Офіційний сайт Чугуївської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Міська влада | Міська рада | Постійні комісії Чугуївської міської ради | Протоколи засідань постійних комісій | Постійна комісія з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики | ПРОТОКОЛ № 7 ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
ПРОТОКОЛ № 7 ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

 

м. Чугуїв

«25» липня 2016 р.

Присутні на засіданні:                                              

 1. Резченко Євгеній Олександрович – голова комісії.
 2. Маслов Віктор Іванович.
 3. Попова Інна Наільївна.

 

Відсутні з поважних причин – Лихачов Р.Б. , Страхарський О.А.

які складають 50% членів комісії. Засідання є правомочним.

Голова постійної комісії зачитав порядок денний засідання та запропонував затвердити його:

 

 1. Про розгляд питань порядку денного Х чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.
 2. Про розгляд протокольних доручень, звернень.
 3. Різне.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

           

ПОСТАНОВИЛИ:

            Затвердити порядок денний:

 1. Про розгляд питань порядку денного Х чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.

 

З організаційних питань:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Голову постійної комісії Резченко Є.О., який запропонував задля оптимізації розгляду питань порядку денного заслуховувати доповідачів відповідальних за свій блок питань порядку денного. Також повідомив про протоколювання секретарем комісії деталізованого голосування та фіксацію результатів голосування членами комісії (Додаток 1 до даного протоколу).

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали пропозицію

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Розглянути питання та затвердити порядок заслуховування доповідачів, відповідальних за свій блок питань порядку денного.

 

 1. По першому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника фінансового управління Чугуївської міської ради – БУТОВУ О.О.
 2. Заслуховуються: перше, друге питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Комісія запропонувала визначити розмір пільги (друге питання) в розмірі 10 (десяти) відсотків.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси (з урахуванням пропозиції);

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По другому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Секретаря Чугуївської міської ради – НЕЖИД Н.С.
 2. Заслуховуються: третє, четверте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

По третьому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – АПОСТОЛА О.І.
 2. Заслуховуються п’яте, шосте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По четвертому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – БАРМІНА К.О.
 2. Заслуховуються сьоме, восьме питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По п’ятому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – ВІННИК Т.С.
 2. Заслуховуються дев’яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача. Голова комісії запропонував в пункті першому проекту рішення питання №10 зазначити суму коштів, яку планується передати.

Щодо питання №12, голова комісії запропонував відокремити ту графічну частину матеріалу, яка підлягає затвердженню, замість загальної графічної інформації.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси (з урахуванням пропозиції);

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                      “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По шостому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету – МАКАРЕНКО Л.П.
 2. Заслуховується чотирнадцяте, п’ятнадцяте, шістнадцяте, сімнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По сьомому блоку питань порядку денного.

СЛУХАЛИ:

 1. Директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради – СЄМІЛЄТОВУ Т.В.
 2. Заслуховується вісімнадцяте питання.

 

Обговорення: Не всі члени комісії підтримали доповідача, вмотивованих зауважень не надходило. Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 1 голос;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 2 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

По восьмому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Депутата Чугуївської міської ради – РЕЗЧЕНКО Є.О.
 2. Заслуховується дев’ятнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 1 голос;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 2 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

По восьмому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Депутата Чугуївської міської ради – ЛИХАЧОВА Р.Б.
 2. Заслуховується двадцяте, двадцять перше питання.

 

Обговорення: Під час обговорення зазначених проектів рішень, голова та члени комісії зауважили на недостатню підготовку проектів рішень, та такі, що підлягають відкладенню на доопрацювання із зазначенням окремим висновком недоліків. Також по питанню №21 голова комісії запропонував підготувати альтернативний проект рішення.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голос;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 3 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендувати відкласти обговорювані питання на доопрацювання.

 

По десятому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника відділу комунальної власності та земельних відносин – ЧОЛОМБИТЬКО В.О.
 2. Заслуховуються: двадцять друге, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять перше, тридцять друге, тридцять третє, тридцять четверте, тридцять п’яте, тридцять шосте, тридцять сьоме, тридцять восьме, тридцять дев’яте питання.

 

Обговорення: двадцять друге, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, тридцять перше, тридцять четверте, тридцять шосте, тридцять сьоме, тридцять восьме, тридцять дев’яте питання. Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

Обговорення: двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять друге, тридцять третє, тридцять п’яте  питання. Не всі члени комісії підтримали доповідача. Вмотивованих зауважень не надходило.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 3 голоси.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

Блок додаткових питань:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради – КУРИЛЕНКО О.М.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваного питання.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – БАРМІНА К.О.

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 3 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

                                                                                               Додаток 1 до даного Протоколу

(є його невід’ємною частиною).

 

Персональне голосування членів постійної комісії в розрізі питань порядку денного сесії

 

 

№  питання з/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові члена комісії/ Персональне голосування члена комісії («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»)

 

Резченко Є.О.

Маслов В.І.

Попова І.Н.

1

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

2

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

3

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

4

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

5

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

6

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

7

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

8

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

9

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

10

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

11

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

12

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

13

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

14

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

15

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

16

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

17

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

18

«УТРИМАВСЯ»

«ПРОТИ»

«УТРИМАВСЯ»

 

19

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

20

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

21

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

22

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

23

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

24

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

25

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

26

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

27

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

28

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

29

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

30

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

31

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

32

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

33

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

34

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

35

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

36

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

37

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

38

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

39

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

 

 

                                   

Голова постійної комісії

 

_____________( Резченко Є.О.)

Секретар постійної комісії:

_____________ (Попова І.Н.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата публікації: 06:55 03.08.2016
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Анонс подій
21.11.2017
09:00 - Нарада з питань контролю за ходом будівельних робіт за проектом GIZ Нарада з питань контролю за ходом будівельних робіт за проектом GIZ Організатор:Вінник Т.С. ПроценкоМ.В. Час проведення:21.11.2017 09:00 Місце проведення:НВК № 8 ДНЗ № 4
10:00 - Покладання квітів з нагоди Дня гідності та Свободи Покладання квітів з нагоди Дня гідності та Свободи Організатор:МакаренкоЛ.П. СосницькаЮ.А. Час проведення:21.11.2017 10:00 Місце проведення:Сквер Захисників Вітчизни
13:00 - Нарада з питань контролю за ходом будівельних робіт за проектом GIZ Нарада з питань контролю за ходом будівельних робіт за проектом GIZ Організатор:Вінник Т.С. ПроценкоМ.В. Час проведення:21.11.2017 13:00 Місце проведення:НВК № 8 ДНЗ № 4
22.11.2017
10:00 - Участь в обласних (зональних) змаганнях з волейболу серед юнаків та дівчат закладів освіти Харківської області Участь в обласних (зональних) змаганнях з волейболу серед юнаків та дівчат закладів освіти Харківської області Організатор:Вінник Т.С. ПроценкоМ.В. Час проведення:22.11.2017 10:00 Місце проведення:ДЮСШ НВК № 8 ЗОШ № 1 НВК № 5
13:30 - Участь у роботі міської призовної комісії Участь у роботі міської призовної комісії Організатор:Вінник Т.С. ПроценкоМ.В. Час проведення:22.11.2017 13:30 Місце проведення:ОРВК
13:30 - Лекція до Дня Гідності і Свободи та Пам'яті жертв голодомору Лекція до Дня Гідності і Свободи та Пам'яті жертв голодомору Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:22.11.2017 13:30 Місце проведення:Приміщення територіального центру
14:00 - Презентація досвіду «Формування національної самосвідомості та духовного світу дітей у системі роботи вокального гуртка» Презентація досвіду «Формування національної самосвідомості та духовного світу дітей у системі роботи вокального гуртка» Організатор:Вінник Т.С. ПроценкоМ.В. Час проведення:22.11.2017 14:00 Місце проведення:КБ ЗОШ
14:00 - Тренінг для лідерів учнівського самоврядування Тренінг для лідерів учнівського самоврядування Організатор:Вінник Т.С. ПроценкоМ.В. Час проведення:22.11.2017 14:00 Місце проведення:КЦ «Імідж»
24.11.2017
14:00 - Проведення конкурсу по відбору виконавця послуг з вивезення ТПВ в м.Чугуєві Проведення конкурсу по відбору виконавця послуг з вивезення ТПВ в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:24.11.2017 14:00 Місце проведення:Каб № 8 викон.коміт
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих