Офіційний сайт Чугуївської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Міська влада | Міська рада | Постійні комісії Чугуївської міської ради | Протоколи засідань постійних комісій | Постійна комісія з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики | ПРОТОКОЛ № 7 ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
ПРОТОКОЛ № 7 ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

 

м. Чугуїв

«25» липня 2016 р.

Присутні на засіданні:                                              

 1. Резченко Євгеній Олександрович – голова комісії.
 2. Маслов Віктор Іванович.
 3. Попова Інна Наільївна.

 

Відсутні з поважних причин – Лихачов Р.Б. , Страхарський О.А.

які складають 50% членів комісії. Засідання є правомочним.

Голова постійної комісії зачитав порядок денний засідання та запропонував затвердити його:

 

 1. Про розгляд питань порядку денного Х чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.
 2. Про розгляд протокольних доручень, звернень.
 3. Різне.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

           

ПОСТАНОВИЛИ:

            Затвердити порядок денний:

 1. Про розгляд питань порядку денного Х чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.

 

З організаційних питань:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Голову постійної комісії Резченко Є.О., який запропонував задля оптимізації розгляду питань порядку денного заслуховувати доповідачів відповідальних за свій блок питань порядку денного. Також повідомив про протоколювання секретарем комісії деталізованого голосування та фіксацію результатів голосування членами комісії (Додаток 1 до даного протоколу).

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали пропозицію

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Розглянути питання та затвердити порядок заслуховування доповідачів, відповідальних за свій блок питань порядку денного.

 

 1. По першому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника фінансового управління Чугуївської міської ради – БУТОВУ О.О.
 2. Заслуховуються: перше, друге питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Комісія запропонувала визначити розмір пільги (друге питання) в розмірі 10 (десяти) відсотків.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси (з урахуванням пропозиції);

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По другому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Секретаря Чугуївської міської ради – НЕЖИД Н.С.
 2. Заслуховуються: третє, четверте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

По третьому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – АПОСТОЛА О.І.
 2. Заслуховуються п’яте, шосте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По четвертому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – БАРМІНА К.О.
 2. Заслуховуються сьоме, восьме питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По п’ятому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – ВІННИК Т.С.
 2. Заслуховуються дев’яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голова комісії запропонував в пункті першому проекту рішення питання №10 зазначити суму коштів, яку планується передати.

Щодо питання №12, голова комісії запропонував відокремити ту графічну частину матеріалу, яка підлягає затвердженню, замість загальної графічної інформації.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси (з урахуванням пропозиції);

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По шостому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету – МАКАРЕНКО Л.П.
 2. Заслуховується чотирнадцяте, п’ятнадцяте, шістнадцяте, сімнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По сьомому блоку питань порядку денного.

СЛУХАЛИ:

 1. Директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради – СЄМІЛЄТОВУ Т.В.
 2. Заслуховується вісімнадцяте питання.

 

Обговорення: Не всі члени комісії підтримали доповідача, вмотивованих зауважень не надходило. Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 1 голос;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 2 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

По восьмому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Депутата Чугуївської міської ради – РЕЗЧЕНКО Є.О.
 2. Заслуховується дев’ятнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 1 голос;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 2 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

По восьмому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Депутата Чугуївської міської ради – ЛИХАЧОВА Р.Б.
 2. Заслуховується двадцяте, двадцять перше питання.

 

Обговорення: Під час обговорення зазначених проектів рішень, голова та члени комісії зауважили на недостатню підготовку проектів рішень, та такі, що підлягають відкладенню на доопрацювання із зазначенням окремим висновком недоліків. Також по питанню №21 голова комісії запропонував підготувати альтернативний проект рішення.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голос;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 3 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендувати відкласти обговорювані питання на доопрацювання.

 

По десятому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника відділу комунальної власності та земельних відносин – ЧОЛОМБИТЬКО В.О.
 2. Заслуховуються: двадцять друге, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять перше, тридцять друге, тридцять третє, тридцять четверте, тридцять п’яте, тридцять шосте, тридцять сьоме, тридцять восьме, тридцять дев’яте питання.

 

Обговорення: двадцять друге, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, тридцять перше, тридцять четверте, тридцять шосте, тридцять сьоме, тридцять восьме, тридцять дев’яте питання. Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

Обговорення: двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять друге, тридцять третє, тридцять п’яте  питання. Не всі члени комісії підтримали доповідача. Вмотивованих зауважень не надходило.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 3 голоси.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

Блок додаткових питань:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради – КУРИЛЕНКО О.М.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – БАРМІНА К.О.

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

                                                                                               Додаток 1 до даного Протоколу

(є його невід’ємною частиною).

 

Персональне голосування членів постійної комісії в розрізі питань порядку денного сесії

 

 

№  питання з/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові члена комісії/ Персональне голосування члена комісії («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»)

 

Резченко Є.О.

Маслов В.І.

Попова І.Н.

1

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

2

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

3

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

4

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

5

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

6

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

7

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

8

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

9

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

10

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

11

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

12

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

13

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

14

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

15

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

16

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

17

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

18

«УТРИМАВСЯ»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

 

19

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

20

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

21

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

22

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

23

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

24

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

25

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

26

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

27

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

28

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

29

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

30

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

31

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

32

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

33

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

34

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

35

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

36

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

37

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

38

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

39

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

 

 

                                   

Голова постійної комісії

 

_____________( Резченко Є.О.)

Секретар постійної комісії:

_____________ (Попова І.Н.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата публікації: 06:55 03.08.2016
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Анонс подій
26.09.2017
день - Зустріч у літературному клубі «Свеча» до Дня людини похилого віку (презентація книги поезії Керанчука П.Я. - «Любов») Зустріч у літературному клубі «Свеча» до Дня людини похилого віку (презентація книги поезії Керанчука П.Я. - «Любов») Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:26.09.2017 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення територіального центру
день - Відкриття фото-виставки до Дня туризму Відкриття фото-виставки до Дня туризму Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:26.09.2017 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
09:00 - лекція «Таємниця еліксиру молодості» в клубі «Здоров’я» лекція «Таємниця еліксиру молодості» в клубі «Здоров’я» Організатор:Територіальний центр Час проведення:26.09.2017 09:00 Місце проведення:Територіальний центр
13:00 - Змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (2004 р.н.) Змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (2004 р.н.) Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В Час проведення:26.09.2017 13:00 Місце проведення:Міський стадіон «Олімп»
14:00 - Нарада з активом ветеранів міста Нарада з активом ветеранів міста Організатор:Нежид Н.С. КуриленкоО.М. Час проведення:26.09.2017 14:00 Місце проведення:Каб №8 викон. коміт.
14:00 - Засідання міської ради старшокласників Засідання міської ради старшокласників Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В Час проведення:26.09.2017 14:00 Місце проведення:БДЮТ
15:00 - святковий концерт для ветеранів та людей старшого віку святковий концерт для ветеранів та людей старшого віку Організатор:Дитяча музична школа Час проведення:26.09.2017 15:00 Місце проведення:Дитяча музична школа
16:00 - Пряма телефонна лінія заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. з мешканцями міста Пряма телефонна лінія заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. з мешканцями міста Організатор:Макаренко Л.П. Шляхта С.О. Час проведення:26.09.2017 16:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
16:00 - Зустріч з Валентином Сипавіним, Почесним громадянином м.Чугуєва Зустріч з Валентином Сипавіним, Почесним громадянином м.Чугуєва Організатор:Вінник Т.С. Лиманська С.В. Час проведення:26.09.2017 16:00 Місце проведення:КЦ «Імідж»
27.09.2017
день - Участь вихованців ДЮСШ у Чемпіонаті Харківської області з футболу серед ДЮСШ Участь вихованців ДЮСШ у Чемпіонаті Харківської області з футболу серед ДЮСШ Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:27.09.2017 (протягом дня) Місце проведення:м. Двурічне
13:30 - Зустріч з працівниками центральної бібліотеки підопічних територіального центру присвячена Дню людини похилого віку Зустріч з працівниками центральної бібліотеки підопічних територіального центру присвячена Дню людини похилого віку Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:27.09.2017 13:30 Місце проведення:Приміщення територіального центру
14:00 - Проведення особистих змагань з велосипедного туризму серед школярів м.Чугуєва присвячених Всесвітньому Дню Туризму Проведення особистих змагань з велосипедного туризму серед школярів м.Чугуєва присвячених Всесвітньому Дню Туризму Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:27.09.2017 14:00 Місце проведення:Площа «Соборна»
28.09.2017
день - виставка виробів ручної роботи, живопису, гончарства «Мудрі та багаті літами» виставка виробів ручної роботи, живопису, гончарства «Мудрі та багаті літами»
час роботи 8.00-17.15
Організатор:Територіальний центр Час проведення:28.09.2017 (протягом дня) Місце проведення:Територіальний центр

08:00 - Виставка виробів ручної роботи, живопису, гончарства підопічних Терцентру «Мудрі та багаті літами», присвячена Дню людини похилого віку Виставка виробів ручної роботи, живопису, гончарства підопічних Терцентру «Мудрі та багаті літами», присвячена Дню людини похилого віку Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:28.09.2017 08:00 Місце проведення:Приміщення територіального центру
13:00 - Змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (2005 р.н.) Змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м’яч» (2005 р.н.) Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:28.09.2017 13:00 Місце проведення:Міський стадіон «Олімп»
15:00 - Святковий захід з нагоди Дня вчителя Святковий захід з нагоди Дня вчителя Організатор:Вінник Т.С. ПроценкоМ.В. Час проведення:28.09.2017 15:00 Місце проведення:КЦ «Імідж»
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих