Офіційний сайт Чугуївської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Документи | Проекти нормативно-правових актів | Проекти рішень сесії міської ради | Проект № 380 (зі змінами від 29.09.2016). Про затвердження Порядку призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Чугуєва
Проект № 380 (зі змінами від 29.09.2016). Про затвердження Порядку призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Чугуєва

Проект №380 зі змінами

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

              ____ CECIЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

« ___ »     ____   2016

Чугуїв

     № ____-VIІ

 

Про затвердження Порядку призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладів, що належать  до комунальної власності територіальної  громади м.Чугуєва

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ВІННИК Т.С., керуючись п. а) п.п. 1 ст. 32, п. 4     п.п. 20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст. ст. 14, 20, 54 Закону України «Про освіту», п. 3 ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту», постановою Міністрів України від 19.03.1994 № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1038 від 27.06.2000 та з метою відпрацювання єдиного механізму організаційно-правових заходів призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва, Чугуївська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва  (додаток 1).

2. Затвердити форму контракту з керівником навчального закладу, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва    (додаток 2).

3. Встановити, що керівники загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Чугуєва, призначаються на посади та звільняються із займаних посад наказом начальника відділу освіти Чугуївської міської ради за погодженням із міським головою.

4. Начальнику відділу освіти Чугуївської міської ради (ПРОЦЕНКО М.В.)  забезпечити виконання цього Порядку.

5. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ВІННИК Т.С.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та  спорт) та з питань соціального захисту та охорони здоров’я (ПЕТРОВА Т.І.) та з правових питань, правопорядку, інформаційної та регуляторної політики (РЕЗЧЕНКО Є.О.).

РОЗРОБНИК: Відділ освіти Чугуївської міської ради (Проценко М.В.)

 

Додатки до проекту№380 зі змінами

Додаток 1

                                                                                                               до рішення ____ сесії Чугуївської

 міської ради VIІ скликання   

                                                                                                      «___» ___2016 №_____-VIІ

               

Порядок

 призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (далі – Навчальні заклади), що належать до комунальної власності територіальної громади           м. Чугуєва.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету міністрів України від 19 березня 1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (із змінами), типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року № 597.

         3. Дія цього Порядку поширюється на керівників навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва.

       

1. Загальні положення

1.1 Відповідно до Положення про укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 170, керівники навчальних закладів комунальної власності приймаються на посаду на умовах контракту.

1.2 Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю в Україні контракт  є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. 

 

2. Призначення на посаду на умовах контракту керівників навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади  м. Чугуєва

2.1  Відповідно до п. 4 ст. 20 Закону України «Про освіту» керівники навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва, призначаються начальником відділу освіти Чугуївської міської  ради (далі – начальник відділу освіти)  за погодженням з міським головою.

       2.2 Для погодження кандидатури на призначення керівника навчального закладу, головний спеціаліст відділу освіти Чугуївської міської ради (далі – головний спеціаліст відділу освіти) готує наступні документи:

1.Лист-подання на призначення.

2.Лист-погодження кандидатури у 3-х примірниках.

3.Особова справа претендента, що комплектується у файловий накопичувач    в наступному порядку:

-титульний аркуш;

-біографічна довідка;

-особова картка форми П-2 (заповнена на момент подання документів);

-копія (ї) диплома (ів) про освіту;

-копія першої сторінки паспорту.                                                            

2.3 Ініціатива щодо призначення на посаду керівника на умовах контракту може виходити від громадян України, трудових колективів, міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету, начальника відділу освіти.

2.4 Контракт з керівником навчального закладу укладається начальником відділу освіти і набуває чинності з дати, визначеної сторонами у контракті.

2.5 При укладанні контракту з керівником навчального закладу угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності займаній посаді, окрім випадків, коли випробування, відповідно до законодавства, не встановлюється. Строк випробування визначається в наказі начальника відділу освіти про призначення особи на посаду керівника навчального закладу на умовах контракту.

2.6 Для розгляду питання призначення на посаду керівника навчального закладу, на ім'я начальника відділу освіти подається заява особи, яка претендує на дану посаду.

До заяви додаються:

- особова картка форми П-2;

- автобіографія;

- ксерокопія диплому про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищенні кваліфікації;

- ксерокопія трудової книжки;

- ксерокопія паспорту;

- пропозиції щодо стратегічного розвитку навчального закладу.

Головний спеціаліст відділу освіти готує пакет документів, проект наказу щодо призначення даної особи на посаду керівника навчального закладу на умовах контракту та проект контракту, відповідно до затвердженої форми контракту (додаток до Порядку) для розгляду начальнику відділу освіти.

2.7 У випадку відмови в призначенні на посаду керівника навчального закладу, головний  спеціаліст відділу освіти готує на ім'я претендента на посаду керівника або ініціаторів призначення відповідного листа за підписом начальника відділу освіти із зазначенням обґрунтованої відмови.

2.8 У разі прийняття рішення про призначення особи на посаду керівника навчального закладу, проект контракту, біографічна довідка, особова картка, лист-погодження, завізований заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступником міського голови - керуючого справами виконавчого комітету, начальником служби юридичного супроводу  апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради, начальником служби персоналу апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради,  начальником відділу освіти, подається на підпис міському голові.

2.9 У разі надходження до міського голови кількох заяв щодо призначення на посаду керівника одного і того ж навчального закладу, міський голова розглядає кожну заяву з матеріалами, визначеними у пункті 2.2 цього Порядку, і погоджує претендентів після обговорення кандидатур із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальником відділу освіти щодо призначення одного з претендентів на посаду керівника навчального закладу на умовах контракту. Головний спеціаліст відділу освіти готує проекти обґрунтованої відмови, за підписом начальника відділу освіти, по іншим кандидатурам та надає їх претендентам на посаду керівника навчального закладу.

2.10 Після отримання позитивного рішення міського голови про
погодження на посаду керівника навчального закладу начальник відділу освіти підписує контракт з претендентом на зайняття посади.

2.11 Головний спеціаліст відділу освіти після погодження кандидатури на призначення керівника навчального закладу до служби персоналу апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради надає копію наказу про призначення на посаду та копію контракту з керівником навчального закладу.

2.12 У випадку відсутності заяв осіб, бажаючих зайняти посаду керівника навчального закладу, на посаду може бути  запропонований кандидат, зарахований до кадрового резерву на посаду керівника цього закладу. Начальник відділу освіти у письмовій формі надає даним особам
пропозиції щодо зайняття вакантної посади та інформує про порядок подання документів.

 

3. Зміст контракту

3.1 У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження майна, що є у комунальній власності територіальної громади   м. Чугуєва, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе керівником навчального закладу  зобов'язань, з урахуванням виробничих особливостей та фінансового стану.

3.2 У контракті з керівником навчального закладу, окрім загальних вимог, визначених у п. 3.1 цього Порядку, враховуються показники ефективності використання майна, розвитку навчального закладу, і прибутку, а також показники їх майнового стану. Відповідно до особливостей виробничої діяльності, у контракті з керівником навчального закладу можуть бути передбачені й інші умови.

3.3 Обов'язковими умовами, які закріплюються у контракті, є умови щодо:

- забезпечення дотримання у колективі педагогічної етики та моралі,  виховання в учнів поваги до народних традицій та звичаїв, національних, історичних та культурних цінностей України. Настановленням і особистим прикладом утверджувати  повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей.

- здійснення керівництва   педагогічним   колективом,  забезпечення
раціонального добору і розстановку кадрів,  створення необхідних  умов
для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організація навчально-виховний процесу;

- забезпечення контролю   за   виконанням   навчальних  планів  і
програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідальність  за дотриманням вимог Державного стандарту загальної
середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного
колективу;

- створення необхідних умов для участі  учнів  у  позакласній  та
позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечення дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства,
санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки
безпеки;

- розпорядження в  установленому  порядку  майном  закладу та
його коштами;

- підтримання ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та
виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної
роботи педагогів;

- сприяння залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих
спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до
навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями
за інтересами;

- забезпечення реалізації  права  учнів  на  захист від будь-яких
форм фізичного або психічного насильства;

- вживання заходів  щодо  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю,
наркотиків;

- контроль за  організацією  харчування  і медичного обслуговування
учнів;

- видання у межах своєї компетенції  наказів  та  розпоряджень  і
контроль за їх виконанням;

- щорічне звітування   про   свою   роботу   на   загальних   зборах
(конференціях) колективу;

- забезпечення раціонального використання та зберігання майна Закладу в установленому порядку;

- своєчасне подання до відділу освіти встановленої статистичної звітності, а також за потребою інформацію про роботу і стан Закладу;

- подання щорічного звіту про результати, передбачені контрактом  і за вимогами відділу освіти, у разі неналежного виконання умов цього контракту, дострокового звіту;

- виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності Закладу згідно з чинним законодавством України;

        - ініціація укладання Колективного договору та його виконання;

       - забезпечення ефективного використання та збереження майна спільної власності територіальної громади м. Чугуєва, що знаходиться на балансі Закладу і закріплене на праві господарського відання;

        - здійснення контролю за проходженням попереднього медичного обстеження працівниками, які влаштовуються на роботу, а надалі – за періодичним медичним оглядом усіх працівників згідно з діючими нормами;

        - контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових (робочих) інструкцій працівниками Закладу.

              3.4 Умови оплати праці, розмір надбавок керівнику навчального закладу  визначається у контракті.

           3.5 У контракті можуть бути визначені додаткові умови встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи згідно з чинним законодавством.

           3.6 Тривалість відпустки керівника навчального закладу не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.

           3.7 При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів закладу (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). За умови  припинення контракту у зв'язку з виходом керівника навчального закладу на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися компенсаційні виплати, окрім встановлених пенсій та виплат, пов'язаних із відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

               3.8 Звіт про виконання умов, внесених до контракту з керівником навчального  закладу, розглядається один раз на рік робочою групою з вивчення стану виконання умов контрактів керівниками загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва у строк, визначений контрактом.

            Висновк про виконання умов, внесених до контракту разом із звітом надаються міському голові з пропозиціями щодо подальшої роботи керівника навчального закладу.

            3.9 Погодження дати відпустки та її тривалість керівник навчального закладу здійснює шляхом надання письмової заяви на ім'я начальника відділу освіти.

3.10 У контракті передбачено повідомлення керівника навчального закладу про включення інформації про нього до баз персональних даних відділу освіти «КАДРИ», Виконавчого комітету Чугуївської міської ради «Керівники комунальних підприємств та установ» з метою ведення діловодства з кадрових питань, а також внутрішніх документів Виконавчого комітету Чугуївської міської ради з питань реалізації визначених законодавством прав та обов'язків у сфері реалізації виконавчим комітетом повноважень щодо трудових відносин з керівниками комунальних підприємств, установ, закладу, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

4. Строк дії контракту, порядок його переукладання та розірвання, звільнення керівника

4.1 Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів, контракт з керівником навчального закладу укладається у письмовій формі на термін від одного до п'яти років.

4.2 Контракт з керівником навчального закладу укладається також у випадку, якщо він раніше був прийнятий на умовах безстрокового трудового договору.

4.3 Дія контракту для керівника навчального закладу починається з дати, визначеної у контракті сторонами, з урахуванням випробувального терміну (для керівників навчальних закладів), але не раніше дати видання наказу начальника відділу освіти про призначення особи на посаду керівника навчального закладу.

4.4 Випробувальний строк починається з дати укладання контракту і не повинен становити більше 3 місяців.

Якщо керівник навчального закладу у період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

4.5 Відповідність керівника навчального закладу займаній посаді протягом випробувального строку визначається начальником відділу освіти за погодженням з міським головою.

У разі, якщо встановлено невідповідність керівника навчального закладу займаній посаді, на яку він прийнятий, контракт розривається з дати закінчення випробувального строку і керівник навчального закладу звільняється з посади на підставі наказу начальника відділу освіти, з яким його знайомлять під підппис. Уразі відмови від ознайомлення з наказом, про розірвання контракту йому повідомляється письмово.

4.6 3 керівником навчального закладу подовжуються трудові відносини на підставі наказу начальника відділу освіти шляхом укладання додаткової угоди до контракту, у разі якщо дію контракту продовжують на попередніх умовах у порядку, визначеному пунктами 4.10-4.13.

 Якщо умови суттєво відрізняються від попередніх, необхідно підготувати новий контракт. Додаткова угода до контракту з керівником укладається у випадках:

- подовження терміну дії контракту;

- пропозицій міського голови, секретаря міської ради, заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету, начальника відділу освіти або керівника щодо додаткових умов до контракту, за угодою сторін;

- необхідності внесення відповідних змін до контракту.

                   4.7 Контракт з керівником навчального закладу може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін  на підставах, встановлених чинним законодавством України, а також передбачених у контракті.

           4.8 При розірванні контракту на підставах, визначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

           4.9 Для розгляду питань щодо трудових відносин з керівниками навчальних закладів начальник відділу освіти на початку року надає міському голові відповідну інформацію.

                               4.10 Для розгляду питання щодо подовження терміну дії контракту начальник відділу освіти готує пакет документів (лист-погодження, додаткова угода, звіт про виконання умов контракту за період роботи на посаді керівника) та надає на розгляд міському голові.

                        4.11 Міський голова розглядає зазначені матеріали та надає пропозиції щодо подовження терміну дії контракту (із зазначенням строку) або припинення дії контракту та звільнення керівника навчального закладу із займаної посади.

                        4.12 На підставі прийнятого рішення головний спеціаліст відділу освіти готує проект наказу начальника відділу освіти про подовження терміну дії контракту, про укладання контракту на нових умовах або звільнення керівника навчального закладу із займаної посади.

               4.13 Додаткова угода до контракту підписується керівником навчального закладу та візується відповідно до порядку, визначеному в пунктах 2.8 цього Порядку.

            4.14 При виникненні необхідності внесення змін до контракту ініціатором, визначеним у пункті 2.3 цього Порядку, на ім'я міського голови направляється звернення по суті питання з обґрунтуванням підстав.

            4.15 Заяву з відповідними документами та з пропозиціями щодо ініціатив керівника навчального закладу начальник відділу освіти надає міському голові для розгляду та прийняття остаточного рішення.

            4.16 У разі прийняття рішення щодо припинення дії контракту, начальник відділу освіти повідомляє керівника навчального закладу у письмовій формі про прийняте рішення щодо звільнення його із займаної посади.

               4.17 Звільнення керівника навчального закладу із займаної посади здійснюється відповідно до наказу начальника відділу освіти на підставах, визначених трудовим законодавством України та умовами контракту.

До заяви щодо звільнення з займаної посади керівник навчального закладу додатково надає начальнику відділу освіти пропозицію стосовно особи, на яку буде тимчасово покладено виконання обов'язків керівника та якій будуть передані документи, справи та матеріальні цінності навчального закладу.

            4.18 У випадку, якщо пропозиція щодо звільнення керівника навчального закладу із займаної посади надійшла від трудового колективу або інших представників територіальної громади міста, на ім'я міського голови та начальника відділу освіти надаються обґрунтовані підстави з відповідними матеріалами.

        4.19 У випадку прийняття рішення щодо звільнення із займаної посади, керівник навчального закладу протягом 5 робочих днів проводить інвентаризацію документів, справ та матеріальних цінностей Закладу у присутності комісії у складі головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти, головного спеціаліста відділу освіти та заступника начальника відділу освіти та актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства України, у день звільнення передає новопризначеному керівнику навчального закладу або особі, яка буде тимчасово виконувати  обов'язки керівника, документи, справи та матеріальні цінності підприємства і направляє дані матеріали до Відділу освіти.

До остаточної передачі на зберігання матеріальних цінностей закладу наявних документів та справ іншій особі, керівник навчального закладу залишається матеріально відповідальною особою по закладу.

             4.20 Звільнення керівника навчального закладу набуває чинності з дати, визначеної в наказі начальника відділу освіти.

             У день видання наказу щодо звільнення керівника навчального закладу із займаної посади, призначення особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки керівника, ксерокопії даних наказів направляються до виконавчого комітету.

             4.21 На керівника навчального  закладу, який уклав контракт відповідно до цього Порядку, у разі звільнення повністю поширюється право на отримання пільг та компенсацій, встановлених чинним законодавством України.

             4.22 У разі систематичного порушення трудової дисципліни, неналежного виконання своїх обов'язків до керівника навчального закладу застосовується дисциплінарне стягнення, таке як догана або звільнення.

             Для з'ясування ступеня тяжкості вчиненого проступку й заподіяної керівником навчального закладу шкоди, обставин, за яких вчинено проступок, а також визначення виду стягнення, яке буде застосовано до керівника навчального закладу, матеріали щодо порушеного питання направляються на розгляд начальника відділу освіти.

На підставі висновків, головний спеціаліст відділу освіти готує проект наказу начальника відділу освіти щодо винесення догани керівнику навчального закладу або про його звільнення із займаної посади та повідомляє його.

У разі прийняття рішення щодо припинення дії контракту начальник відділу освіти повідомляє керівника навчального закладу в письмовій формі про винесення на розгляд питання щодо звільнення його із займаної посади.

 

5. Прикінцеві положення

Контракт та додаткові угоди до нього складаються у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Зберігаються у кожної із сторін, які підписали контракт, та один екземпляр у службі персоналу апарату виконачого комітету Чугуївської міської ради.

Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

При вирішенні питань, не визначених цим Порядком та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів, контракти з керівником навчального закладу приводиться у відповідність з даними змінами, встановленими цим Порядком.

Керівник навчального закладу не має права працювати за сумісництвом або займатися у робочий час іншою діяльністю крім основної роботи, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

 

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                                     Т.С. ВІННИК

 

 

Додаток 2

                                                                                                до рішення ___ сесії Чугуївської

 міської ради VIІ скликання 

                                                                                                      «___» ___2016 №_____-VIІ

 

 

КОНТРАКТ

з керівником навчального закладу, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва

 

м. Чугуїв                                                                                 «___» ____ 20___

 

Відділ освіти Чугуївської міської ради в особі  начальника  відділу освіти ________, що діє на підставі Положення про відділ освіти Чугуївської міської ради (далі - Відділ освіти) з одного боку,  та громадянин України _____________ з другого боку, уклали цей контракт про те, що громадянин _________________ приймається на посаду _________________ навчального закладу (далі - Керівник)

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Керівник у своїй роботі у межах питань, встановлених чинним законодавством України, Статутом ______________ (далі — Заклад) та цим контрактом, підзвітний Відділу освіти.

1.2 За цим контрактом Керівник зобов'язується здійснювати оперативне керівництво Закладом, забезпечувати раціональне використання і зберігання майна, закріпленого за Закладом на праві господарського відання, а Відділ освіти створює необхідні умови для повноцінного функціонування Закладу.

1.3   Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Відділом освіти, які є сторонами за контрактом.

1.4   Керівник є повноважним представником Закладу. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов'язки Керівника за його поданням виконує заступник директора з навчальної/навчально-виховної роботи, який у повному обсязі виконує його функції та обов'язки, користується повноваженнями і правами Керівника, а при його відсутності - працівник Закладу, який визначається наказом Відділу освіти відповідно до заяви директора та згоди працівника.

1.5        При  виконанні покладених на Керівника обов'язків він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, розпорядчими актами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Відділу освіти прийнятими в межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами та Статутом Закладу.

 

 

2 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1       Керівник згідно з чинним законодавством здійснює загальне керівництво Закладом, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом Закладу та цим контрактом.

2.2 Представляє Заклад в державних установах та інших підприємствах, установах і організаціях.

 

ОБОВЯЗКИ КЕРІВНИКА

На період чинності цього контракту Керівник зобов’язаний:

2.3 Забезпечувати дотримання у колективі педагогічної етики та моралі,  виховання в учнів поваги до народних традицій та звичаїв, національних, історичних та культурних цінностей України. Настановленням і особистим прикладом утверджувати  повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей.

2.4 Виконувати такі постійні функції і обов'язки з організації і забезпечення діяльності Закладу:

               - здійснювати керівництво   педагогічним   колективом,  забезпечувати
раціональний добір і розстановку кадрів,  створювати необхідні  умови
для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовувати навчально-виховний процес;

- забезпечувати контроль   за   виконанням   навчальних  планів  і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідати за дотримання вимог Державного стандарту загальної
середньої  освіти,  за  якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створювати необхідні умови для участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечувати дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та   протипожежних   норм,   вимог   техніки безпеки;

- розпоряджатися в  установленому  порядку  майном  закладу та його коштами;

- підтримувати ініціативи щодо вдосконалення системи  навчання  та виховання,  заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяти залученню  діячів  науки,  культури,  членів   творчих спілок,   працівників   підприємств,   установ,   організацій   до навчально-виховного процесу,  керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечувати реалізацію  права  учнів  на  захист від будь-яких форм фізичного абопсихічного насильства;

- вживати заходи  до  запобігання  вживанню  учнями   алкоголю, наркотиків;

- контролювати організацію  харчування  і медичного обслуговування учнів;

- видавати у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролювати їх виконання;

- щороку звітувати   про   свою   роботу   на   загальних   зборах (конференціях) коллективу;

- забезпечувати раціональне використання та зберігання майна Закладу в установленому порядку;

- своєчасно подавати до Відділу освіти встановлену статистичну звітність, а також за потребою інформацію про роботу і стан Закладу;

- подавати щорічний звіт про результати, передбачені контрактом  і за вимогами відділу освіти, у разі неналежного виконання умов цього контракту, дострокового звіту;

- виконувати інші функції з організації і забезпечення діяльності Закладу згідно з чинним законодавством України.

2.5              Ініціювати укладання Колективного договору та його виконання.

2.6              Забезпечувати ефективне використання та збереження майна спільної власності територіальної громади міста, що знаходиться на балансі Закладу і закріплене на праві господарського відання.

2.7              Щорічно до 10 вересня наступного року надавати до Відділу освіти  звіт про виконання умов контракту.

2.8              Здійснювати контроль за проходженням попереднього медичного обстеження працівниками, які влаштовуються на роботу, а надалі – за періодичним медичним оглядом усіх працівників згідно з діючими нормами.

2.9              Контролювати виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових (робочих) інструкцій працівниками Закладу.

 

ПРАВА КЕРІВНИКА

Керівник Закладу має право:

- діяти від імені Закладу, представляти його в усіх органах, установах, організаціях, підприємствах України і за її межами;

- надавати доручення працівникам Закладу;

- приймати та звільняти технічних працівників Закладу на умовах передбачених чинним законодавством України;

- у межах своєї компетенції видавати накази;

- вживати заходи щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі
Закладу;

- вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України, Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради, Відділом освіти, Статутом Закладу та цим контрактом.

 

ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

- гарантувати додержання прав і законних інтересів Закладу, захищати і відстоювати його інтереси в органах місцевого самоврядування;

- інформувати про державну політику в галузі освіти;

- забезпечувати Заклад (за заявками) матеріально-технічними ресурсами в обсязі, необхідними для функціонування Закладу та фінансовими можливостями бюджету;

- надавати інформацію на запит Керівника;

- здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Закладом на праві господарського відання чи оперативного управління майна комунальної власності територіальної громади м. Чугуєва;

- укладати додаткові угоди до договору про закріплення майна на праві господарського відання чи оперативного управління;

- укладати додаткові угоди до контракту.

- забезпечувати обов’язкове підвищення кваліфікації або перепідготовку Керівника протягом терміну дії контракту (але не рідше 1 разу на 5 років).

 

ПРАВА ВІДДІЛУ ОСВІТИ

- вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;

- звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством України та контрактом (дострокове звільнення Керівника відбувається у випадках порушення ним законодавства України та умов укладеного контракту);

- за порушення трудової дисципліни застосувати до Керівника дисциплінарні стягнення;

- проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна Закладу та виконання Керівником умов контракту.

 

3. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС

3.1 Керівник дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлені у Закладі.

3.2 Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору.

3.3 Керівнику надається щорічна основна відпустка та додаткова відпустка тривалістю, визначеною чинним законодавством та Колективним договором.

            3.4 Дату відпустки та її строки Керівник погоджує з начальником Відділу освіти.

 

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА

МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

                4.1 За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата, яка складається з посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Закладу відповідно до чинного законодавства України. Посадовий оклад та заробітна плата за викладацьку роботу проводиться у розмірах, передбачених чинним законодавством України.

            4.2. Крім виплат, вказаних в п.4.1 Керівнику Закладу проводяться виплати передбачені ст. 57 Закону України «Про освіту»:

            а) виплата за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: 

            - понад 3 роки – 10 відсотків;

- понад 10 років – 20 відсотків;

- понад 20 років – 30 відсотків.

б) щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в межах видатків, врахованих у розрахунках місцевого бюджету;

в) виплата допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки.

4.3 Система матеріального стимулювання працівників освіти, діюча у відповідності з законодавством, поширюється на Керівника Закладу.

            4.4 Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності із змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України та чинного законодавства України.

            4.5 Питання щодо відрядження Керівник погоджує з начальником відділу освіти.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

               5.1 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

5.2 Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1 Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод.

6.2 Цей контракт припиняється (розривається):

            - при встановленні протягом строку випробування невідповідності займаній посаді Керівника роботі, на яку його прийнято;

            - після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);

            - за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

            - за ініціативою начальника Відділу освіти у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України;

            - з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;

            - з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

             6.3 Додаткові підстави для припинення (розірвання) контракту:

            а) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

            б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства і обов'язків, передбачених контрактом, у результаті чого виникли значні негативні наслідки для Закладу (понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції);

            в)         за поданням посадових осіб органів державної інспекції з  питань праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань праці;

            г) у разі неодноразового звернення до Відділу освіти або особисто до начальника Відділу освіти трудового колективу або профспілкового комітету Закладу стосовно порушень Керівником своїх посадових обов'язків;

            д) на підставі результатів здійснених перевірок контролюючих органів, Відділу освіти та державного нагляду;

            е) з інших підстав.

При припиненні (розірванні) контракту з підстав обумовлених пунктом 6.3 цього контракту, звільнення проводиться відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України.

6.4 У разі дострокового припинення контракту з причин, незалежних від Керівника, йому виплачується вихідна допомога згідно з чинним законодавством України.

  1. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.

              6.6     Керівник попереджується про закінчення строку дії контракту за два місяці.

7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

             7.1 Цей контракт діє протягом ___ років (у) з «___» ___ 20___ року по «___» ___  20___ року.

             7.2 Особливі умови:

             - сторони зобов'язуються дотримуватись конфіденційності умов цього

контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

            - про умови контракту інформуються працівники Закладу, Відділу освіти у зв'язку з необхідністю виконання контракту;

            - конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.

             7.3 Цей контракт укладений українською мовою, на __ сторінках у трьох примірниках, один із яких зберігається у Керівника, один у Відділі освіти та один у виконавчому комітеті Чугуївської міської ради.

7.4 Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі, про що складається додаткова угода у трьох примірниках, які стають невід'ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

 

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8.1 Відомості про відділ освіти:

Повна назва ________________________

Адреса _______________________________________

Посада, прізвище, ім`я, по батькові керівника відділу освіти

Начальник відділу освіти ________________________

 

8.2 Відомості про особу, що уклала контракт:

Відомості про Керівника ______________________

Домашня адреса ___________________________________

Домашній телефон _________

Службовий телефон: ______________

Паспорт: серія ______ № _______, виданий ____________________

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                                            КЕРІВНИК

ОСВІТИ                      

_______________ПІБ                                                                                   __________ПІБ

 «___»  ____2016                                                                                          «____» _____2016

М.П.                                                                                                               М.П.

Web-адреса: chuguev-rada.gov.ua/info/page/2243Дата публікації: 15:34 22.09.2016
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Посилання