У трудовій книжці особи, яка відзначена Почесною грамотою, відповідною кадровою службою за місцем роботи відзначеного робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера рішення виконавчого комітету.

11. Вручення Почесної грамоти здійснюється міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету або членом виконавчого комітету в урочистій обстановці.
Керуючий справами

виконавчого комітету Л.П.МАКАРЕНКО

Web-адреса: chuguev-rada.gov.ua/info/page/1603Дата публікації: 18:17 20.03.2016
Пошук
Посилання