Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
ПРОТОКОЛ №6 ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ПРОТОКОЛ №6

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

м. Чугуїв

«16» серпня 2017 р.

 

Присутні на засіданні:                                              

 1. Резченко Євгеній Олександрович – голова комісії.
 2. Лихачов Роман Борисович.
 3. Маслов Віктор Іванович.
 4. Попова Інна Наільївна.

 

Відсутні: Страхарський О.А.

 

які складають 80% членів комісії. Засідання є правомочним.

 

Присутні за засіданні постійної комісії: головний спеціаліст-юрисконсульт служби юридичного супроводу Каліберда А.А., громадяни: Рогозін С.Л.

 

Голова постійної комісії зачитав порядок денний засідання та запропонував затвердити його:

 1. Про розгляд питань порядку денного ХХІІ чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.

 

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

           

ПОСТАНОВИЛИ:

            Затвердити порядок денний:

 1. Про розгляд питань порядку денного ХХІІ чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.

 

З організаційних питань:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Голову постійної комісії Резченко Є.О., який запропонував задля оптимізації розгляду питань порядку денного заслуховувати доповідачів відповідальних за свій блок питань порядку денного. Також повідомив про протоколювання секретарем комісії деталізованого голосування та фіксацію результатів голосування членами комісії (Додаток 1 до даного протоколу).

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали пропозицію

 

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Розглянути питання та затвердити порядок заслуховування доповідачів, відповідальних за свій блок питань порядку денного.

 

 1. По першому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – АПОСТОЛА О.І.
 2. Заслуховуються перше, друге питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По другому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – БАРМІНА К.О.
 2. Заслуховуються третє, четверте, п’яте, шосте, сьоме питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По третьому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – ВІННИК Т.С.
 2. Заслуховуються восьме, дев’яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте питання.

 

Обговорення: восьме, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте питання. Всі члени комісії підтримали доповідача.

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

Обговорення: дев’яте питання. Голова комісії повідомив про необхідність викласти пункт 3.2 Розділу 3 Статуту викласти в новій редакції: «Центр є неприбутковою організацією некомерційного господарювання».

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По четвертому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету – МАКАРЕНКО Л.П.
 2. Заслуховується чотирнадцяте, п’ятнадцяте, шістнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По п’ятому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника фінансового управління – БУТОВУ О.О.
 2. Заслуховуються сімнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі  члени комісії підтримали доповідача.

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По шостому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника відділу комунальної власності та земельних відносин – ЧОЛОМБИТЬКО В.О.
 2. Заслуховуються: вісімнадцяте, дев’ятнадцяте, двадцяте, двадцять перше, двадцять друге, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять перше, тридцять друге, тридцять третє, тридцять четверте, тридцять п’яте питання.

 

Обговорення: вісімнадцяте, дев’ятнадцяте, двадцяте, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять перше, тридцять друге, тридцять третє, тридцять четверте, тридцять п’яте питання. Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

Обговорення: двадцять восьме, двадцять дев’яте питання. Не всі члени комісії підтримали доповідача, вмотивованих зауважень не надходило.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 4 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

Обговорення: двадцять перше, двадцять друге питання. Не всі члени комісії підтримали доповідача. Член комісії Лихачов Р.Б. піддав сумніву правильність та підстави складеного звіту про оцінку майна зазначених питань. Голова комісії запропонував розробнику додати до проекту рішення рецензію та рішення виконавчого комітету до розгляду питання по суті на пленарному засіданні сесії ради.

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 4 голоси.

Рішення не прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

                                                                                               Додаток 1 до даного Протоколу

(є його невід’ємною частиною).

 

Персональне голосування членів постійної комісії в розрізі питань порядку денного сесії

 

 

№  питання з/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові члена комісії/ Персональне голосування члена комісії («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»)

 

 

Резченко Є.О.

Лихачов Р.Б.

Маслов В.І.

Попова І.Н.

Страхарський О.А.

1

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

2

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

3

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

4

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

5

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

6

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

7

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

8

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

9

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

10

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

11

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

12

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

13

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

14

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

15

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

16

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

17

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

18

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

19

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

20

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

21

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

22

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

23

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

24

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

25

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

26

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

27

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

28

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

29

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

30

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

31

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

32

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

33

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

34

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

35

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

 

 

Голова постійної комісії

 

оригінал підписано  ( Резченко Є.О)

Секретар постійної комісії:

оригінал підписано (Попова І.Н.)

 

 

 

 

 

Переглядів: 143
Дата публікації: 14:18 19.08.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
22.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.І. Час проведення:22.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЧДМШ
10:00 - Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення:Меморіал Слави
23.06.2018
день - Концерт учнів підготовчого відділення Чугуївської дитячої музичної школи «Здравствуй, лето!» Концерт учнів підготовчого відділення Чугуївської дитячої музичної школи «Здравствуй, лето!» Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.І. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЧДМШ
17:30 - Загальноміський захід з нагоди випуску учнів 11-х класів Загальноміський захід з нагоди випуску учнів 11-х класів Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:23.06.2018 17:30 Місце проведення:Площа Соборна
24.06.2018
12:00 - Міські змагання з пляжного волейболу, присвячені Дню молоді. Міські змагання з пляжного волейболу, присвячені Дню молоді. Організатор:Вінник Т.С. Лиманська С.В. Час проведення:24.06.2018 12:00 Місце проведення:Станція лодочна
15:00 - Відкриття «Свята молоді» Відкриття «Свята молоді» Організатор:Вінник Т.С. Лиманська С.В. Час проведення:24.06.2018 15:00 Місце проведення:Станція лодочна
18:00 - Майстер –клас від школи танців «Ахіs»,фестиваль красок Холі. Майстер –клас від школи танців «Ахіs»,фестиваль красок Холі. Організатор:Вінник Т.С. Лиманська С.В Час проведення:24.06.2018 18:00 Місце проведення:Станція лодочна
20:00 - Молодіжна дискотека Молодіжна дискотека Організатор:Вінник Т.С Лиманська С.В. Час проведення:24.06.2018 20:00 Місце проведення:Станція лодочна
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництва«ХАРКІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА спільно з Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації до 31 серпня 2018 року продовжено конкурс на отримання безвідсоткового мікрокредиту за рахунок коштів обласного бюджету на зворотній основі під бізнес-плани проектів серед суб’єктів малого і середнього підприємництва Харківської області у національній валюті України в розмірі від 50 до 75 тис. грн строком до 1 року, від 75 до 200 тис. грн – строком до 2 років.У рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих