Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Не визначено!
Не визначено!

Проект 167

 

                                                          

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

«» __________  2017

Чугуїв

№  

 

 

         Про   погодження проектуПрограми  сприяння

створення, підтримки та стимулювання

об’єднань співвласників багатоквартирних

будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних

         технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки

Заслухавши інформацію в.о. начальника управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради Петрової Г.С., керуючись пп 1 п. «а» ч. 1ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»(власні повноваження), на виконання Законів України «Про  об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», з метою вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду населених пунктів, спрямованих на створення сприятливих та комфортних умов житла мешканців багатоквартирних будинків, виконавчий комітет Чугуївської міської ради

В И Р І Ш И В:

        1.Погодитипроект Програмисприяння створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки(додається).

         2.  Управлінню житлово-комунального господарства та екології  Чугуївської міської ради (ПЕТРОВА Г.С.) надати проект «Програмисприяння створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки» на розгляд сесії Чугуївської міської ради. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради БАРМІНА К.О.

розробник

Управління житлово-комунального господарства та екології  Чугуївської міської ради (ПЕТРОВА Г.С.)                                                                                                                                                                                                      Додаток 1 до рішення

                                                                           виконавчого комітету

                                                                           Чугуївської міської ради                                                                      «___»______________2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

сприяння створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чугуїв 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

«Програми сприяння створення. підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки»

 

 

1. Ініціатори розроблення Програми -  Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради.

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа  про розроблення Програми –Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків», «Про житлово-комунальні послуги» «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

3. Розробник Програми – Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради.

4. Відповідальний виконавець Програми - Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради.

5. Учасники Програми Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради, Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство м.Чугуєва, філія- Харківського обласного управління АТ «Ощадбанк», Харківська обласна дирекція АБ «Укргазбанк», філія АТ «Укрексімбанк» у м. Харкові,філія - Харківського головного регіонального управління  ПАТ КБ «Приватбанк»,об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

6. Терміни реалізації Програми – 2018-2020 роки.

7. Фінансування виконання Програми: за рахунок коштів місцевих бюджетів, грантів, кредитів вітчизняних комерційних банків, благодійних внесків, коштів мешканців ОСББ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення

 

 

Станом на 01.09.2017року в місті Чугуєві створено 69 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ).Зазначені ОСББ обслуговують 87 багатоквартирних будинків.

Технічний стан цих будинків характеризується високим коефіцієнтом зносу (понад 45%).

Можна констатувати, що при наявності загальної законодавчої бази (Закону України № 417-III «Про  особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку об’єднання» від 14.05.2015 року, Постанови Кабінету  Міністрів України № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» від 20 квітня 2016 року), незважаючи  на загальну привабливість процесу самостійного розпорядження коштами мешканцями будинку, процес створення ОСББ дедалі поступово перестає викликати практичний інтерес. Істотним стримуючим фактором створення ОСББ була і залишається неврегульованість питання участі колишнього власника будинку в проведенні першого, після приватизації квартир, капітального ремонту будинку.

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента Україна від 12 січня 2015 року № 5/2015, одним із першочергових завдань визначено реалізацію програми енергозалежності, основною метою якої є забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.

Також розроблення Програмисприяння створенню. підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки(далі- Програма) зумовлена необхідністю скорочення споживання енергоресурсів у багатоквартирному житловому фонді та стимулювання мешканців багатоквартирних житлових будинків до ощадливого енергоспоживання.

На сьогоднішній день впровадження енергозберігаючих технологій у багатоквартирному житловому фонді має найвищий потенціал зменшення споживання теплової енергії, а отже і газу. Це є одним із головних пріоритетів державної політики на сучасному етапі розвитку економіки.

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та значної зовнішньоекономічної залежності нашої країни від постачальників енергоносіїв питання покращення показників енергоефективності та зменшення обсягів споживання енергоресурсів у житлових будинках набувають особливої актуальності у зв’язку із загальною необхідністю економії коштів на утримання.

Зростання цін на енергоресурси не може витримати бюджет більшості мешканців багатоквартирних житлових будинків. І саме вони- безпосереднівласники житла, у першу чергу, повинні бути зацікавленні увпровадженні енергоефективних технологій у багатоквартирному житловому фонді, оскільки результатом цього стане економія їх власних бюджетів.

ОСББ не мають достатніх фінансових ресурсів для впровадження комплексу енергоефективних технологій, а можливості бюджетного фінансування досить обмеженні. Тому на даний час найбільш ефектиктивним є залучення кредитних коштів, коштів з бюджетів різного рівня та грантових коштів.

У 2015 році Кабінетом Міністрів України було доповнено Державну цільову економічну програму енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2010 року № 243, окремим заходом щодо стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до впровадження енергоефективних технологій шляхом відшкодування частини суму кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Якщо до складу ОСББ входять субсидіанти з державного бюджету відшкодовується від 40% до 70% на суму кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів. Зважаючи на зазначене, необхідні додаткові стимули щодо активізації процесу кредитування ОСББ. Таким стимулом може стати запровадження механізму додаткового співфінансування енергоефективних заходів із відшкодуванням місцевого бюджету частини суми банківських кредитів, залучених ОСББ на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

Вирішенню зазначеної вище проблеми сприятиме прийняття міської програми відшкодування суми кредитів, залученими ОСББ для впровадження енергоефективних заходів.

Стимулювання впровадження енергоефективних заходів на принципах співфінансування дозволить збільшити ефективність використання бюджетних коштів у декілька разів.

 

 

 

1.2 Мета та завдання Програми

 

Мета   Програми   полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб в житлово-комунальних послугах мешканців ОСББ відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, зареєстрованих в м. Чугуєві, до впровадження енергоефективних технологій шляхом здійсненням відшкодування з міського бюджету частини суми кредиту, залученого на придбання  обладнання та/або матеріалів  і  коштів,які надаються в рамках проведення обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» з енергозбереження та енергоефективності та інших проектів із залученням грантових коштів.

 

Завданнями Програми є:

-комплексна інформаційно-консультаційна підтримка ОСББ;

-організація навчання, семінарів і тренінгів з метою розбудови інституційного і технічного потенціалу керівників ОСББ з питань управління місцевими проектами;

-надання можливості отримати співфінансування з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту, реконструкції, утеплення або інших видів робіт, які проводяться  в житлово-комунальному комплексі, де створено ОСББ, залежно від технічного стану;

-надання пільг в межах компетенції органів місцевого самоврядування.

-сприяння залученню інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів банківських установ для бажаючих створити ОСББ;

-сприяння вивченню та популяризації просвітницьких програм, які необхідно здійснювати за допомогою міжнародних і громадських організацій, до яких буде долучатись міська влада; надання необхідної допомоги ОСББ в їх намаганнях залучати кредитні кошти міжнародних фінансових та банківських установ на модернізацію та енергозберігаючі заходи у житлових будинках, у тому числі пропонувати співфінансування таких проектів з міського бюджету;

-стимулювання ОСББ до впровадження енергоефективних технологійта зменшення споживання енергоресурсів;

-зменшення споживання енергоресурсів у багатоквартирному житловому фонді через стимулювання ОСББ до впровадження енергоефективних технологій;

- перехід до ощадливого енергоспоживання у багатоквартирному житловому фонді:

- популяризація подальшого створення ОСББ-ефективного власника житла.

На виконання мети та завдань Програми розроблено заходи, наведені у розділі 7 цієї Програми.

 

 

4.Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, грантів, кредитів вітчизняних комерційних банків, благодійних внесків, коштів мешканців ОСББ призначених для активізації створення та функціонування ОСББ, використовуються на:

- інформаційне забезпечення населення міста;

- фінансову підтримку ОСББ при умові спільного фінансування на капітальний ремонт, реконструкцію, утеплення або інші види робіт в будинках відповідно Порядку;

- фінансову підтримка ОСББ у програмах та проектах міжнародних фінансових і громадських організацій та банківських установ при умові спільного фінансування об’єднання;

-  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, навчання, семінарів, тренінгів, обмін досвідом  для представників ОСББ, проведення тематичних нарад, «круглих столів», висвітлення відповідної інформації на офіційному веб-сайті міської ради, через місцеві засоби масової інформації,  тощо;

      - здійснення відшкодування позичальникам частини суми кредиту та співфінансування обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє»та інших проектів із залученням грантових коштів.

.

 

5.Порядок реалізації Програми

 

5.1.Сприяння створенню. підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  сприяє поліпшенню вкрай складного становища житлово-комунальної галузі міста.

Для активізації створення нових та забезпечення функціонування діючих ОСББ виконавчому комітету Чугуївської міської ради, Управлінню житлово-комунального господарства Чугуївської міської ради активно проводити інформаційно – роз’яснювальну роботу серед громадян щодо переваг створення і діяльності ОСББ відповідно до Закону України № 417-III «Про  особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку об’єднання» від 14.05.2015 року, який визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації ОСББ, захисту їх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирних будинків.

Надавати всебічну допомогу ініціативним мешканцям будинків на стадії створення ОСББ.

Щорічно виділяти кошти з місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будинків при умові спільного фінансування з ОСББ та на проведення інших робіт.

Щорічно виділяти кошти на підтримку ОСББ у програмах та проектах міжнародних фінансових і громадських організацій та банківських установ при умові спільного фінансування об’єднання.

 

 

 

6.Очікувані результати реалізації Програми

 

6.1.Організація ефективного управління у сфері  надання житлово-комунальних послуг, оскільки ОСББ є одним з найбільш ефективних способів захисту прав власників, їх впливу на якість і вартість житлово-комунальних послуг, що дає можливість забезпечити умови для залучення додаткових джерел фінансування для обслуговування і ремонту житла.

6.2.Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

6.3.Забезпечення умов для беззбиткового функціонування ОСББ.

6.4.Технічне переоснащення житлово-комунального господарства.

6.5.Підвищення ефективності та надійності функціонування ОСББ.

6.6.Задоволення потреб в житлово-комунальних послугах мешканців ОСББ відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

6.7.Скорочення обсягів споживання енергоресурсів у багатоквартирному житловому фонді;

6.8. Підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та створення більш комфортних умов проживання в них;

6.9. Активізація процесу створення ОСББ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ЗАХОДИ

щодо виконання  Програми сприяння створенню, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки

Таблиця 1

№з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконаня

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансування

У тому числі за роками (тис.грн.):

Очікуваний результат

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

1

  Налагодження співробітництва з філією –Харківським обласним управлінням АТ «Ощадбанк», Харківською обласною дирекцією АБ «Укргазбанк», філією АТ «Укрексімбанк» у м.Харкові,філією- Харківським головним регіональним управлінням  ПАТ КБ «Приватбанк» щодо кредитування енергоефективних заходів ОСББ

Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради

-

-

-

-

-

Запровадження механізмів реалізації енергоефективних заходів у багатоквартирному житловому фонді міста із залученням кредитних коштів

2

  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, навчання, семінарів, тренінгів, обмін досвідом  для представників ОСББ. Проведення тематичних нарад, «круглих столів», висвітлення відповідної інформації на офіційному веб-сайті міської ради, через місцеві засоби масової інформації,  тощо

УЖКГЕ, філія –Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», Харківська обласна дирекція АБ «Укргазбанк», філія АТ «Укрексімбанк» у м.Харкові ,

філія- Харківське головне регіональне управління  ПАТ КБ «Приватбанк»,інші некомірційні, небюджетні міжнародні установи,громадські організації

Міський бюджет, грантові кошти

-

-

-

-

Інформаційне забезпечення населення міста, підвищення обізнаності представників ОСББ

3

Інформаційне забезпечення населення міста: друк пам’яток, інформаційних матеріалів

 

 

Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради ,інші некомірційні, небюджетні міжнародні установи,громадські організації

Міський бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0

Інформаційне забезпечення населення міста, підвищення обізнаності представників ОСББ

4

Виготовлення технічної документації

Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради

Міський бюджет

600

200

200

200

Забезпечення ОСББ необхідною документацією

5

Фінансова підтримка ОСББ на проведення капітального ремонту, реконструкції, утеплення або інших видів робіт, підтримку ОСББ у програмах та проектах міжнародних фінансових і громадських організацій та банківських установ з міського бюджету  складає не більше45%;

грантові кошти згідно з умов грантодавця,

кошти ОСББ згідно з умов грантодавця

Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради

Міський бюджет

4200

1300

1400

1500

Зменшення обсягу споживання енергоносіїв у багатоквартирному житловому фонді, підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та створення більш комфортних умов проживання в них, активізація процесу створення ОСББ в області, зменшення фінансового навантаження на ОСББ в ході провадження енергоефективних технологій

6

Фінансова частка ОСББ на проведення капітального ремонту, реконструкції, утеплення або інших видів робітз міського бюджету  складає 50%; кошти ОСББ- 50%.,але не більш ніж 2000 грн в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного житлового будинку. окрім робіт пов’язаних з ремонтом м’якої покрівлі, ліфтів, асфальтового покриття. Указані види робіт будуть розглядатися на відбірковій комісії.

 

 

 

 

 

 

 

Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради

Міський бюджет,внески ОСББ

4800

1500

1600

1700

Зменшення обсягу споживання енергоносіїв у багатоквартирному житловому фонді, підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та створення більш комфортних умов проживання в них, активізація процесу створення ОСББ в області, зменшення фінансового навантаження на ОСББ в ході провадження енергоефективних технологій

7

 У разі впровадження Проекту, який реалізується вперше у м. Чугуєві, відшкодування частини суми кредиту позичальнику проводиться одноразово, у розмірі 30% суми кредиту на впровадження енергоефективних технологій, передбачених цією Програмою

Здійснення відшкодування позичаль-никам частини суми кредиту в розмірі    20% суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання, але не більш як 2000 грн в разрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором та /або матеріалів, до яких належать:

 

    - обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

 

 -  обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньо-будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

 

  -  теплонасосна система для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

 

    - система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

 

    - обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводка, автоматичні вимикачі, лампи(крім ламп розжарювання), патрони до них);

 • вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
 • світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;
 • дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

–      інші заходи, що визначені в орієнтовному переліку енергоефективного обладнання та/або матеріалів, які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року № 1056 (http://saee.gov.ua/uk)

 

 

 

 

 

 

УЖКГЕ, філія –Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», Харківська обласна дирекція АБ «Укргазбанк», філія АТ «Укрексімбанк» у м.Харкові, філія- Харківське головне регіональне управління  ПАТ КБ «Приватбанк»

Міський бюджет

1200

300

400

500

Зменшення обсягу споживання енергоносіїв у багатоквартирному житловому фонді, підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та створення більш комфортних умов проживання в них, активізація процесу створення ОСББ в області, зменшення фінансового навантаження на ОСББ в ході провадження енергоефективних технологій

8

Співфінансування обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» в розмірі не менше    45 % від суми проекту.Якщо сума проекту понад 200 тис .грн, то решту суми сплачує ОСББ.

Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради та ОСББ, зареєстровані в м. Чугуєві

Міський бюджет

800

200

300

300

Зменшення обсягу споживання енергоносіїв у багатоквартирному житловому фонді, підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та створення більш комфортних умов проживання в них, активізація процесу створення ОСББ в області, зменшення фінансового навантаження на ОСББ в ході провадження енергоефективних технологій

 

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                    К.О.БАРМІН

 

              Таблиця 2

з/п

Найменування завдання

Рік виконання завдання

Прогнозний показник фінансування,

в тому числі за рахунок коштів

Всього, тис. грн.

Кошти ОСББ, тис. грн.

Міський  бюджету, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

1.

Експертне обстеження ліфтів, позачергове технічне обстеження ліфтів

2018

-

-

-

2019

-

-

-

2020

-

-

-

2018-2020

-

-

-

2.

Заміна, модернізація, капітальний ремонт ліфтів

2018

3000

600,0

2400,0

2019

4000

800,0

3200,0

2020

4000

800,0

3200,0

2018-2020

11000,0

2000,0

8800,0

 

3.

Диспетчеризація ліфтів

2018

900,0

180,0

720,0

2019

900,0

180,0

720,0

2020

900,0

180,0

720,0

2018-2020

2700,0

540,0

2160,0

РАЗОМ

2018-2020

13700

2540,0

10960,0

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                                                             К.О.БАРМІН

 

 

Додаток 1 до Порядку

Програми сприяння створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки

 

ПОРЯДОК

спільного фінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків ОСББ м.Чугуєва.

I. Загальні положення

1.1. Дія Порядку поширюється на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (надалі ОСББ), що знаходяться в управлінні та на утриманні ОСББ,та перебувають на балансі КЖРЕП м. Чугуєва або на балансі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

1.2. Порядок розроблений на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року№76 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій» із врахуванням Порядку участі в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків їх колишніх власників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 року № 572, наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004№ 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», з метою:

1.2.1 впорядкування відносин між Управлінням житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради та ОСББ з питань організації робіт з капітального ремонту будинків;

1.2.2 визначення механізму співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків ОСББ;

Допомога ОСББ у вирішенні пріоритетних проблемних питань щодо проведення капітального ремонту (на умовах спільного фінансування) надається на:

 • - капітальний ремонт покрівель;
 • - капітальний ремонт лежаків систем опалення ;
 • - капітальний ремонт лежаків систем холодного водопостачання та водовідведення;
 • - капітальний ремонт електроосвітлення та силової проводки (до поверхових електрощитів   включно);
 • - капітальний ремонт ліфтів (заміна);
 • - капітальний ремонт фасадів;
 • - капітальний ремонт фундаментів та підвальних приміщень;
 • - капітальний ремонт перекритій;
 • - відновлення внутрішньо квартальних проїзних доріг;
 • - відновлення асфальтових тротуарів та вимощення навколо будівель

1.3. Порядок визначає процедуру подачі документів від ОСББ та їх розгляду щодо організації робіт з реконструкції, модернізаціії, капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, що знаходяться в управлінні та на утриманні ОСББта перебувають на балансі КЖРЕП м.Чугуєваабо на балансі ОСББ м.Чугуєва, та визначає механізм співфінансування робіт з капітального ремонту.

II. Порядок подання та розгляду документів на виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, що перебувають в управлінні та на утриманніОСББ та перебувають на балансі КЖРЕП м. Чугуєва або на балансі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

2.1. Для виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, що перебувають в управлінні та на утриманні ОСББ, або на балансі ОСББ та отримання з міського бюджету співфінансування на виконання вказаних робіт, голові правління ОСББ необхідно надати до міської ради:

2.1.1 заяву на ім'я міського голови щодо пайової участі виконання робіт з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку (додаток1);

2.1.2 копію протоколу засідання загальних зборів членів ОСББ про згоду на дольову участь власників житлових і нежитлових приміщень будинку у співфінансуванні, але не менше 75% завірену підписом голови правління об'єднання та скріплену печаткою;

2.1.3 копію списку поіменного голосування, завірену підписом голови правління об'єднання та скріплену печаткою (додаток 2);

2.1.4 відомості про наявність в ОСББ ремонтного фонду;

2.1.5 відомості про своєчасну сплату за житлово-комунальні послуги за квартплату мешканців багатоквартирного будинку не менше, як 90 %

2.2. Відповідно до резолюції міського голови, заява та додані до неї документи (копії документів завірені належним чином) передаються на виконання до управління житлово-комунального господарства та екології (УЖКГЕ)Чугуївської міської ради.

2.3. Після надходження до УЖКГЕ Чугуївської міської ради заяви та документів (копій документів завірених належним чином) з відповідною резолюцією міського голови працівниками управління житлово-комунального господарства та екології:

2.3.1 спільно з балансоутримувачем проводиться комплексне обстеження житлового багатоквартирного будинку, за результатами якого складається акт обстеження житлового будинку (додаток №3);

2.3.2 акт обстеження підписується всіма членами комісії, склад якої визначений в додатку № 4;

2.3.3 на підставі акту обстеження в місячний термін визначається обсяг робіт та орієнтовна сума коштів на роботи з ремонту багатоквартирного будинку;

2.4. При уточненні бюджету на поточний рік, а також формуванні бюджету міста на наступний рік, враховується потреба на частку фінансування з міського бюджету на виконання цих робіт, виходячи з планових та фактичних показників виконання доходної частини бюджету міста .

2.5. Після виділення коштів з міського бюджету на співфінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирного будинку та отримання копії виписки з банківського рахунку про наявність необхідної суми коштів у ОСББ, головним розпорядником коштів,ОСББ або  балансоутримувачем укладається договір  на виконання робіт з підрядною організацією, предметом діяльності якої є виконання таких робіт, відповідно до % частки фінансування, визначеної  від вартості робіт.

2.6. До укладення договору підряду УЖКГЕ Чугуївської міської ради формує пакет наступних документів:

2.6.1 проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт багатоквартирного будинку;

2.6.2 договір на виконання робіт між  підрядною організацією , ОСББ,головним розпорядником коштів ОСББ, КЖРЕП м. Чугуєва або  балансоутримувачемвідповідно до відсотковоїчастки фінансування, визначеної   від вартості робіт з капітального ремонту багатоквартирного будинку;

2.7. За результатами виконаних робіт складається акт виконаних робіт з відміткою про перевірку робіт організацією, що залучена для здійснення технічного та авторського нагляду.

2.8. Кожна зі сторін отримує примірник акту, разом з пакетом документів, наданих раніше, один з яких зберігається в управлінні житлово-комунального господарства міської ради.

III. Фінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків ОСББ

3.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, грантів, кредитів вітчизняних комерційних банків, благодійних внесків, коштів мешканців ОСББ призначених для активізації створення та функціонування ОСББ (додаток 1), використовуються на:

 • інформаційне забезпечення населення міста;
 • проведення навчання, семінарів, тренінгів, обмін досвідом для керівників ОСББ та спеціалістів Чугуївської міської ради;
 •  фінансову підтримку ОСББ при умові спільного фінансування на капітальний ремонт, реконструкцію, утеплення або інші види робіт в будинках відповідно Порядку ( додаток 2); фінансову підтримка ОСББ у програмах та проектах міжнародних фінансових і громадських організацій та банківських установ при умові спільного фінансування об’єднань.

3.1.1. Отримання згоди від членів ОСББ щодо фінансування капітального ремонту житлового будинку :

 - протокол загальних зборів, списки поіменного голосування;

3.1.2. Визначення суми фінансування та частки власників житла у виконанні робіт з капітального ремонту житлового будинку.

Частка власників житла в загальному обсязі платежів на виконання робіт капітального ремонту житлового будинку встановлюється пропорційна до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб або у інший спосіб за рішенням ОСББ.

3.1.3. Першочергове фінансування робіт, виконаних підрядною організацією, здійснює ОСББ.

3.1.4. Виділення коштів з міського бюджету на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББбуде проводитись на умовах співфінансування.

Фінансова частка ОСББ на проведення капітального ремонту, реконструкції, утеплення або інших видів робіт з міського бюджету  складає 50%; кошти ОСББ- 50%,але не більш ніж 2000 грн в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного житлового будинку. окрім робіт пов’язаних з ремонтом м’якої покрівлі, ліфтів, асфальтового покриття. Всі подані заявки від ОСББ будуть розглядатися на відбірковій комісії. На якій будуть вирішені умови співфінансування з міського бюджету  на указані види робіт.

Комісія у складі міського голови, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, депутатів, начальника фінансового управління та (у разі необхідності) інших управлінь, відділів Чугуївської міської ради, Ради голів ОСББ та іншої уповноваженої особи, яка представляє інтереси ОСББ.

У випадку прийняття рішення про надання співфінансування на проведення робіт із капітального ремонту будинку між управлінням житлово-комунального господарства Чугуївської міської ради та ОСББ укладається договір про співробітництво (додаток 5 до Програми)

3.2 Обов'язок по виготовленню проектно-кошторисної документації та експертизи кошторисної її частини покладається на ОСББ.

3.3 Розроблення, обсяг і характер проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт жилих будинків, проведення та фінансування капітального ремонту здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових та нормативно-технічних актів.

IV. Технічний нагляд та приймання робіт

4.1. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, головний розпорядник коштів або балансоутримувач забезпечує здійснення технічного нагляду за виконанням робіт шляхом укладення договору про надання послуг з технічного нагляду із суб'єктом господарювання, який має відповідний сертифікат.

4.2 Роботи вважаються виконаними та прийнятими у випадку підписання акта виконаних робіт. Акт виконаних робіт підписують:

- підрядник;

- суб'єкт господарювання, що здійснює технічний нагляд;

- балансоутримувач житлового будинку або головний розпорядник коштів місцевого бюджету;

- головний розпорядник коштів ОСББ - правління (1 - 2 представника).

V. Заключні положення

5.1. Спори, які виникають між ОСББ, управлінням житлово-комунального господарства та підрядною організацією вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди, в судовому порядку.

5.2 Контроль за дотриманням даного Порядку покладається на управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Додаток 1 до Порядку

спільного фінансування робіт

з капітального ремонту

багатоквартирних житлових будинків.                            ОСББ м. Чугуєва

 

Міському голові

_____________________ ___________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

__________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи)

 що проживає за адресою:

__________________(адреса уповноваженої особи)

Контактний телефон _________________________

ЗАЯВА

Просимо прийняти дольову участь у виконанні робіт з капітального ремонту будинку, що перебуває в управлінні та на утриманні об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, на балансі ОСББ

________________________________________

 (назва ОСББ)

та знаходиться за адресою:

___________________________________________

Рік будівництва (прийняття в експлуатацію) будинку - .___________________

Останній капітальний ремонт проводився у році.____________________

___ ___ 20__ р. ______________________(підпис уповноваженої особи)

 

 

 

 

Додаток 2 до Порядку

спільного фінансування робіт

з капітального ремонту

багатоквартирних житлових будинків.                            ОСББ м. Чугуєва

 

Список поіменного голосування (зразок)

Загальні збори членів ОСББ "____________________________" "____"_____ 20__ року

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ

__ _________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

(зазначити зміст питання, яке розглядалося, в точній відповідності із порядком денним і протоколом загальних зборів)

 ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 (зазначити зміст резолюції, яка ставилася на голосування, в точній відповідності із протоколом загальних зборів)

 

 

N

квартири

Прізвище, ім'я, по батькові

Результати голосування

Підпис

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка:

* - дату проведення зборів, зміст питання і резолюції повторювати на кожній сторінці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Порядку

спільного фінансування робіт

з капітального ремонту

багатоквартирних житлових будинків.                            ОСББ м. Чугуєва

Акт обстеження житлового будинку ОСББ, який розташований

за адресою _________________________________________________

________________________________________________________________

(П. І. Б. майстра)

________________________________________________________________

(назва виконавця послуг)

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі

_______________________________________________________________

 (посада, П. І. Б. членів комісії)

___________________(дата початку огляду)

___________________(дата завершення огляду)

провела огляд фасаду (даху) іншого обладнання жилого будинку за адресою:

______________________________________________________________________

і встановила таке:

 

1. Загальна площа фасаду (даху) будинку становить _____ кв. м,

 кількість квартир в жилому будинку _____ шт., загальною площею кв. м. кількість нежитлових приміщень ________ шт., загальною площею кв. м

На прибудинковій території розміщуються ___________________________________

(перелік елементів благоустрою)

2. Технічний стан фасаду (даху) житлового будинку та його прибудинкової території

________________________________________________________________________

(короткий опис технічного стану жилого будинку з зазначенням адреси, територій, інші відомості) ___________________________________________________________

Висновки комісії  _________________________________________________________ 

 (оцінка технічного стану) __________________________________________________

 

 

 

Голова комісії:

________

Члени комісії:

________

 

________(підписи)

Дата огляду "____________" 20______ року

Примітка.

Переліки виявлених несправностей, недоліків та інші відомості можуть бути оооооформлені у вигляді додатка до акта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 до Порядку

спільного фінансування робіт

з капітального ремонту

багатоквартирних житлових будинків.ОСББ м. Чугуєва

Склад комісії по обстеженню технічного стану фасадів (дахів) житлових будинків, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків

Голова комісії:

- начальник (заступник начальника)управління житлово-комунального господарства та екології;

Заступник голови комісії:

- голова ОСББ;

Члени комісії:

- спеціаліст відділу житлово-комунального господарства УЖКГЕ,

- члени правління ОСББ (1 - 2 представника).

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 до Порядку

Програми сприяння створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки

 

 

ФОРМА ДОГОВОРУ

про співробітництво

 

м. Чугуїв                                                    «____» ______________201__ року

Управління житлово-комунального господарства Чугуївської міської ради, що надалі іменується «Управління», в особі начальника _________________________________, який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та_____________________________________, що надалі іменується «ОСББ», в особі ________________________________, що діє на підставі Статуту, з разом надалі іменуються «Сторони», уклали цей договір (надалі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі фінансування та виконання робіт по капітальному ремонту будинку, що знаходиться за адресою: м. Чугуїв, ____________________________, на умовах Програми сприяння створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки

(далі– Програма).

1.2. Співробітництво Сторін згідно Договору здійснюється на добровільних засадах, у відповідності до чинного законодавства України, зокрема, Цивільного кодексу України, Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Положення про Управління, інших нормативно-правових актів.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Для досягнення поставленої мети, Управління зобов’язане:

2.1.1. Здійснити співфінансування робіт по капітальному ремонту будинку згідно умов Програми та Договору;

2.1.2. Забезпечити виконання робіт по капітальному ремонту будинку згідно умов Програми та Договору;

2.1.3. У межах своєї компетенції сприятиОСББу його діяльності, пов’язаній з виконанням Договору.

2.2. Управління має право:

2.2.1. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання ОСББ  обов’язку щодо перерахування коштів, Управління має право розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши ОСББ  за 5 (п’ять) календарних днів;

2.2.2. Здійснювати контроль задотриманням ОСББ умов Договору;

2.2.3. Ознайомлюватися з документами, що стосуються виконання Договору.

2.3. Для досягнення поставленої мети ОСББ зобов’язується:

2.3.1. За Договором ОСББзобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання Договору перерахувати на розрахунковий рахунок № _________________, відкритий в Головному управлінні державної казначейської служби України у Харківській області, кошти у сумі ______________ грн. на проведення робіт по капітальному ремонту вказаного в пункті 1.1 Договору будинку, а Управління зобов’язується здійснити співфінансування робіт по капітальному ремонту будинку у сумі _______________ грн. та забезпечити виконання вказаних робіт.

2.3.2. Приймати участь в обстеженні будинку при визначенні обсягів та складу робіт по капітальному ремонту.

2.4. ОСББ має право:

2.4.1. Приймати участь у визначенні виконавця робіт по капітальному ремонту будинку;

2.4.2. Здійснювати контроль за проведенням робіт по капітальному ремонту будинку;

2.4.3. Ознайомлюватися з документами, що стосуються виконання Договору.

3. УМОВИ СПІВФІНАНСУВАННЯ

3.1. Управлінняздійснює співфінансування робіт по капітальному ремонту будинку згідно умов Програми у розмірі до ___ % вартості робіт по капітальному ремонту будинку, з урахуванням положень пункту 3.3 Договору.

3.2. ОСББ здійснює співфінансування робіт по капітальному ремонту будинку згідно умов Програми у розмірі не менше ___ % від вартості робіт по капітальному ремонту будинку.

3.3. Фінансування з міського бюджету для будинку ОСББздійснюється в межах до 2,0 тис. грн. на одну квартиру.

3.4. Жодна зі Сторін не набуває будь-яких прав щодо майна іншої Сторони в процесі виконання цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. У випадку невиконання однією зі Сторін зобов’язань за Договором, інша Сторона має право на відшкодування завданих збитків у повному обсязі.

4.3. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами у процесі виконання Договору, вирішуються шляхом взаємних переговорів та консультацій, а у разі відсутності згоди – в судовому порядку.

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

4.5. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.

4.6. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на це органами.

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

 

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання повноважними представниками Сторін та діє до «___» _________________ 201___ року.

5.2. У разі виникнення об’єктивних причин, що унеможливлюють виконання всіх умов цього Договору в зазначені строки, Договір продовжує діяти до моменту остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5.3. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін в письмовій формі шляхом підписання додаткових угод до Договору, які є його невід’ємною частиною.

5.4. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони.

5.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України.

 

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Додаток 6

до Порядку  використання коштів місцевого бюджету, передбачених на реалізацію Програми сприяння створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій  в місті Чугуєві на 2018-2020 роки

 

ДОГОВІРПРО ВЗАЄМОДІЮ №___

__________________

         "___" ___________ 2016 року

 

Відповідно до «Програми сприяння, створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій в місті Чугєві на 2018-2020 роки».Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради, що є юридичною особою, згідно з чинним законодавством України (далі – Управління), в особі ______________________, з однієї сторони, _____________________ (далі - Банк), що є юридичною особою за законодавством України, в особі _______________________________________, з другої сторони, надаліза текстом цього договору Департамент та Банк кожен окремо – Сторона,  разом – Сторони, уклали цей договір про взаємодію (далі – Договір) про наступне:

1.                  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

1.1.       У цьому Договорі терміни вживаються у такому значенні:

1)             Відшкодування частини суми Кредиту – передбачене одноразове відшкодування за заходами, визначеними у пункті 3 Порядку, Позичальнику за рахунок бюджетних коштів частини суми Кредиту, залученого Позичальником в Банку для придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

2)             Енергоефективне обладнання та/або матеріали – обладнання та/або матеріали, перелік яких зазначено у пункті 3 Порядку;

3)             Законодавство– сукупність усіх нормативно-правових актів, що є чинними в
Україні, які  підлягають застосуванню до правовідносин, що виникають відповідно до цього  Договору;

4)             Зведений реєстр позичальників/Зведений реєстр– реєстр, що формується Банком із урахуванням положень пункту 3.5 цього Договору окремо за заходами, визначеними у пункті 3 Порядку, та у строки, передбачені цим Договором, надається Департаменту. Форма Зведеного реєстру Позичальників погоджена Сторонами та є додатком 2 до Порядку;

5)             Кредит – грошові кошти, що надаються Банком Позичальнику на визначений строк на умовах оплати відповідно до укладеного між ними Кредитного договору,  цільовим призначенням яких є оплата Енергоефективного обладнання та/або матеріалів, що придбавається Позичальником;

6)             Кредитний договір– договір, який укладається між Банком та Позичальником, предметом якого є надання Банком Позичальнику грошових коштів у строкове платне користування (кредит) для придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

7)             Попередній періодкалендарні місяці, що передують місяцю, в якому Банк відповідно до умов цього Договору повинен сформувати та надати Департаменту Зведені реєстри позичальників;

8)             Позичальник – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку м.Чугуєва, які у разі прийняття Банком позитивного рішення про надання Кредиту, отримують в Банку Кредит для придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів відповідно до укладеного Кредитного договору;

9)             Порядок - Порядок використання коштів місцевого бюджету, передбачених на реалізацію сприяння, створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій в місті Чугуєві на 2018-2020 роки.

10)         ПотенційнийПозичальник – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку м.Чугуєва, які мають намір отримати в Банку Кредит для придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів;

11)         Програма –Програми сприяння, створення, підтримки та стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків(ОСББ) до впровадження енергоефективних технологій в місті Чугєві на 2018-2020 роки

12)         Рахунок Банку – рахунок, реквізити якого визначені в підпункті 3.6.1 Договору, на який Управління здійснює перерахування Відшкодування частини суми Кредиту відповідно до отриманих від Банку Зведених реєстрів позичальників;

13)         УстановиБанку – територіально відокремлені безбалансові відділення Банку.

1.2.       Визначення термінів та скорочень, які наведені вище, мають тотожне значення як при вживанні в однині, так і в множині.

2.                  ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ

2.1.       Цей Договір укладений Сторонами відповідно до вимог Порядку з метою  врегулювання відносин, що виникають між Сторонами в процесі взаємодії при здійсненні Відшкодування частини сумиКредиту, наданого Банком Позичальникам для придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів в рамках реалізації заходів, визначених у пункті 3 Порядку.

2.2.       У процесі взаємодії та задля досягнення поставленої мети Сторони прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

2.3.       Управління перераховує Банку бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню Позичальникам, а Банк перераховує їх на розрахункові рахунки Позичальників, відкриті в Банку (Установах Банку).

2.4.       Банк здійснює надання Кредитів Позичальникам відповідно до укладених з ними Кредитних договорів. Порядок та умови кредитування Позичальників для оплати ціни такого Енергоефективного обладнання та/або матеріалів за рахунок Кредиту, визначається Банком відповідно до його внутрішніх нормативних документів.

 

3.                  ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН ПРИ ОФОРМЛЕННІ КРЕДИТУ ТА ВІДШКОДУВАННІ ЧАСТИНИ СУМИ КРЕДИТУ ПОЗИЧАЛЬНИКАМ

3.1.       Потенційний Позичальник:

3.1.1.          Звертається до Банку (Установи Банку) з метою визначення можливості отримання ним Кредиту на придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів, що обирається ним відповідно до загальнодоступних пропозицій на ринку такої продукції.

3.1.2.          Надає Банку документи відповідно до встановленого ним переліку для розгляду Банком питання про надання Кредиту.

3.2.       Прийняття Банком рішення про надання Кредиту Потенційному Позичальнику здійснюється з урахуванням наступного:

3.2.1.          З урахуванням наданих Потенційним Позичальником документів Банк відповідно до своїх внутрішніх нормативних документів визначає можливість надання Потенційному Позичальнику Кредиту та його суму (розмір), у тому числі Банк проводить аналіз кредитоспроможності Потенційного Позичальника.

3.2.2.          Рішення про надання Кредиту або про відмову в його наданні приймається Банком після надання Потенційним Позичальником повного пакету документів, передбаченого Банком відповідно до його внутрішніх правил та процедур кредитування.

3.2.3.          Банк вправі відмовити Потенційному Позичальнику у видачі Кредиту та не несе відповідальності перед Управлінням та Потенційним Позичальником за таку відмову.

3.3.       У разі прийняття рішення щодо надання Потенційному Позичальнику Кредиту, він відкриває в Банку розрахунковий рахунок в національній валюті для зарахування на нього коштів, отриманих в якості Відшкодування частини суми Кредиту та виконання грошових зобов’язань за Кредитним договором.

3.4.       Кредит надається Позичальнику в порядку та на умовах, визначених Кредитним договором, шляхом перерахування суми Кредиту на розрахунковий рахунок суб’єкта господарювання, що здійснює продаж Енергоефективного обладнання та/або матеріалів Позичальнику, в якості остаточного розрахунку Позичальника за придбаний у такого суб’єкта господарювання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

3.5.       Порядок формування Зведених реєстрів позичальників :

3.5.1.          Банк щомісячно до 10 (десятого) числа наступного періоду надає Управлінню за заходами, передбаченими пунктом 3 Порядку, два примірники Зведеного реєстру позичальників, що повинен містити інформацію про Позичальників, які мають право на Відшкодування частини суми Кредиту, за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

3.5.2.          Перелік інформації, включеної до форми Зведеного реєстру Позичальників, може бути доповнений за згодою Сторін за умови, що така інформація не суперечить Порядку, іншим нормативно-правовим актам України, внутрішнім нормативним документам Банку та не потребує значних змін в організації роботи Банку, що визначається Банком самостійно.

3.5.3.          Позичальники, що отримали в Попередньому періоді Кредит та ще не надали до Банку документи на підтвердження цільового використання кредитних коштів включаються Банком до Зведеного реєстру позичальників в наступних періодах після отримання Банком відповідних документів на підтвердження цільового використання кредитних коштів.

3.5.4.          Зведений реєстр формується Банком у формі переліку Позичальників, які включаються до нього та мають право на отримання Відшкодування частини суми Кредиту з урахуванням наступного:

1)            послідовність включення Банком інформації про Позичальників до Зведеного реєстру визначається за датою подання Позичальником до Банку копій документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, відповідно до Порядку та умов Кредитного договору (першими включаються до переліку Зведеного реєстру інформація про Позичальників, які подали копії таких документів раніше інших);

2)            якщо декілька Позичальників подали документи до Банку в один день, черговість їх включення до переліку Зведеного реєстру визначається в алфавітному порядку за першими літерами назви юридичної особи.

3.5.5.          Зведені реєстри позичальників та відомості, включені до них, є підставою для перерахування Департаментом бюджетних коштів на користь Позичальників в якості сум Відшкодування частини сумиКредиту.

3.6.       Перерахування та використання коштів в якостіВідшкодування частини суми Кредиту:

3.6.1.          Суми Відшкодування частини сумиКредиту щомісячно до 25 (двадцять п’ятого) числа  наступного періоду на підставі наданого Банком Зведеного реєстру позичальників перераховуються Управлінням на рахунок № _______________, що відкритий в __________________________________.

3.6.2.          Суму Відшкодування частини сумиКредиту, що надійшла до Банку від Управління на Рахунок Банку, Банк протягом 3 (трьох) робочих днів з дати її зарахування перераховує кошти на відкриті в Банку розрахункові рахунки Позичальників, інформація про яких була включена до переданого Управлінню Зведеного реєстру, з подальшим частковим погашенням за рахунок таких коштів кредитної заборгованості Позичальників за укладеними з ними Кредитними  договорами (погашенням частини суми Кредиту).

3.6.3.          У випадку недостатності коштів, які надійшли від Управління для Відшкодування частини суми Кредиту всім Позичальникам, інформація про яких була включена Банком до Зведеного реєстру, наданого Управлінню, в першу чергу відповідні кошти Відшкодування частини суми Кредиту перераховуються в повному обсязі на розрахункові рахунки Позичальників, інформація про яких включена до переліку Зведеного реєстру першою.

3.6.4.          Бюджетні кошти, які надійшли від Управління в якості Відшкодування частини суми Кредиту не можуть бути спрямовані Банком на сплату будь-яких штрафів та (або) пені, нарахованих згідно з умовами Кредитного договору, укладеного між Банком та Позичальником.

3.6.5.          Перерахування коштів в якостіВідшкодування частини суми Кредиту здійснюється Управлінням у межах коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених пунктом 3 Порядку, в обласному бюджеті на відповідний рік, та в межах помісячного плану асигнувань.

3.6.6.          Враховуючи встановлений Програмою цільовий характер коштів, Відшкодування частини суми Кредиту, у випадку якщо залишку коштів, що надійшли від Управління на рахунок Банку, не вистачає для перерахування Відшкодування частини суми Кредиту в повному обсязі Позичальнику, визначеному в порядку черговості, передбаченої цим Договором, такий залишок коштів підлягає поверненню Банком на рахунок Управління. Також поверненню на рахунок Управління за реквізитами, зазначеними в розділі 9 цього Договору, підлягають надлишкові суми чи помилково перераховані на рахунок Банку в якості Відшкодування частини суми Кредиту.

3.6.7.          У випадку якщо Позичальник має кредитну заборгованість за укладеним з Банком Кредитним договором в розмірі меншому, ніж розрахований для нього розмір Відшкодування частини суми Кредиту, то кошти Відшкодування частини суми Кредиту перераховуються на Розрахунковий рахунок Позичальника в розмірі заборгованості за кредитним договором, а різниця повертається Банком на рахунок Управління.

4.                  ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

4.1.       Банк зобов’язується:

4.1.1.          У визначені цим Договором строки здійснювати розгляд заяв (клопотань) Потенційних Позичальників щодо надання їм Кредитів для придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів та приймати з цього приводу рішення відповідно до своїх внутрішніх нормативних документів та з урахуванням рекомендацій Держенергоефективності України щодо переліку Енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

4.1.2.          Щомісячно до 10 (десятого) числа наступного періоду формувати та надавати Управлінню у двох примірниках Зведені реєстри позичальників.

4.1.3.          Своєчасно здійснювати перерахування коштів для Відшкодування частини суми Кредиту на відкриті в Банку розрахункові рахунки Позичальників відповідно до підпункту 3.6.2 Договору з урахуванням положень підпунктів 3.6.3, 3.6.6 та 3.6.7 Договору.

4.1.4.          Повідомляти Управлінню про зміну реквізитів Банку (в тому числі номеру Рахунку Банку) протягом трьох робочих днів з моменту зміни таких реквізитів.

4.1.5.          За клопотанням Управління забезпечувати його всіма необхідними матеріалами та інформацією для інформування Потенційних Позичальників щодо діючих в Банку умов кредитування та осіб, які здійснюють продаж Енергоефективного обладнання та/або матеріалів (за наявності такої інформації у Банка).

4.1.6.          Зберігати в Установах Банку документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів за Кредитним договором на придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів,  протягом строку, передбаченого Законодавством для зберігання за кредитною операцією.

4.1.7.          У Кредитних договорах, що укладаються між Банком та Позичальниками у графі «цілі кредитування» зазначати «у межах Програми стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Чугуєва до впровадження енергоефективних технологій на 2016-2020 роки» з подальшим переліком енергоефективних заходів, на які надається кредит.

4.1.8.          Надавати Управлінню копії документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів за Кредитним договором на придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів разом із зведеним реєстром.

4.1.9.          Повернути Управлінню кошти у випадку, передбаченому підпунктами 3.6.6 та 3.6.7 цього Договору.

4.1.10.      Виконувати інші обов’язки, що кореспондують з правами іншої Сторони, визначеними цим Договором та/або Законодавством.

4.2.       Департамент зобов’язується:

4.2.1.          Прийняти та розглянути сформований Банком Зведений реєстр позичальників.

4.2.2.          Щомісячно до 25 (двадцять п’ятого) числа наступного періодуздійснювати перерахування коштів для Відшкодування частини суми Кредиту на Рахунок Банку в межах відкритих асигнувань та за наявності цільових коштів на рахунку Управління.

4.2.3.          Повідомляти Банк про зміну реквізитів Управління протягом трьох робочих днів з моменту настання таких змін.

4.2.4.          Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Банку, а також відомості, які стали відомі Управлінню у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

4.2.5.          Виконувати інші обов’язки, що кореспондують з правами іншої Сторони, визначеними цим Договором та/або Законодавством.

4.3.       Банк має право:

4.3.1.          Відмовити Потенційному Позичальнику в наданні Кредиту відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.

4.3.2.          Вимагати внесення змін та доповнень до цього Договору за згодою іншої Сторони.

4.4.       Управління має право:

4.4.1.          Отримувати від Банку копії документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів за Кредитним договором на придбання Енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

4.4.2.          Вимагати внесення змін та доповнень до цього Договору за  згодою іншої Сторони.

4.4.3.          Повернути на доопрацювання Зведений реєстр в разі виявлення помилок та невідповідності заповнених граф вимогам Порядку, вказавши при цьому порядковий номер Позичальника, за яким виявлено відповідну помилку, та рекомендації щодо необхідних корегувань. За наявності - надати Банку перелік Позичальників, які після розгляду визнано такими, що згідно з умовами Порядку не мають права на отримання Відшкодування.

4.5.       Взаємні обов'язки Сторін

4.5.1.          Для досягнення мети за цим Договором Сторони  зобов'язуються співпрацювати з питань надання Відшкодування частини сумиКредиту відповідно до Порядку.

4.5.2.          Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв’язків.

4.5.3.          З метою координації співпраці за цим Договором Сторони призначають осіб, які братимуть участь у реалізації домовленостей за цим Договором для постійної взаємодії. У випадку зміни таких осіб відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону про таку зміну не пізніше 1 (одного) робочого дня з дати настання такої зміни.

 

5.                  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.       За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до Законодавства.

5.2.       Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

5.3.       Банк не відповідає перед Управлінням за невиконання або неналежне виконання Позичальниками своїх обов’язків за Кредитними договорами.

5.4.       Управління не відповідає перед Позичальниками за невиконання або неналежне виконання Банком його обов’язків за цим Договором.

5.5.       Банк не несе відповідальності за відмову Управління здійснювати Відшкодування частини суми Кредиту Позичальникам, згідно зі сформованим Банком Зведеним реєстром позичальників.

5.6.       Департамент не несе відповідальності перед Позичальниками за несвоєчасне перерахування Банком коштів для Відшкодування частини суми Кредиту на розрахункові рахунки Позичальників.

5.7.       Управління не несе відповідальності за несвоєчасне перерахування грошових коштів з метою здійснення Відшкодування частини суми Кредиту Позичальникам у разі фактичної відсутності цільових коштів на рахунку Управління.

5.8.       Банк несе відповідальність за відповідність інформації, що міститься в Зведеному реєстрі, документам, наданим Позичальникам та матеріалам кредитних справ Позичальників.

 

6.                  ФОРС-МАЖОР

6.1.       Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов'язання. Такі причини включають війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя, прийняття відповідних актів органами державної влади та управління тощо, але не обмежується ними (далі – форс-мажор).

6.2.       Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до чинного Законодавства..

7.                  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1.       Сторони докладатимуть усіх зусиль, щоб врегулювати будь-які спори стосовно цього Договору шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання буде неможливим, такий спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного Законодавства.

8.                  ІНШІ УМОВИ

8.1.       Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до закінчення строку співпраці щодо виконання предмету цього Договору, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

Сторони домовились, що строк співпраці щодо виконання предмету цього Договору встановлено з моменту підписання цього Договору до ____________ року (включно).

8.2.       Всі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними та є його невід’ємною частиною, якщо вони виконані в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.3.       У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються Законодавством.

8.4.       Договір складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.

8.5.       Наслідки недійсності окремих положень (частин) Договору:

8.5.1.          Якщо будь-яке положення (частина) цього Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень цього Договору чи Договору в цілому.

8.5.2.          У випадку недійсності будь-якого положення цього Договору Сторони зобов’язані, у разі необхідності, внести зміни (доповнення) до відповідного положення таким чином, щоб після такої зміни це положення було дійсним і максимально відображало наміри Сторін, які існували на момент укладення цього Договору з відповідного питання.

8.6.       Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

8.7.       Будь-яке повідомлення, яке повинно бути наданим відповідно до цього Договору, вважається належно наданим Стороні, якщо воно передане особисто, кур’єром, надіслане поштою листом (з описом вкладення та повідомленням про вручення) за адресою місцезнаходження.

8.8.       На дату укладення цього Договору Сторони призначили з метою координації співпраці по цьому Договору наступних осіб:

8.8.1.          Від Управління:

1)        _______________________________________________________________;

8.8.2.          Від Банку:

2)        _______________________________________________________________;

3)        _______________________________________________________________.  

8.9.       Невід’ємною частиною цього Договору є додаток 2 до Порядку (Зведений реєстр позичальників, які отримали Кредит в рамках реалізації Програми).

9.                  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

Управління:

Банк:

Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

_______________________/__________________./

МП

 

_______________________/________________/

МП

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 267
Дата публікації: 14:25 13.10.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
20.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦТК, ДЮСШ, ЗОШ № 1 (ДПЮ)
13:30 - Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.06.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення Територіального центру
14:00 - Засідання житлової комісії Засідання житлової комісії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А Час проведення:20.06.2018 14:00 Місце проведення:Каб №28 викон. коміт.
16:00 - Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:20.06.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
21.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦРЛ
день - Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
день - Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
17:00 - Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:21.06.2018 17:00 Місце проведення:Б-р Комарова, 18,20,Гвардійська,6
22.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.І. Час проведення:22.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЧДМШ
10:00 - Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення:Меморіал Слави
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництваУ рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих