Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради № 265 від 13.10.2016 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 13.12.2013 № 486 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації»»
Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради № 265 від 13.10.2016 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 13.12.2013 № 486 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації»»

 ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«13»___10____2016

Чугуїв

№ 265 

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету Чугуївської міської ради від 13.12.2013

№ 486 «Про затвердження Порядку забезпечення

доступу до публічної інформації»

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», пп.1п.б ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (делеговані повноваження), керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», враховуючи кадрові зміни, що відбулися у Чугуївській міській раді, виконавчий комітет Чугуївської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 13.12.2013 №486 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації», а саме:

1.1 додаток №2 «Перелік відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради у структурних підрозділах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету»  вважати таким, що втратив чинність;

1.2 затвердити «Перелік осіб, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у Чугуївській міській раді та її виконавчих органах» (додається).

2. Керівникам - розпорядникам публічної інформації (самостійні структурні підрозділи Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, підприємства установи, організації, що входять до їх мережі, комунальні підприємства):

2.1 визначити осіб, відповідальних за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на веб-порталі відкритих даних data.gov.ua та власних офіційних сайтах, а в разі їх відсутності - на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради;

2.2 у 10-денний строк подати до відділу роботи зі зверненнями громадян апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради інформацію про виконання п.2.1 цього рішення та копії відповідних наказів.   

3. Особам, які визначені розпорядниками публічної інформації, відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних забезпечувати актуалізацію публічної інформації у строк не пізніше 5 робочих днів з дня внесення відповідних змін.

4. За невиконання п.3 цього рішення, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» відповідальні особи несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П.

Заступник міського

голови - керуючий справами

виконавчого комітету                                                         Л.П. МАКАРЕНКО 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від

«13» ___10____ 2016 № 265

 

Перелік осіб, відповідальних

за забезпечення доступу до публічної інформації  та

оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у

Чугуївській міській раді та її виконавчих органах

 

1. Визначити у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті відповідальними:

1.1 за реєстрацію запитів на інформацію та контроль за задоволенням запиту на інформацію, а також надання консультацій під час подання запиту:

- до міської ради щодо інформації, яка знаходиться у володінні Чугуївської міської ради – начальника організаційного відділу ради Чугуївської міської ради;

- до виконавчого комітету у паперовому вигляді щодо інформації, яка знаходиться у володінні виконавчого комітету Чугуївської міської ради – начальника відділу роботи зі зверненнями громадян апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

-   на офіційну електрону адресу Чугуївської міської ради – начальника служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

1.2 за безпосереднє опрацювання, надання інформації та підготовку відповіді на запит – керівників відповідних структурних підрозділів Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету;

1.3 за розміщення публічної  інформації на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради - начальника служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

2. Визначити керівників - розпорядників публічної інформації відповідальними за організацію доступу до публічної інформації, що перебуває у їх володінні.

3. Визначити відповідальними  за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних:

          № з/п

Назва інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних

Відповідальний структурний підрозділ у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті  

Відповідальні розпорядники публічної інформації

1.

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес

Начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації, що мають мережу підприємств, установ (закладів) та організацій

2.

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Начальник служби персоналу апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

3.

Звіт про використання бюджетних коштів, зокрема за окремими бюджетними програмами

Керівники структурних підрозділів, що є розробниками бюджетних програм, начальник фінансового управління виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації, що використовують бюджетні кошти

4.

Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації

Начальник структурного підрозділу, що є розробником нормативу

Розпорядники публічної інформації, що є розробниками нормативу

5.

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів (сертифікати якості тощо)

Відповідальна особа з  системи управління якістю

Розпорядники публічної інформації, що мають докази відповідності продукції вимогам технічних регламентів

6.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Керівники структурних підрозділів, що подають звітність

Усі розпорядники публічної інформації

7.

Річні плани закупівель

Голови тендерних комітетів, відділ економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

8.

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Начальник служби комп’ютерного

забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

9.

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних

Начальник служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

10.

Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги

Начальник-адміністратор відділу надання адміністративних послуг Чугуївської міської ради

Розпорядники публічної інформації, що надають адміністративні послуги населенню

11.

Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Організаційний відділ Чугуївської міської ради, загальний відділ апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради, служба персоналу апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради

-

12.

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій (за винятком інформації з грифом «ДСК»)

Начальник відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, головний архітектор

-

13.

Перелік об’єктів комунальної власності

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради

-

14.

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради

Розпорядники публічної інформації , що мають об’єкти комунальної власності, передані в оренду

15.

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної власності, які можуть бути передані в користування

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради

-

16.

Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності

Начальники відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради,   відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради, відділу розвитку підприємництва та споживчого ринку виконавчого комітету Чугуївської міської ради, відділу культури і туризму Чугуївської міської ради

 Суб’єкти господарювання комунальної власності

17.

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності

Начальники відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради,   відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради, відділу розвитку підприємництва та споживчого ринку виконавчого комітету Чугуївської міської ради, відділу культури і туризму Чугуївської міської ради

 Суб’єкти господарювання комунальної власності

18.

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади

Начальники відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради,   відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради, відділу розвитку підприємництва та споживчого ринку, відділу культури і туризму Чугуївської міської ради

Суб’єкти господарювання комунальної власності

19.

Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Начальник відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, головний архітектор

-

20.

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення

Начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Чугуївської міської ради

        -

21.

Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Начальник відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, головний архітектор

-

22.

Інформація про рекламні засоби

Начальник відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, головний архітектор

-

23.

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради

-

24.

Перелік укладених договорів

Начальник служби юридичного супроводу

апарату виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого комітету                                 Л.П.МАКАРЕНКО

Переглядів: 118
Дата публікації: 13:59 09.02.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
24.05.2018
день - Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
день - Участь у турнірі з художньої гімнастики «Королева гімнастики» Участь у турнірі з художньої гімнастики «Королева гімнастики» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Губар І.Л. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків
день - Участь у Чемпіонаті Харківської області з боксу серед ДЮСШ Участь у Чемпіонаті Харківської області з боксу серед ДЮСШ Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Губар І.Л. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків
день - Відкриття звітної виставки гуртківців ЦТК Відкриття звітної виставки гуртківців ЦТК Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Лисенко С.В. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
день - Участь у обласному конкурсі «Малюємо музику» Участь у обласному конкурсі «Малюємо музику» Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.С. Час проведення:24.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків ОНМЦ
08:00 - Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби у справах дітей Організатор:МакаренкоЛ.П. Баришева Н.В. Час проведення:24.05.2018 08:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
15:00 - Підсумкова виставка робіт вихованців Чугуївського ЦТК «Наша творчість тобі, рідне місто» Підсумкова виставка робіт вихованців Чугуївського ЦТК «Наша творчість тобі, рідне місто» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Лисенко С.В. Час проведення:24.05.2018 15:00 Місце проведення:КЦ «Імідж»
25.05.2018
день - Свято «Останній дзвінок» Свято «Останній дзвінок» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:25.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Заклади освіти
16:00 - Відкриття турніру з футболу серед дитячих дворових команд на кубок міського голови Відкриття турніру з футболу серед дитячих дворових команд на кубок міського голови Організатор:Вінник Т.С. Лиманська С.В. Час проведення:25.05.2018 16:00 Місце проведення:Майданчик ЗОШ №2
27.05.2018
14:00 - Відвідування концерту Дитячої філармонії. Закриття сезону Відвідування концерту Дитячої філармонії. Закриття сезону Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.С. Час проведення:27.05.2018 14:00 Місце проведення:м. Харків
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих