Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
ПРОТОКОЛ №6 ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ПРОТОКОЛ №6

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ЧЛЕНІВ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ, ПРАВОПОРЯДКУ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

м. Чугуїв

«16» серпня 2017 р.

 

Присутні на засіданні:                                              

 1. Резченко Євгеній Олександрович – голова комісії.
 2. Лихачов Роман Борисович.
 3. Маслов Віктор Іванович.
 4. Попова Інна Наільївна.

 

Відсутні: Страхарський О.А.

 

які складають 80% членів комісії. Засідання є правомочним.

 

Присутні за засіданні постійної комісії: головний спеціаліст-юрисконсульт служби юридичного супроводу Каліберда А.А., громадяни: Рогозін С.Л.

 

Голова постійної комісії зачитав порядок денний засідання та запропонував затвердити його:

 1. Про розгляд питань порядку денного ХХІІ чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.

 

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

           

ПОСТАНОВИЛИ:

            Затвердити порядок денний:

 1. Про розгляд питань порядку денного ХХІІ чергової сесії VІІ скликання згідно Додатку до даного протоколу.

 

З організаційних питань:

 

СЛУХАЛИ:

 1. Голову постійної комісії Резченко Є.О., який запропонував задля оптимізації розгляду питань порядку денного заслуховувати доповідачів відповідальних за свій блок питань порядку денного. Також повідомив про протоколювання секретарем комісії деталізованого голосування та фіксацію результатів голосування членами комісії (Додаток 1 до даного протоколу).

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали пропозицію

 

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Розглянути питання та затвердити порядок заслуховування доповідачів, відповідальних за свій блок питань порядку денного.

 

 1. По першому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – АПОСТОЛА О.І.
 2. Заслуховуються перше, друге питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По другому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – БАРМІНА К.О.
 2. Заслуховуються третє, четверте, п’яте, шосте, сьоме питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

 Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

                      “ПРОТИ” – 0 голосів;

                “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По третьому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – ВІННИК Т.С.
 2. Заслуховуються восьме, дев’яте, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте питання.

 

Обговорення: восьме, десяте, одинадцяте, дванадцяте, тринадцяте питання. Всі члени комісії підтримали доповідача.

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

Обговорення: дев’яте питання. Голова комісії повідомив про необхідність викласти пункт 3.2 Розділу 3 Статуту викласти в новій редакції: «Центр є неприбутковою організацією некомерційного господарювання».

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По четвертому блоку питань порядку денного сесії:

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Заступника міського голови - керуючого справами виконавчого комітету – МАКАРЕНКО Л.П.
 2. Заслуховується чотирнадцяте, п’ятнадцяте, шістнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі члени комісії підтримали доповідача.

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По п’ятому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника фінансового управління – БУТОВУ О.О.
 2. Заслуховуються сімнадцяте питання.

 

Обговорення: Всі  члени комісії підтримали доповідача.

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

По шостому блоку питань порядку денного.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Начальника відділу комунальної власності та земельних відносин – ЧОЛОМБИТЬКО В.О.
 2. Заслуховуються: вісімнадцяте, дев’ятнадцяте, двадцяте, двадцять перше, двадцять друге, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять перше, тридцять друге, тридцять третє, тридцять четверте, тридцять п’яте питання.

 

Обговорення: вісімнадцяте, дев’ятнадцяте, двадцяте, двадцять третє, двадцять четверте, двадцять п’яте, двадцять шосте, двадцять сьоме, двадцять восьме, двадцять дев’яте, тридцяте, тридцять перше, тридцять друге, тридцять третє, тридцять четверте, тридцять п’яте питання. Всі члени комісії підтримали доповідача.

 

Голосували: “ЗА” – 4 голоси;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

Обговорення: двадцять восьме, двадцять дев’яте питання. Не всі члени комісії підтримали доповідача, вмотивованих зауважень не надходило.

 

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 4 голоси.

Рішення прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

Обговорення: двадцять перше, двадцять друге питання. Не всі члени комісії підтримали доповідача. Член комісії Лихачов Р.Б. піддав сумніву правильність та підстави складеного звіту про оцінку майна зазначених питань. Голова комісії запропонував розробнику додати до проекту рішення рецензію та рішення виконавчого комітету до розгляду питання по суті на пленарному засіданні сесії ради.

Голосували: “ЗА” – 0 голосів;

             “ПРОТИ” – 0 голосів;

             “УТРИМАЛИСЬ” – 4 голоси.

Рішення не прийнято.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Погодити розгляд на сесії обговорюваних питань.

 

                                                                                               Додаток 1 до даного Протоколу

(є його невід’ємною частиною).

 

Персональне голосування членів постійної комісії в розрізі питань порядку денного сесії

 

 

№  питання з/п

 

Прізвище, ім’я та по-батькові члена комісії/ Персональне голосування члена комісії («ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»)

 

 

Резченко Є.О.

Лихачов Р.Б.

Маслов В.І.

Попова І.Н.

Страхарський О.А.

1

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

2

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

3

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

4

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

5

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

6

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

7

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

8

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

9

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

10

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

11

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

12

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

13

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

14

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

15

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

16

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

17

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

18

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

19

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

20

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

21

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

22

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

23

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

24

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

25

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

26

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

27

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

28

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

29

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

«УТРИМАВСЯ»

 

30

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

31

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

32

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

33

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

34

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

35

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

«ЗА»

 

 

 

Голова постійної комісії

 

оригінал підписано  ( Резченко Є.О)

Секретар постійної комісії:

оригінал підписано (Попова І.Н.)

 

 

 

 

 

Переглядів: 114
Дата публікації: 14:18 19.08.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
25.04.2018
09:00 - Обласні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства серед учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області Обласні змагання з легкоатлетичного чотирьохборства серед учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області Організатор:Вінник Т.С. Губарь І.Л. Коротич І.В. Час проведення:25.04.2018 09:00 Місце проведення:Стадіон «Олімп»
15:00 - Нарада з головами ОСББ з питань ЖКГ Нарада з головами ОСББ з питань ЖКГ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:25.04.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
16:00 - Концерт – реквієм «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» Концерт – реквієм «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.С. Час проведення:25.04.2018 16:00 Місце проведення:ЧДМШ
26.04.2018
08:00 - Панахида за загиблими і померлими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Панахида за загиблими і померлими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:26.04.2018 08:00 Місце проведення:Храм в м-ні «Преображенка
09:00 - Зустріч міського голови з вдовами чорнобильців Зустріч міського голови з вдовами чорнобильців Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Сосницька Ю.А. Час проведення:26.04.2018 09:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
09:00 - Показовий захід з цивільного захисту Показовий захід з цивільного захисту Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:26.04.2018 09:00 Місце проведення:ДНЗ №1
10:00 - Мітинг, присвячений 32-й річниці Чорнобильської катастрофи Мітинг, присвячений 32-й річниці Чорнобильської катастрофи Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Сосницька Ю.А. Час проведення:26.04.2018 10:00 Місце проведення:сквер Захисників Вітчизни
14:00 - Комісія по контролю за спожиті енергоносії Комісія по контролю за спожиті енергоносії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:26.04.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 28 викон. коміт.
15:00 - Нарада з суб’єктами господарювання щодо благоустрою прилеглої території Нарада з суб’єктами господарювання щодо благоустрою прилеглої території Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:26.04.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
16:00 - Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. на тему «Про реалізацію медичної реформи в м.Чугуєві.Сімейна медицина» Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. на тему «Про реалізацію медичної реформи в м.Чугуєві.Сімейна медицина» Організатор:Шляхта С.О. Рєзанова В.В. Час проведення:26.04.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 19 викон. коміт.
27.04.2018
08:00 - І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Ганзенко В.В. Час проведення:27.04.2018 08:00 Місце проведення:КБ ЗОШ
14:00 - «Круглий стіл» з нагоди відзначення «Дня охорони праці» «Круглий стіл» з нагоди відзначення «Дня охорони праці» Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:27.04.2018 14:00 Місце проведення:УСЗН
15:00 - Четвертий мiський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії «Феєрія танцю», присвячений Всесвітньому Дню танцю Четвертий мiський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії «Феєрія танцю», присвячений Всесвітньому Дню танцю Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:27.04.2018 15:00 Місце проведення: КЦ «ІМІДЖ»
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих