Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Проект № 154 (зі змінами) Про стан містобудівної діяльності на території населених пунктів Чугуївської міської ради
Проект № 154 (зі змінами) Про стан містобудівної діяльності на території населених пунктів Чугуївської міської ради

Проект 154

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«__»________2017

Чугуїв

№ ____

 

Про стан містобудівної діяльності на території населених пунктів Чугуївської міської ради

Керуючись пунктом «а» частини 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (власні повноваження), заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради САВІНОЇ Л.В. про стан містобудівної діяльності на території населених пунктів Чугуївської міської ради, виконавчий комітет Чугуївської міської ради

 

ВИРІШИВ:

1.      Інформацію про стан містобудівної діяльності на території населених пунктів Чугуївської міської ради взяти до відома (додається).

 2.    Роботу, пов'язану з містобудівною діяльністю на території
населених пунктів Чугуївської міської ради визнати на задовільному рівні.

3.  Відділу містобудування та архітектури Чугуївської міської ради
(САВІНА Л.В):

3.1 забезпечити розробку Програми розроблення та внесення змін до містобудівної документації населених пунктів Чугуївської міської ради на 2018-2020 роки

протягом 2017-2018 років;

3.2   забезпечити виконання організаційних заходів щодо розроблення детального плану території садибної забудови, що оточена вул. Мухіна та         вул. Фруктовою в м. Чугуєві з метою забезпечення учасників АТО земельними ділянками для індивідуального житлового будівництва

протягом 2017 року;

3.3     забезпечити оприлюднення та проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації

                                                                                                                         постійно;

3.4  забезпечити контроль за дотриманням законодавства та затвердженої  містобудівної документації при  плануванні та забудові територій населених пунктів Чугуївської міської ради

постійно;

3.5 забезпечити розгляд на консультативно-дорадчій раді з питань здійснення містобудівної діяльності на території Чугуївської міської ради містобудівної документації, архітектурних рішень фасадів об’єктів містобудування та проектів благоустрою території вулиць і об'єктів зеленого господарства міста

постійно;

3.6 активізувати роботу по залученню замовників об’єктів будівництва до пайової участі у розвитку інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста

постійно.

          4. Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 12.08.2016 № 197 «Про стан містобудівної діяльності на території населених пунктів Чугуївської міської ради»  зняти з контролю, як таке, що виконано.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради БАРМІНА К.О.

 

розробник

Начальник відділу містобудування та

архітектури Чугуївської міської ради,  

головний архітектор                                                                                Л.В. САВІНА

 

 

   Додаток до рішення

  виконавчого комітету

  Чугуївської міської ради

  ______________№ ____

 

Інформація

про стан містобудівної діяльності на території населених пунктів

Чугуївської міської ради

 

Регулювання містобудівної діяльності на території м. Чугуєва, с. Клугино-Башкирівка та с. Василів Хутір здійснюється міською радою та уповноваженим нею органом: відділом містобудування та архітектури Чугуївської міської ради. За штатним розписом відділ складається з 3-х посадових осіб (начальник відділу, головний спеціаліст та інспектор сектору містобудівного кадастру) та на сьогодні повністю укомплектований кадрами.

З часу прийняття виконавчим комітетом Чугуївської міської ради рішення від 12.08.2016 № 197 «Про стан містобудівної діяльності на території населених пунктів Чугуївської міської ради» (далі Рішення) до теперішнього часу відділом проводилась діяльність відповідно до наданих повноважень та вживались заходи щодо виконання поставлених Рішенням завдань.

Містобудівна діяльність, що здійснюється на території міста відображається  наступними основними напрямками.

                  

                        Планування територій населених пунктів

На виконання п. 3.1 Рішення, відповідно до заходів Програми розроблення та коригування містобудівної документації населених пунктів Чугуївської міської ради на 2015-2017 роки за минулий період було освоєно бюджетні кошти у розмірі  144,7 тис. грн., за рахунок яких Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя виконано заключні VI –VII  етап проектно – вишукувальних робіт    «м. Чугуїв. Проект внесення змін до генерального плану. План зонування території міста».

На виконання п. 3.2 Рішення, у вересні – листопаді 2016 року було здійснено оприлюднення  та проведено процедуру громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при розробці містобудівної документації    «м. Чугуїв. Проект внесення змін до генерального плану. План зонування території міста» та « Розділ генерального плану «Історико – архітектурний опорний план   м. Чугуєва». Пропозиції громадськості, що надійшли були враховані проектними організаціями в порядку визначеному законодавством.

Відділом проведена організаційна робота із забезпечення розгляду і погодження розділів проекту Генерального плану:

- «Інженерне обладнання території. Енергопостачання» з КП «Чугуївтепло», Акціонерної компанії «Харківобленерго», Чугуївським відділенням Регіональної газової компанії «Харківгаз»;

- «Інженерне обладнання території. Водопостачання та каналізація» з КП «Чугуїввода»;

- «Вулично-Дорожня мережа, міський і зовнішній транспорт»  та «Інженерна підготовка і захист території. Гідротехнічні заходи та дощова каналізація» з КП «Чугуївський комунальний комплекс»;

-  «Історико – архітектурний опорний план м. Чугуєва» на Колегії Управління  культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації (протокол № 38 від 30.05.2017).

На сьогодні розділ «Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)  на особливий період та на мирний час» проходить процедуру погодження з Департаментом цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації.

Для отримання узгодження з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних громад з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах м. Чугуєва, матеріали  проекту Генерального плану направлені до Малинівської, Есхарівської та Кочетокської селищних рад. На сьогодні погодження отримано від Малинівської селищної ради. Робота з цього питання з представниками Есхарівської та Кочетокської сільськими радами ще триває. Відсутність їх погоджень унеможливлює отримання погоджень містобудівної документації  органами  державного нагляду.

У зв’язку з цим, в умовах дії ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою врегулювання земельних відносин Чугуївською міською радою прийнято рішення від 21.08.2017 № 276- VII «Про регулювання земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності на території населених пунктів Чугуївської міської ради», яке дозволяє на час проходження процедури погодження містобудівної документації приватизацію присадибних земельних ділянок та передачу у користування земельних ділянок під існуючими об’єктами містобудування.

З метою визначення функціонального використання території центральної частини міста в межах історичного ареалу та  розвитку пам'ятко-охоронної сфери на замовлення міської ради Комплексною творчою майстернею «МИР» (м. Харків) розроблена Містобудівна концепція центральної частини м. Чугуєва та концепція реконструкції центральної площі, що затверджені   рішенням виконавчого комітету від 12.05.2017 № 112.              До концепції внесені пропозиції щодо реконструкції частини міських кварталів і окремих будівель, визначені ділянки можливого знесення будівель з великим відсотком зносу. Намічено ділянки з новим функціональним наповненням, визначені пріоритетні напрямки розвитку рекреаційної зони і зони центральної площі.  Попереду робота по її реалізації.

З метою забезпечення учасників АТО земельними ділянками для індивідуального житлового будівництва прийнято рішення ХІХ сесії Чугуївської міської ради VII від 28.04.2017 № 601 - VII  про надання дозволу на розробку детального плану території садибної забудови, що оточена вул. Мухіна та вул.. Фруктовою.  На сьогодні завершуються топографо – геодезичні роботи та визначено розробника проекту. Також на виконання п. 3.2 Рішення  проведено інвентаризацію 320 земельних ділянок, що були надані у 1994-1996 роках для будівництва індивідуальних житлових будинків в районі вул. Мухіна і вул. Новосадової з метою визначення можливості виділення додаткових ділянок.

В ході  контролю за додержанням положень містобудівної документації при плануванні територій населених пунктів та на виконання п. 4.1 Рішення відділом здійснено розгляд 18 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та відповідно до повноважень, наданих ст. 186-1 Земельного кодексу України, оформлено висновки з зауваженнями та пропозиціями.

В актуальному стані підтримується Перспективна схема розміщення груп тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (затверджена рішення ХХVПІ сесії V скликання від 26.03.2010 № 3541-V). На сьогодні вона налічує 29 ділянок в різних частинах міста. За минулий період схема доповнена місцем по вул. Героїв Чорнобильців, біля № 56 (відповідно до рішення XIV сесії VII скликання  № 431 – VII).

Проблемним залишається питання невизначеності меж міста.

 

Забудова територій населених пунктів

Одним з найважливіших напрямків містобудівної діяльності є житлове будівництво. Протягом 2016 року введено в експлуатацію 8 індивідуальних житлових будинків загальною площею 1281,1 м2.

В поточному році в експлуатацію введено 5 індивідуальних житлових будинків 919, 1 м2  . На виконання п. 4.3 Рішення повідомляємо, що це становить 92% від запланованого показника (1000 м2), який до кінця року планується виконати.

Зниження обсягів будівництва житла пов’язано з дією норм ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та призупинення з 2015 року приватизації присадибних земельних ділянок.

На виконання п. 4.1 Рішення за минулий період контроль за додержанням положень містобудівної документації при забудові територій здійснено 69 земельних ділянках при видачі відділом будівельних паспортів забудови присадибних земельних ділянок (оформлено 26), містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок для проектування і будівництва об'єктів містобудування (оформлено 7), паспортів прив'язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності (оформлено 11) та довідок про стан забудови земельних ділянок (оформлено 25).

В місті  продовжується будівництвом п'ятиповерхового житлового будинку по пров. Чайковського.

Повільно проходить проектні роботи будівництва 90-квартирного десятиповерхового житлового будинок МО України на земельній ділянці по пров. Чайковського, містобудівні умови і обмеження  для проектування якого були видані відділом в листопаді 2016 року.

Залишається не вирішеним питання завершення будівництва 3-х п'ятиповерхових житлових будинків МО України по вул. Горішного, які мають високий відсоток готовності та розпочаті будівництвом у 2006 році.

Тривалий час не вирішується питання з відновленням робіт по будівництву багатоквартирного житлового будинку по вул. Старонікольській, 23.

На протязі  минулого періоду в місті введено в експлуатацію та відкриті торгово-офісне приміщення по вул. Харківській, 155 (реконструкція квартири), приміщення  банку по вул. Жадановського, 4, приміщення кафе по вул.. Харківській, 125А. Здійснена реконструкція фасаду та огорожі пам'ятки архітектури місцевого значення - будинку поселян по вул. Старонікольській, 34, відкрито торговий об'єкт по вул. Музейній, біля № 1, розміщено торговий павільйон по пров. Гагаріна.

   

Ведення містобудівного кадастру базового рівня

та адресного реєстру

На території населених пунктів Чугуївської міської ради налічується 207 елементів вулично-дорожньої мережі. У тому числі в м. Чугуєві - 186,                 у с. Клугино-Башкирівка - 16, у с. Василів Хутір - 5.

Відділ забезпечений комп'ютерним обладнанням та програмним ресурсом для ведення містобудівного кадастру місцевого рівня. В систему містобудівного кадастру введена єдина цифрова топографічна основа території міста М 1:2000. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру ведеться на підставі відомостей і документів, що надходять до відділу.

За минулий період відділом оброблені данні по 294 об’єктах містобудування при оформленні документів на будівництво (видано 69), адресних довідок (видано 36), підготовці проектів рішень виконавчого комітету  (прийнято 41), наданні кадастрових довідок та  викопіювань з містобудівної документації і топографо-геодезичних планів (видано 148).

                    

                       Організація діяльності містобудівної ради

З метою колегіального розгляду питань, пов'язаних з містобудівною діяльністю Чугуївською міською радою створена та ефективно функціонує відповідна консультативно-дорадча (містобудівна) рада. На розгляд містобудівної ради виносяться питання щодо можливості створення об'єктів містобудування, їх архітектурного вигляду та благоустрою прилеглої території, розміщення зовнішньої реклами та тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, комплексного благоустрою парків, скверів та місць відпочинку загального користування.

На виконання п. 4.2 Рішення за минулий період відділом підготовлено для розгляду містобудівною радою питання по 23 об’єктах містобудування та благоустрою.  У 2016 році відбулось 4 засідання, у поточному році 1 засідання.

Рішення містобудівної ради вже виконані при проведенні робіт по об’єкту комплексного благоустрою території скверу Музикальний по вул. Харківській, об’єкту реконструкції фасаду  і огорожі пам’ятника архітектури по                  вул. Старонікольській, 34, об’єкту реконструкції квартири під магазин по          вул. Харківській, 155, об’єкту будівництва торгового павільйону по вул. Музейній біля № 1, на боковому фасаді житлового будинку по вул. Музейній, 1 виконано мурал з портретом І.Ю. Рєпіна на фасаді пам’ятки архітектури по    вул. Музейній, 24 розміщено художньо оформлений банер. У стадії реалізації рішення містобудівної ради по реконструкції скверу «Центральний».

За поданням містобудівної ради виконавчим комітетом затверджено Містобудівну концепцію центральної частини м. Чугуєва та концепцію реконструкції центральної площі, що розроблена Комплексною творчою майстернею «МИР» (м. Харків).  За пропозицією містобудівної ради проведені громадські слухання та Чугуївською міською радою затверджено місце і вигляд пам’ятного знаку загиблим учасникам АТО (рішення ХХІІ сесії VII скликання від 21.-8.2017 № 734- VII)

По решті об’єктах, матеріали яких  були  розглянуті містобудівною радою  роботи не проводяться, питання взяти на контроль.

 Протягом звітного періоду безпосередньо працівниками відділу були підготовлені графічні матеріал та матеріали візуалізацій для розгляду і прийняття рішень про проведення робіт по об’єктах міста з:

- розміщення пам’ятного знаку загиблим учасникам АТО;

- комплексного благоустрою та реконструкції скверів  «Центральний» по бул. Комарова та скверу біля РБК по вул. Старонікольській;

- розміщення зовнішньої реклами по вул. Жадановського та                   вул.  Музейній:

- реконструкції стендів вхідної групи скверу «Захисників Вітчизни» по вул.. Старонікольській;

- ремонту пам’ятника ліквідаторам Чорнобильської катастрофи;

- будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу по                             пров. Чайковського;

- ремонту тротуарів по вул. Музейній;

- художньому оформленню торцевих фасадів багатоповерхових будинків по вул. Музейній;

- розміщення фасадного банеру на пам’ятці архітектури по вул. Музейній, 24.  

                    Діяльність з розміщення зовнішньої реклами

Зобов’язання щодо координації діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території міста делеговано відділу Чугуївською міською радою.

На виконання п. 3.3 Рішення протягом звітного року відділом розроблено, проведено  процедуру  громадського обговорення та забезпечено погодження нової редакції Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Чугуєві, що була затверджена  рішенням XX сесії Чугуївської міської ради VII скликання від 29.06.2017 № 664 - VII. Норми цих правил регулюють питання демонтажу несанкціонованих рекламних засобів.

У звітному періоді відділом надано 11 дозволів на розміщення зовнішньої реклами. На сьогодні на підставі наданих дозволів  в місті розміщено                52 стаціонарні рекламні конструкції. В тому числі 39 на місцях, що перебувають у комунальній власності та 13 на об'єктах іншої форми власності.

В ході контролю за дотриманням діючого законодавства в цьому році відділом було організовано демонтаж 27 стаціонарних та 68 виносних (штендерів) рекламних конструкцій, самовільно розміщених на місцях, які перебувають у комунальній власності. 

Проблемою у вирішенні питань ліквідації самовільно розміщеної реклами на об’єктах іншої форми власності є потреба у судовому рішенні. Крім того   притягнення до відповідальності за порушення  правил розміщення зовнішньої реклами в м. Чугуєві може здійснювати тільки Головне управління Держпродспоживслужби у Харківської області, що значно ускладнює можливість впливу на розповсюджувачів зовнішньої реклами.

На підстав  укладених договорів про тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, за звітній період до міського бюджету перераховано кошти в сумі  24,6  тис.грн.

Діяльність із залучення замовників до пайової участі у розвитку

  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

З метою забезпечення виконання нормами ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  рішенням XVIII сесії Чугуївської міської ради VI скликання № 730-УІ від 25.11.2011 затверджено Порядок залучення замовників до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Чугуєва а відділу делеговані повноваження. щодо організації залучення замовників та підготовки документів для підписання договорів. В ході виконання цієї роботи за звітний період оформлено  15 договорів на суму 415, 2 тис. грн.

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                   К.О. БАРМІН

Переглядів: 148
Дата публікації: 15:04 15.09.2017
Коментарі
Додати коментар
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
20.03.2018
день - Заняття з комп’ютерної грамотності на факультеті в Університеті ІІІ віку (2 групи) Заняття з комп’ютерної грамотності на факультеті в Університеті ІІІ віку (2 групи)
14:00
Організатор:Ващук Я.А. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення територіального центру

день - Експозиція «Гендерного музею» Експозиція «Гендерного музею» Організатор:Макаренко Л.П. Куриленко О.М. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення виконкому
день - Робоча зустріч з питань підготовки плану економічного розвитку в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» Робоча зустріч з питань підготовки плану економічного розвитку в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» Організатор:Апостол О.І., Красільнікова Т.В. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб. № 11
14:00 - Інформаційна зустріч з представниками центру зайнятості м. Чугуєва для запровадження комплексного профорієнтаційного супроводження учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва Інформаційна зустріч з представниками центру зайнятості м. Чугуєва для запровадження комплексного профорієнтаційного супроводження учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.03.2018 14:00 Місце проведення:Центр зайнятості
15:00 - Засідання фокус-групи вчителів початкових класів «Нестандартний урок математики в інноваційному просторі-шлях до формування розумових здібностей учнів початкових класів» Засідання фокус-групи вчителів початкових класів «Нестандартний урок математики в інноваційному просторі-шлях до формування розумових здібностей учнів початкових класів» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.03.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 2
16:00 - Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П. на тему «Надання послуг виконавчими органами» Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П. на тему «Надання послуг виконавчими органами»
Питання можна ставити за телефоном: 2-21-62.
Організатор:Макаренко Л.П. Шляхта С.О. Час проведення:20.03.2018 16:00 Місце проведення:Не визначено!

21.03.2018
10:00 - Презентація виконання проектів GIZ: урочисте відкриття футбольного поля ЗОШ № 2 після реконструкції та ДНЗ № 4 після капітального ремонту Презентація виконання проектів GIZ: урочисте відкриття футбольного поля ЗОШ № 2 після реконструкції та ДНЗ № 4 після капітального ремонту Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:21.03.2018 10:00 Місце проведення:ЗОШ № 2 ДНЗ № 4 ДНЗ № 2
13:30 - Заняття на факультеті «Краєзнавство» Університету ІІІ віку Заняття на факультеті «Краєзнавство» Університету ІІІ віку Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:21.03.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення територіального центру
15:00 - Засідання міської комісії по найменуванню або перейменуванню об’єктів міського підпорядкування, увічненню пам’яті визначних діячів та подій, встановленню пам’ятних знаків вмісті Чугуєві Засідання міської комісії по найменуванню або перейменуванню об’єктів міського підпорядкування, увічненню пам’яті визначних діячів та подій, встановленню пам’ятних знаків вмісті Чугуєві Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Час проведення:21.03.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
22.03.2018
день - Тренінг по правам людей з інвалідністю Тренінг по правам людей з інвалідністю Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:22.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків
день - Заняття з учнівською молоддю ЧПАЛ №53, ЧПЛ №19, мешканцями Обласного соціального гуртожитку «Туберкульоз – соціально небезпечна хвороба» Заняття з учнівською молоддю ЧПАЛ №53, ЧПЛ №19, мешканцями Обласного соціального гуртожитку «Туберкульоз – соціально небезпечна хвороба» Організатор:Корощупова В.О. Час проведення:22.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Чугуївський міський ЦСССДМ
14:00 - Засідання робочої групи по відбору землевпорядних організацій для виконання проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО) Засідання робочої групи по відбору землевпорядних організацій для виконання проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО) Організатор:Апостол О.І., Чоломбитько В.О. Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:Каб. № 11
14:00 - І міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних І міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Коротич І.В. Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:НВК № 8
15:00 - Нарада з головами вуличних комітетів Нарада з головами вуличних комітетів Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А. Час проведення:22.03.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих