Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
ПРОТОКОЛ № 7 ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

 

м. Чугуїв

«25» липня 2016 р.

Присутні на засіданні:                                              

 1. Резченко Євгеній Олександрович – голова комісії.
 2. Маслов Віктор Іванович.
 3. Попова Інна Наільївна.

 

Відсутні з поважних причин – Лихачов Р.Б. , Страхарський О.А.

які складають 50% членів комісії. Засідання є правомочним.

Голова постійної комісії зачитав порядок денний засідання та запропонував затвердити його:

 

 1. Про розгляд питань порядку денного Х чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.
 2. Про розгляд протокольних доручень, звернень.
 3. Різне.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

           

ПОСТАНОВИЛИ:

            Затвердити порядок денний:

 1. Про розгляд питань порядку денного Х чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.

 

З організаційних питань:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Голову постійної комісії Резченко Є.О., який запропонував задля оптимізації розгляду питань порядку денного заслуховувати доповідачів відповідальних за свій блок питань порядку денного. Також повідомив про протоколювання секретарем комісії деталізованого голосування та фіксацію результатів голосування членами комісії (Додаток 1 до даного протоколу).

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали пропозицію

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Розглянути питання та затвердити порядок заслуховування доповідачів, відповідальних за свій блок питань порядку денного.

 

 1. По першому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника фінансового управління Чугуївської міської ради – БУТОВУ О.О.
 2. Заслуховуються: перше, друге питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Комісія запропонувала визначити розмір пільги (друге питання) в розмірі 10 (десяти) відсотків.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси (з урахуванням пропозиції);

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По другому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Секретаря Чугуївської міської ради – НЕЖИД Н.С.
 2. Заслуховуються: третє, четверте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

По третьому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – АПОСТОЛА О.І.
 2. Заслуховуються п’яте, шосте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По четвертому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – БАРМІНА К.О.
 2. Заслуховуються сьоме, восьме питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По п’ятому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – ВІННИК Т.С.
 2. Заслуховуються дев’яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голова комісії запропонував в пункті першому проекту рішення питання №10 зазначити суму коштів, яку планується передати.

Щодо питання №12, голова комісії запропонував відокремити ту графічну частину матеріалу, яка підлягає затвердженню, замість загальної графічної інформації.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси (з урахуванням пропозиції);

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По шостому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету – МАКАРЕНКО Л.П.
 2. Заслуховується чотирнадцяте, п’ятнадцяте, шістнадцяте, сімнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По сьомому блоку питань порядку денного.

СЛУХАЛИ:

 1. Директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради – СЄМІЛЄТОВУ Т.В.
 2. Заслуховується вісімнадцяте питання.

 

Обговорення: Не всі члени комісії підтримали доповідача, вмотивованих зауважень не надходило. Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 1 голос;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 2 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

По восьмому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Депутата Чугуївської міської ради – РЕЗЧЕНКО Є.О.
 2. Заслуховується дев’ятнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 1 голос;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 2 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

По восьмому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Депутата Чугуївської міської ради – ЛИХАЧОВА Р.Б.
 2. Заслуховується двадцяте, двадцять перше питання.

 

Обговорення: Під час обговорення зазначених проектів рішень, голова та члени комісії зауважили на недостатню підготовку проектів рішень, та такі, що підлягають відкладенню на доопрацювання із зазначенням окремим висновком недоліків. Також по питанню №21 голова комісії запропонував підготувати альтернативний проект рішення.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голос;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 3 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендувати відкласти обговорювані питання на доопрацювання.

 

По десятому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника відділу комунальної власності та земельних відносин – ЧОЛОМБИТЬКО В.О.
 2. Заслуховуються: двадцять друге, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять перше, тридцять друге, тридцять третє, тридцять четверте, тридцять п’яте, тридцять шосте, тридцять сьоме, тридцять восьме, тридцять дев’яте питання.

 

Обговорення: двадцять друге, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, тридцять перше, тридцять четверте, тридцять шосте, тридцять сьоме, тридцять восьме, тридцять дев’яте питання. Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

Обговорення: двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять друге, тридцять третє, тридцять п’яте  питання. Не всі члени комісії підтримали доповідача. Вмотивованих зауважень не надходило.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 3 голоси.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

Блок додаткових питань:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради – КУРИЛЕНКО О.М.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – БАРМІНА К.О.

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

                                                                                               Додаток 1 до даного Протоколу

(є його невід’ємною частиною).

 

Персональне голосування членів постійної комісії в розрізі питань порядку денного сесії

 

 

№  питання з/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові члена комісії/ Персональне голосування члена комісії («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»)

 

Резченко Є.О.

Маслов В.І.

Попова І.Н.

1

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

2

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

3

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

4

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

5

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

6

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

7

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

8

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

9

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

10

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

11

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

12

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

13

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

14

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

15

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

16

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

17

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

18

«УТРИМАВСЯ»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

 

19

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

20

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

21

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

22

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

23

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

24

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

25

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

26

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

27

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

28

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

29

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

30

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

31

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

32

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

33

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

34

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

35

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

36

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

37

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

38

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

39

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

 

 

                                   

Голова постійної комісії

 

_____________( Резченко Є.О.)

Секретар постійної комісії:

_____________ (Попова І.Н.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 61
Дата публікації: 06:55 03.08.2016
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
26.02.2018
день - Виставка фото робіт «Чаруюча мить» Миколо Корнейко Виставка фото робіт «Чаруюча мить» Миколо Корнейко Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:26.02.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
день - Спортивні змагання з баскетболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Спортивні змагання з баскетболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:26.02.2018 (протягом дня) Місце проведення:НВК № 8
08:00 - Виставка фото робіт «Чаруюча мить» Миколо Корнейко Виставка фото робіт «Чаруюча мить» Миколо Корнейко Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:26.02.2018 08:00 Місце проведення:КУ «КЦ «Імідж»
08:00 - Спортивні змагання з баскетболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Спортивні змагання з баскетболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:26.02.2018 08:00 Місце проведення:НВК № 8
13:00 - Засідання комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КП «ЧАКР» Засідання комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КП «ЧАКР» Організатор:Апостол О.І. Чоломбитько В.О. Час проведення:26.02.2018 13:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
27.02.2018
14:00 - Засідання комісії з питань захисту прав дитини Засідання комісії з питань захисту прав дитини Організатор:Вінник Т.С. Лисенко К.О. Час проведення:27.02.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
15:00 - Нарада з головами ОСББ міста щодо роздільного збирання ТПВ Нарада з головами ОСББ міста щодо роздільного збирання ТПВ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:27.02.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 14 викон. коміт.
15:00 - Нарада з головами ОСББ міста щодо роздільного збирання ТПВ Нарада з головами ОСББ міста щодо роздільного збирання ТПВ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:27.02.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 14 викон. коміт.
16:30 - Нарада з керівниками підприємств ЖКГ міста Нарада з керівниками підприємств ЖКГ міста Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А Час проведення:27.02.2018 16:30 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
01.03.2018
день - Участь вихованців ЦТК в змаганнях Кубку України з пішохідного туризму серед учнівської молоді у закритому приміщенні Участь вихованців ЦТК в змаганнях Кубку України з пішохідного туризму серед учнівської молоді у закритому приміщенні Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Лисенко С.В., Час проведення:01.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Полтава
08:00 - Участь вихованців ЦТК в змаганнях Кубку України з пішохідного туризму серед учнівської молоді у закритому приміщенні Участь вихованців ЦТК в змаганнях Кубку України з пішохідного туризму серед учнівської молоді у закритому приміщенні Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Лисенко С.В., Час проведення:01.03.2018 08:00 Місце проведення:м. Полтава
15:00 - Семінар-нарада з заступниками директорів з навчально-виховної роботи Семінар-нарада з заступниками директорів з навчально-виховної роботи Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:01.03.2018 15:00 Місце проведення:БДЮТ
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих