Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Документи | Публічна інформація | Нормативна база | Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради № 265 від 13.10.2016 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 13.12.2013 № 486 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації»»
Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради № 265 від 13.10.2016 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 13.12.2013 № 486 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації»»

 ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«13»___10____2016

Чугуїв

№ 265 

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету Чугуївської міської ради від 13.12.2013

№ 486 «Про затвердження Порядку забезпечення

доступу до публічної інформації»

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», пп.1п.б ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (делеговані повноваження), керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», враховуючи кадрові зміни, що відбулися у Чугуївській міській раді, виконавчий комітет Чугуївської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 13.12.2013 №486 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації», а саме:

1.1 додаток №2 «Перелік відповідальних осіб за забезпечення доступу до публічної інформації та розміщення інформації на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради у структурних підрозділах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету»  вважати таким, що втратив чинність;

1.2 затвердити «Перелік осіб, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у Чугуївській міській раді та її виконавчих органах» (додається).

2. Керівникам - розпорядникам публічної інформації (самостійні структурні підрозділи Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, підприємства установи, організації, що входять до їх мережі, комунальні підприємства):

2.1 визначити осіб, відповідальних за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на веб-порталі відкритих даних data.gov.ua та власних офіційних сайтах, а в разі їх відсутності - на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради;

2.2 у 10-денний строк подати до відділу роботи зі зверненнями громадян апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради інформацію про виконання п.2.1 цього рішення та копії відповідних наказів.   

3. Особам, які визначені розпорядниками публічної інформації, відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації та оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних забезпечувати актуалізацію публічної інформації у строк не пізніше 5 робочих днів з дня внесення відповідних змін.

4. За невиконання п.3 цього рішення, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» відповідальні особи несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П.

Заступник міського

голови - керуючий справами

виконавчого комітету                                                         Л.П. МАКАРЕНКО 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від

«13» ___10____ 2016 № 265

 

Перелік осіб, відповідальних

за забезпечення доступу до публічної інформації  та

оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних у

Чугуївській міській раді та її виконавчих органах

 

1. Визначити у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті відповідальними:

1.1 за реєстрацію запитів на інформацію та контроль за задоволенням запиту на інформацію, а також надання консультацій під час подання запиту:

- до міської ради щодо інформації, яка знаходиться у володінні Чугуївської міської ради – начальника організаційного відділу ради Чугуївської міської ради;

- до виконавчого комітету у паперовому вигляді щодо інформації, яка знаходиться у володінні виконавчого комітету Чугуївської міської ради – начальника відділу роботи зі зверненнями громадян апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

-   на офіційну електрону адресу Чугуївської міської ради – начальника служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради;

1.2 за безпосереднє опрацювання, надання інформації та підготовку відповіді на запит – керівників відповідних структурних підрозділів Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету;

1.3 за розміщення публічної  інформації на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради - начальника служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

2. Визначити керівників - розпорядників публічної інформації відповідальними за організацію доступу до публічної інформації, що перебуває у їх володінні.

3. Визначити відповідальними  за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних:

          № з/п

Назва інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних

Відповідальний структурний підрозділ у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті  

Відповідальні розпорядники публічної інформації

1.

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес

Начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації, що мають мережу підприємств, установ (закладів) та організацій

2.

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Начальник служби персоналу апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

3.

Звіт про використання бюджетних коштів, зокрема за окремими бюджетними програмами

Керівники структурних підрозділів, що є розробниками бюджетних програм, начальник фінансового управління виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації, що використовують бюджетні кошти

4.

Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації

Начальник структурного підрозділу, що є розробником нормативу

Розпорядники публічної інформації, що є розробниками нормативу

5.

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів (сертифікати якості тощо)

Відповідальна особа з  системи управління якістю

Розпорядники публічної інформації, що мають докази відповідності продукції вимогам технічних регламентів

6.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Керівники структурних підрозділів, що подають звітність

Усі розпорядники публічної інформації

7.

Річні плани закупівель

Голови тендерних комітетів, відділ економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

8.

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Начальник служби комп’ютерного

забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

9.

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних

Начальник служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

10.

Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги

Начальник-адміністратор відділу надання адміністративних послуг Чугуївської міської ради

Розпорядники публічної інформації, що надають адміністративні послуги населенню

11.

Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Організаційний відділ Чугуївської міської ради, загальний відділ апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради, служба персоналу апарату виконавчого комітету Чугуївської міської ради

-

12.

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій (за винятком інформації з грифом «ДСК»)

Начальник відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, головний архітектор

-

13.

Перелік об’єктів комунальної власності

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради

-

14.

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради

Розпорядники публічної інформації , що мають об’єкти комунальної власності, передані в оренду

15.

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної власності, які можуть бути передані в користування

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради

-

16.

Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності

Начальники відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради,   відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради, відділу розвитку підприємництва та споживчого ринку виконавчого комітету Чугуївської міської ради, відділу культури і туризму Чугуївської міської ради

 Суб’єкти господарювання комунальної власності

17.

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності

Начальники відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради,   відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради, відділу розвитку підприємництва та споживчого ринку виконавчого комітету Чугуївської міської ради, відділу культури і туризму Чугуївської міської ради

 Суб’єкти господарювання комунальної власності

18.

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади

Начальники відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради,   відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради, відділу розвитку підприємництва та споживчого ринку, відділу культури і туризму Чугуївської міської ради

Суб’єкти господарювання комунальної власності

19.

Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Начальник відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, головний архітектор

-

20.

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення

Начальник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій виконавчого комітету Чугуївської міської ради

        -

21.

Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Начальник відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, головний архітектор

-

22.

Інформація про рекламні засоби

Начальник відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради, головний архітектор

-

23.

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

Начальник відділу комунальної власності та земельних відносин Чугуївської міської ради

-

24.

Перелік укладених договорів

Начальник служби юридичного супроводу

апарату виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

Усі розпорядники публічної інформації

Заступник міського голови –

керуючий справами виконавчого комітету                                 Л.П.МАКАРЕНКО

Переглядів: 65
Дата публікації: 13:59 09.02.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
19.03.2018
день - Спортивні змагання з баскетболу серед дівчат закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва Спортивні змагання з баскетболу серед дівчат закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва
14:15, 15:30
Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:19.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЗОШ №1

день - Нарада «Оновлення існуючих туристичних маршрутів та їх популяризація» Нарада «Оновлення існуючих туристичних маршрутів та їх популяризація» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Час проведення:19.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Чугуївська ЦБ ТІЦ
день - Засідання робочої групи в рамках проекту Партисипативна демократія Засідання робочої групи в рамках проекту Партисипативна демократія Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А. Час проведення:19.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
день - Робота з суб’єктами господарювання щодо прибирання прилеглої території Робота з суб’єктами господарювання щодо прибирання прилеглої території Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:19.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Об’єкти торгівлі
09:00 - Особистий прийом міського голови Особистий прийом міського голови Організатор:Макаренко Л.П. Шляхта С.О. Час проведення:19.03.2018 09:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
14:00 - Засідання Робочої групи з організації та проведення ІІ Фестивалю Писанок, присвяченому 380-річчю з Дня заснування міста Чугуєва Засідання Робочої групи з організації та проведення ІІ Фестивалю Писанок, присвяченому 380-річчю з Дня заснування міста Чугуєва Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Час проведення:19.03.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
16:30 - Нарада з керівниками підприємств ЖКГ міста Нарада з керівниками підприємств ЖКГ міста Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:19.03.2018 16:30 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
20.03.2018
день - Заняття з комп’ютерної грамотності на факультеті в Університеті ІІІ віку (2 групи) Заняття з комп’ютерної грамотності на факультеті в Університеті ІІІ віку (2 групи)
14:00
Організатор:Ващук Я.А. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення територіального центру

день - Експозиція «Гендерного музею» Експозиція «Гендерного музею» Організатор:Макаренко Л.П. Куриленко О.М. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення виконкому
день - Робоча зустріч з питань підготовки плану економічного розвитку в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» Робоча зустріч з питань підготовки плану економічного розвитку в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» Організатор:Апостол О.І., Красільнікова Т.В. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб. № 11
14:00 - Інформаційна зустріч з представниками центру зайнятості м. Чугуєва для запровадження комплексного профорієнтаційного супроводження учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва Інформаційна зустріч з представниками центру зайнятості м. Чугуєва для запровадження комплексного профорієнтаційного супроводження учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.03.2018 14:00 Місце проведення:Центр зайнятості
15:00 - Засідання фокус-групи вчителів початкових класів «Нестандартний урок математики в інноваційному просторі-шлях до формування розумових здібностей учнів початкових класів» Засідання фокус-групи вчителів початкових класів «Нестандартний урок математики в інноваційному просторі-шлях до формування розумових здібностей учнів початкових класів» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.03.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 2
16:00 - Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П. на тему «Надання послуг виконавчими органами» Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П. на тему «Надання послуг виконавчими органами»
Питання можна ставити за телефоном: 2-21-62.
Організатор:Макаренко Л.П. Шляхта С.О. Час проведення:20.03.2018 16:00 Місце проведення:Не визначено!

21.03.2018
10:00 - Презентація виконання проектів GIZ: урочисте відкриття футбольного поля ЗОШ № 2 після реконструкції та ДНЗ № 4 після капітального ремонту Презентація виконання проектів GIZ: урочисте відкриття футбольного поля ЗОШ № 2 після реконструкції та ДНЗ № 4 після капітального ремонту Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:21.03.2018 10:00 Місце проведення:ЗОШ № 2 ДНЗ № 4 ДНЗ № 2
13:30 - Заняття на факультеті «Краєзнавство» Університету ІІІ віку Заняття на факультеті «Краєзнавство» Університету ІІІ віку Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:21.03.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення територіального центру
15:00 - Засідання міської комісії по найменуванню або перейменуванню об’єктів міського підпорядкування, увічненню пам’яті визначних діячів та подій, встановленню пам’ятних знаків вмісті Чугуєві Засідання міської комісії по найменуванню або перейменуванню об’єктів міського підпорядкування, увічненню пам’яті визначних діячів та подій, встановленню пам’ятних знаків вмісті Чугуєві Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Час проведення:21.03.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих