Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Документи | Публічна інформація | Нормативна база | Розпорядження міського голови № 238 від 30.07.2014 року "Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»"
Розпорядження міського голови № 238 від 30.07.2014 року "Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»"

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

М І С Ь К О Г О  Г О Л О В И

«30»    07    2014

Чугуїв

№ 238  

 
Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

З метою забезпечення в  Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 (зі змінами), розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 07 липня 2014 року №330 «Про затвердження Переліку відомостей,  що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», ураховуючи рішення експертної комісії з питань віднесення інформації, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» (протокол № 2 від 20 липня 2014 року) та п.20 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити Перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф обмеженого доступу «Для службового користування» (далі Перелік), що додається.

2. Структурним підрозділам Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію, та визначені Переліком.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови:

від 04 вересня 2013 року № 334 «Про затвердження Переліку відомостей,  що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»;

від 17 жовтня 2013 року № 417 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 04 вересня 2013 року № 334 «Про затвердження Переліку відомостей,  що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П.

Міський голова                   (оригінал підписано)             Г.М.МІНАЄВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови
30.07.2014    № 238

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 

1. Економіка, промисловість та енергетика

1.1. Зведені відомості  про обсяги  товарообігу,  виробництва  продукції  та  послуг підприємств, установ, організацій.

1.2.  Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового  обслуговування  населення  (дебіторська, кредиторська заборгованість, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).

1.3. Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).

1.4. Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств міста.

1.5. Відомості про місця установлення та принципи дії приладів і пристроїв, що використовуються в системах фізичного захисту або охорони на підприємствах, в установах, організаціях паливно-енергетичного комплексу, що не становлять державної таємниці.

         1.6. Технічні креслення та інструкції щодо керування системою управління доступом на об’єкти  паливно-енергетичного комплексу, уразливі в терористичному відношенні, що не становлять державної таємниці

         1.7. Відомості, які пов'язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформацією про клієнтів.

2. Кадрові питання

2.1. Перелік посад та професій, за якими бронюються військовозобов'язані, які працюють в міській раді та її виконавчому комітеті.

2.2. Відомості про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних в  структурних підрозділах  міської ради та її виконавчого комітету.

3. Житлово-комунальне господарство

3.1. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях  водозабору.

                                                 4. Будівництво та архітектура

4.1. Плани районів міста, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:

 а) 1:50 000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної;

      

б) 1:100 000 у державній системі координат 1942 р. або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

4.2.  Топографічні,  цифрові  карти,  фото плани  і  фотокарти  масштабів  1: 10 000-

1: 50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

      4.3. Плани масштабу  1: 10 000-1: 200 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

            4.4. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50 000- 1: 200 000, карти ділянок рік масштабів 1: 25 000, 1: 50 000.

            4.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування системи координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

            4.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю до 10 м у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.

            4.7. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км².

 

5.  Соціальний захист населення

5.1. Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.

5.2. Персональні дані про одержувачів субсидій.

5.3. Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП).

 

6. Цивільний захист

6.1. Зведені  відомості  про  економічний  і технічний  стан  мереж життєзабезпечення населення.

6.2. Перелік об'єктів, що належать до категорії ЦЗ.

 6.3. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення міста.

        6.4. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту, що плануються (реалізовані)  у генеральних планах забудови міста.

6.5. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови міста.

6.6. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ на підприємствах, в установах міста.

6.7. 3ведені відомості про використання захисних споруд цивільного захисту для потреб населення міста.

6.8. 3ведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

6.9. 3ведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації, при виникненні НС природного і техногенного характеру місті.

6.10. Зведені  відомості  про  наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

6.11. Зведені  відомості  про  хімічно  небезпечні  об'єкти господарської діяльності

І-Ш ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).

6.12. 3ведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об'єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

6.13. Документи зі зв'язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.

6.14. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

6.15. Документи з питань доведення сигналів, команд до керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту населення.

 

7. Охорона здоров'я

 

7.1. Відомості про потреби, обсяги заготівлі донорської крові або її компонентів на особливий період за сукупністю показників у цілому щодо міста.

                                                             8. Релігія

8.1. Орієнтування щодо врегулювання конфліктних ситуацій в так званих "гарячих населених пунктах" і стосовно інших передбачуваних подій, що можуть виникнути на релігійному ґрунті.

8.2. Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов'язаних із захистом інтересів держави, забезпеченням миру і злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ'ї, мусульманстві тощо.

 8.3. Щорічний інформаційний звіт про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.

8.4. Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.

 

                                                            9. Культура

       9.1. Звіт про дорогоцінні метали та коштовне каміння, що містяться у музейних предметах.

 

10. Зв'язок

10.1. Відомості про канали зв'язку, траси, призначення, типи засобів зв'язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

10.2. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

10.3. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв’язку.

11.   Технічний захист інформації

  11.1. Відомості про взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до Законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями, незалежно твід організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.

11.2. Відомості про діючі в міській раді та її виконавчому комітеті нормативні документи з питань технічного захисту інформації.

11.3. Відомості, що розкривають зміст актів обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю.

11.4.  Відомості про зміст заходів щодо проведення службових розслідувань за фактами порушень норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорії, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці, а також висновків за результатами проведених розслідувань.

12.  Охорона державної таємниці

12.1. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці, а також відомостей, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

12.2. Відомості, що розкривають зміст річного звіту, актів перевірки стану охорони державної таємниці та приймання-передачі матеріальних носіїв секретної інформації у режимно-секретному органі.

12.3. Відомості, що містяться у номенклатурі секретних справ та у журналах обліку секретного діловодства:

журнал реєстрації облікових карток громадян про надання допуску та доступу до державної таємниці;

журнал обліку підготовлених документів;

журнал обліку вхідних документів;

журнал обліку журналів, картотек і завершених провадженням справ;

журнал інвентарного обліку письмових зброшурованих матеріалів;

журнал обліку секретних видань.

12.4. Відомості, що розкривають зміст актів перевірки наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації, перегляду грифу секретності та їх знищення.

12.5. Зведені відомості про перелік посад, перебування на яких дає право посадовим особам надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

12.6. Відомості, що розкривають зміст розпорядження про надання і скасування допуску та надання доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.

12.7. Сукупні дані про особу, надання допуску та доступу до державної таємниці, що містяться в обліковій картці громадянина, а також картці результатів перевірки громадянина у зв’язку з таким допуском і вмотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

12.8. Відомості про заходи плану забезпечення режиму секретності щодо захисту інформації, що становить держану таємницю, під час перебування іноземних делегацій, груп та окремих іноземців на підприємствах, в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з державною таємницею.

         12.9. Відомості про тактико - технічні дані інженерно - технічних засобів охорони,  систем сигналізації, заходи із впровадження пропускного режиму на об’єктах з особливим режимом діяльності (ПУ, ЗПУ) та внутрішньооб´єктового режиму конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності..

        12.10. Відомості про організацію та результати проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної інформації та інших порушень  режиму секретності, за винятком відомостей, що віднесені до державної таємниці.

        12.11. Зведені відомості щодо забезпечення режиму секретності у разі введення

правового режиму воєнного або надзвичайного стану (особливого періоду).

 

13. Оборонна та мобілізаційна робота

13.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:

 • створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій міста;
 • виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

- виробництва,     закупівлі     та     поставки     продовольства    сільськогосподарської продукції в особливий період;

 • виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;
 • виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;
 • мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
 • кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил в міській раді;

-           забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

-     показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки міста на особливий період;

 • підготовки фахівців у закладах освіти  на особливий період;
 • надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в місті в особливий період;

-          номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в міській раді, на підприємствах, в установах, організаціях міста, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

-    капітального будівництва в особливий період;

-  створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

-    потреби підприємств сільського господарства міста в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

13.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки міста.

 1. Відомості  про  виконання  законів,  інших  нормативно-правових  актів з питань мобілізації підготовки економіки міста.
 2. Відомості про заходи,  передбачені  для забезпечення сталого функціонування міської ради, а також підприємств, установ і організацій міста, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

        13.5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

        13.6. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців міської ради та її виконавчого комітету з питань мобілізаційної підготовки.

 

 1. Відомості про виділення  будівель,  споруд,  земельних  ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
 2. Відомості  про   функціонування  єдиної  транспортної  системи  України  в

особливий період у частині, що стосується міської ради, окремого підприємства міста.

 1. Відомості  про заходи  мобілізаційної  підготовки  та мобілізаційного плану

міської ради, підприємств, установ і організацій міста.

 1. Відомості (за окремими показниками)  про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану міської ради, підприємств, установ і організацій міста щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
 2. Відомості (за окремими показниками)   про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення міської ради, підприємств, установ і організацій міста на режим роботи в умовах особливого періоду.

13.12.  Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної
підготовки міської ради, окремого підприємства, установи, організації міста.

13.13. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку міської ради, підприємств, установ, організацій міста.

13.14. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

13.15. Відомості про дислокацію, склад та завдання з’єднань, частин та підрозділів Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України на території Харківської області.

13.16. Відомості про виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1921 “ Про військово-транспортний обов’язок ”.

13.17. Відомості про проведення заходів мобілізації людських та транспортних ресурсів на території міста.

13.18. Відомості про підприємства, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань.

                                               14. Міжнародна діяльність

14.1. Відомості щодо маршрутів пересування об’єктів відвідування, які стосуються представників іноземних держав, з категорій охороняємих осіб, що не становлять державної таємниці.

                                                15. Земельні відносини

       15.1. Матеріали  інвентаризації  земель  військових  частин,  установ  та організацій Міністерства Оборони України.

 

      16. Безпека і охорона правопорядку

 1. Відомості,  отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.
 2. Відомості  про зміст  матеріалів дізнання  (досудового слідства) з питань, що

містять інформацію з обмеженим доступом.

       16.3. Відомості про планування або організацію анти терористичних заходів, що не становлять державної таємниці.

 17. Архівна справа

17.1. Протоколи засідань експертно-перевірних комісії, на яких розглядаються проекти нормативно - методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

 

18. Інше

18.1. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

 

Керуючий справами виконавчого комітету     (підписано)       Л.П.МАКАРЕНКО

Переглядів: 62
Дата публікації: 14:29 09.02.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
20.03.2018
день - Заняття з комп’ютерної грамотності на факультеті в Університеті ІІІ віку (2 групи) Заняття з комп’ютерної грамотності на факультеті в Університеті ІІІ віку (2 групи)
14:00
Організатор:Ващук Я.А. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення територіального центру

день - Експозиція «Гендерного музею» Експозиція «Гендерного музею» Організатор:Макаренко Л.П. Куриленко О.М. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення виконкому
день - Робоча зустріч з питань підготовки плану економічного розвитку в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» Робоча зустріч з питань підготовки плану економічного розвитку в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» Організатор:Апостол О.І., Красільнікова Т.В. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб. № 11
14:00 - Інформаційна зустріч з представниками центру зайнятості м. Чугуєва для запровадження комплексного профорієнтаційного супроводження учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва Інформаційна зустріч з представниками центру зайнятості м. Чугуєва для запровадження комплексного профорієнтаційного супроводження учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.03.2018 14:00 Місце проведення:Центр зайнятості
15:00 - Засідання фокус-групи вчителів початкових класів «Нестандартний урок математики в інноваційному просторі-шлях до формування розумових здібностей учнів початкових класів» Засідання фокус-групи вчителів початкових класів «Нестандартний урок математики в інноваційному просторі-шлях до формування розумових здібностей учнів початкових класів» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.03.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 2
16:00 - Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П. на тему «Надання послуг виконавчими органами» Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П. на тему «Надання послуг виконавчими органами»
Питання можна ставити за телефоном: 2-21-62.
Організатор:Макаренко Л.П. Шляхта С.О. Час проведення:20.03.2018 16:00 Місце проведення:Не визначено!

21.03.2018
10:00 - Презентація виконання проектів GIZ: урочисте відкриття футбольного поля ЗОШ № 2 після реконструкції та ДНЗ № 4 після капітального ремонту Презентація виконання проектів GIZ: урочисте відкриття футбольного поля ЗОШ № 2 після реконструкції та ДНЗ № 4 після капітального ремонту Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:21.03.2018 10:00 Місце проведення:ЗОШ № 2 ДНЗ № 4 ДНЗ № 2
13:30 - Заняття на факультеті «Краєзнавство» Університету ІІІ віку Заняття на факультеті «Краєзнавство» Університету ІІІ віку Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:21.03.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення територіального центру
15:00 - Засідання міської комісії по найменуванню або перейменуванню об’єктів міського підпорядкування, увічненню пам’яті визначних діячів та подій, встановленню пам’ятних знаків вмісті Чугуєві Засідання міської комісії по найменуванню або перейменуванню об’єктів міського підпорядкування, увічненню пам’яті визначних діячів та подій, встановленню пам’ятних знаків вмісті Чугуєві Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Час проведення:21.03.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
22.03.2018
день - Тренінг по правам людей з інвалідністю Тренінг по правам людей з інвалідністю Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:22.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків
день - Заняття з учнівською молоддю ЧПАЛ №53, ЧПЛ №19, мешканцями Обласного соціального гуртожитку «Туберкульоз – соціально небезпечна хвороба» Заняття з учнівською молоддю ЧПАЛ №53, ЧПЛ №19, мешканцями Обласного соціального гуртожитку «Туберкульоз – соціально небезпечна хвороба» Організатор:Корощупова В.О. Час проведення:22.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Чугуївський міський ЦСССДМ
14:00 - Засідання робочої групи по відбору землевпорядних організацій для виконання проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО) Засідання робочої групи по відбору землевпорядних організацій для виконання проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО) Організатор:Апостол О.І., Чоломбитько В.О. Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:Каб. № 11
14:00 - І міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних І міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Коротич І.В. Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:НВК № 8
15:00 - Нарада з головами вуличних комітетів Нарада з головами вуличних комітетів Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А. Час проведення:22.03.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих