Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Проект № 187. Про затвердження Порядку проведення земляних робіт та видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Чугуєві
Проект № 187. Про затвердження Порядку проведення земляних робіт та видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Чугуєві

ПРОЕКТ 187

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

«___» ________2017

 

Чугуїв

 

№____

 

Про затвердження Порядку проведення

земляних робіт та видачі дозволів на

порушення об’єктів благоустрою або

відмови в їх видачі, переоформлення,

видачі дублікатів, анулювання

дозволів у м. Чугуєві

Керуючись п.п.7 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (власні повноваження), розділом 6 Правил благоустрою, забезпечення чистоти та порядку утримання територій міста Чугуєва, затверджених рішенням XLIII сесії Чугуївської міської ради V скликання № 1415- V від 27.05.2008 року, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою впорядкування проведення земляних робіт на території міста, посилення контролю за їх проведенням, своєчасного відновлення елементів міського благоустрою виконавчий комітет Чугуївської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Порядок проведення земляних робіт на території міста Чугуєва (додаток 1);

2. Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 11.02.2011  №116 «Про затвердження «Порядку проведення земляних робіт на  території міста Чугуєва» зняти з контролю, як таке, що виконано.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради БАРМІНА К.О.

 

РОЗРОБНИК

 

Начальник управління житлово-

комунального господарства та екології

Чугуївської міської ради                                                        І.А.ТОПОРКОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради

«___»___________2017 № ____

 

Порядок

проведення земляних робіт та видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів у м. Чугуєві

        

1. Цей Порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою (далі - дозвіл) або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів.

         2. Дія цього порядку поширюється на юридичних та фізичних осіб–підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних робіт.

         3. До початку проведення земляних робіт необхідно звернутися до Центу надання адміністративних послуг м. Чугуєва (м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 37, каб. № 3) із заявою про видачу дозволу на порушення об’єктів благоустрою та переліком документів, передбачених п. 3 «Перелік необхідних документів», інформаційної картки видачі дозволу на порушення об’єктів благоустрою, який  повинен узгоджуватися з установами та організаціями, що обслуговують підземні комунікації (додаток 2).

         3.1. Роботи з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються з обов'язковим подальшим оформленням дозволу в порядку, визначеному законодавством.

         4. Для отримання дозволу до Центру надання адміністративних послуг у м. Чугуєві подається заява юридичних та фізичних осіб, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт:

- заяву встановленого зразку (додаток 1) та згоду заявника на збір та обробку персональних даних,

- копію технічних умов відповідного підприємства, на мережах якого проводяться роботи;

- копію ситуаційного плану розміщення об’єкта (схематичний план будівництва з визначенням місця виконання робіт  або траси прокладання чи ремонту комунікацій з прив’язкою відносно прилеглих вулиць);

- для фізичної особи копії паспорту (стор. 1, 2 та сторінка із зазначенням постійного місця проживання;

- для фізичної особи копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- для юридичної особи – копія установчих документів (копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія статуту);

- документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці;

- договір оренди земельної ділянки або державний акт на постійне користування земельною ділянкою (у разі наявності документу);

- у разі представництва інтересів заявника уповноваженою особою – копія довіреності, на підставі якої вона діє.

         5. Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.

         6. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі.

         7. Управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради веде журнал обліку дозволів на порушення об’єктів благоустрою.

8. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

         8.1. Підставою для відмови у видачі дозволу є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, подання неповного пакета документів, виявлення в поданих документах, недостовірних відомостей, відмова балансоутримувача(ів) об’єктів та інженерних мереж на погодження виконання земляних та/або ремонтних робіт.

         8.2. Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

         9. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

         10. Дозвіл може бути анульовано управлінням житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради у разі:

         - подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання оригіналу дозволу або його дубліката;

         - наявності відомостей про припинення діяльності юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що отримали дозвіл.

        ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ

Виконавець робіт зобов’язаний :

  1. Для здійснення земляних робіт, які проводяться на міських територіях (вулицях, провулках, зелених зонах, площах і розташованих на них дорогах, тротуарах та ін.) - суб'єкти господарювання, громадяни, особи без громадянства, які безпосередньо проводять роботи, повинні письмово звернутися до Центру надання адміністративних послуг для отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою.
  2. Заповнити заяву з зазначенням виду земляних робіт, проект-схему та при необхідності додати угоду, укладену з будівельно-ремонтною організацією на проведення земляних робіт та відновлювальних робіт після проведення розкопки та угоду з ліцензованою організацією у випадку прокладання інженерних мереж.
  3. Отримати в управлінні житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради дозвіл порушення об’єкту благоустрою. При цьому в обов’язковому порядку отримати умови виконання робіт та ознайомитись з відповідальністю за їх невиконання або неналежне виконання.
  4. Встановити на місці робіт інформаційні таблички із зазначенням організації, яка виконує роботи, номера телефону, прізвища і посади виконавця робіт, терміну їх початку і завершення.

5.       При проведенні земляних робіт навколо місця роботи необхідно встановлювати огорожу з попереджувальними написами. В нічний час огорожа повинна освітлюватися. Для переходу через канави необхідно обладнувати містки шириною не менше 0,8м при односторонньому русі та 1,5м при двосторонньому русі людей.

При обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або огородити місце розкопування світловим сигналом червоного кольору.

6.       В разі проведення аварійних робіт, якщо в зоні є підземні комунікації, роботи проводити в присутності представників зацікавлених підприємств. Підприємства, що виконують аварійні  роботи повідомляють про це управління житлово-комунального господарства та екології   Чугуївської міської   ради та організацію, за якою закріплено територію.

7.       У випадку необхідності проведення аварійних робіт у вихідні та святкові дні, роботи проводяться без дозволу після попереднього повідомлення інспектора служби швидкого реагування виконавчого комітету Чугуївської міської   ради. У перший робочий день після вихідного до управління житлово-комунального господарства та екології   Чугуївської міської   ради надається акт виконання робіт із особистим підписом та печаткою  (у разі її наявності) відповідальної за проведення робіт особи.

8.       У випадку, коли земляні роботи викликають заміну маршрутів або графіка руху громадського транспорту, організація, що їх виконує, зобов’язана повідомити про це населення  через засоби масової інформації, провести узгодження з органами Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, Чугуївський РВ ГУ ДСНС України в Харківській області та попередити про це суб’єктів господарювання, які надають послуги з пасажирських перевезень не менше ніж за 5 діб.

ВИКОНАННЯ РОБІТ.

  1. У випадках, пов'язаних з потребою розширення обсягів та зони земляних робіт, продовження термінів узгоджуються додатково з управлінням житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради в кожному окремому випадку. При порушенні термінів закінчення робіт накладається штраф згідно з вимогами чинного законодавства.
  2. При виявленні підземних комунікацій, що не вказані в проекті, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це відповідні експлуатаційні організації.
  3. Забороняється засипати землею та іншими сипучими матеріалами і сміттям кришки люків та камер на трасах підземних інженерних мереж.
  4. В разі необхідності виконання робіт з прокладання інженерних комунікацій та наявності висновків проектної організації про неможливість виконання робіт із застосуванням сучасних технологій безтраншейної прокладки мереж, дозвіл надається при умові укладання договору з спеціалізованим підприємством на відновлення асфальтобетонного покриття після виконання робіт.
  5. Наступний дозвіл на виконання робіт одному і тому замовнику видається за умови повного відновлення елементів благоустрою.
  6. Доставляти будівельні матеріали, конструкції на місце робіт не раніше одного дня до початку робіт. Забороняється загромаджувати будівельними матеріалами проїзні частини вулиць, тротуари, зелені насадження.

7.                Всі фізичні та юридичні особи, в тому числі житлово-комунальні підприємства міста, які проводять земляні роботи на території міста, відновлюють зруйновані елементи благоустрою за власні кошти своїми силами або силами підрядних організацій (із укладенням відповідного договору) у визначені терміни.

7.1.         Після закінчення робіт і поновлення зруйнованих елементів благоустрою, виконавець робіт повинен запросити представників управління житлово-комунального господарства та екології   Чугуївської міської   ради   та інших зацікавлених організацій для огляду  виконаних робіт по відновленню елементів благоустрою.

7.2.          Контроль за станом асфальтобетонного покриття на прибудинкових територіях (відмостки, тротуари, під’їзні шляхи) здійснюють підприємства та організації, які обслуговують житлові будинки в межах закріплених територій. При виявленні ділянок невідновлених після проведення земляних робіт працівники уповноваженого підприємства/організації складають протоколи про адміністративні порушення та надають інформацію про це до управління житлово-комунального господарства та екології  Чугуївської міської  ради.  

ГАРАНТІЇ

Якщо протягом одного року після виконання відновлення покриття з'являються впадини, просадки ґрунту або дорожнього покриття, організація, яка виконувала відновлення, виконує повторне замощення за власний рахунок організації або фізичної особи, яка проводила роботи.

Виявлені недоліки протягом гарантійного терміну усуваються виконавцем робіт за власні кошти впродовж 10-ти робочих днів після складання дефектного акта.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                            К.О.БАРМІН

 

 

 

 

Додаток 1

До порядку проведення земляних робіт

«____»_____________2017 № ______

 

 

_________________________________________________
(найменування виконавчого органу  міської ради, якому подається заява)

Заявник ___________________________________________
(найменування юридичної особи, прізвище,

__________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, їх

__________________________________________________
місцезнаходження, контактний номер телефону)

 

ЗАЯВА

 

Відповідно до статті 261  Закону України  «Про благоустрій населених пунктів»  прошу

______________________________________________________ дозвіл на порушення об’єкта
(видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)

благоустрою_____________________________________________________________________
                           (назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)

з метою проведення______________________________________________________________,
                                         

________________________________________________________________________________
 

Дозвіл від ____________________________ 20____. №_________ (зазначається             у   разі   переоформлення,    анулювання    дозволу   або   видачі   його    дубліката)    виданий

________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я

_______________________________________________________________________________.

та по батькові фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження)

Додатки:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

З метою забезпечення ведення журналу дозволів на порушення об’єктів благоустрою і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я,

__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

___________________________
(підпис)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

 

Заявник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

Приєднані документи:

D187
Переглядів: 220
Дата публікації: 15:47 10.11.2017
Коментарі
Додати коментар
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
26.04.2018
08:00 - Панахида за загиблими і померлими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Панахида за загиблими і померлими учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:26.04.2018 08:00 Місце проведення:Храм в м-ні «Преображенка
09:00 - Зустріч міського голови з вдовами чорнобильців Зустріч міського голови з вдовами чорнобильців Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Сосницька Ю.А. Час проведення:26.04.2018 09:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
09:00 - Показовий захід з цивільного захисту Показовий захід з цивільного захисту Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:26.04.2018 09:00 Місце проведення:ДНЗ №1
10:00 - Мітинг, присвячений 32-й річниці Чорнобильської катастрофи Мітинг, присвячений 32-й річниці Чорнобильської катастрофи Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Сосницька Ю.А. Час проведення:26.04.2018 10:00 Місце проведення:сквер Захисників Вітчизни
14:00 - Комісія по контролю за спожиті енергоносії Комісія по контролю за спожиті енергоносії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:26.04.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 28 викон. коміт.
15:00 - Нарада з суб’єктами господарювання щодо благоустрою прилеглої території Нарада з суб’єктами господарювання щодо благоустрою прилеглої території Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:26.04.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
16:00 - Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. на тему «Про реалізацію медичної реформи в м.Чугуєві.Сімейна медицина» Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вінник Т.С. на тему «Про реалізацію медичної реформи в м.Чугуєві.Сімейна медицина» Організатор:Шляхта С.О. Рєзанова В.В. Час проведення:26.04.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 19 викон. коміт.
27.04.2018
08:00 - І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура) Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Ганзенко В.В. Час проведення:27.04.2018 08:00 Місце проведення:КБ ЗОШ
14:00 - «Круглий стіл» з нагоди відзначення «Дня охорони праці» «Круглий стіл» з нагоди відзначення «Дня охорони праці» Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:27.04.2018 14:00 Місце проведення:УСЗН
15:00 - Четвертий мiський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії «Феєрія танцю», присвячений Всесвітньому Дню танцю Четвертий мiський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької хореографії «Феєрія танцю», присвячений Всесвітньому Дню танцю Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:27.04.2018 15:00 Місце проведення: КЦ «ІМІДЖ»
28.04.2018
10:00 - Обласні (зональні) змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний мяч» (2006 р.н.) серед учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області Обласні (зональні) змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний мяч» (2006 р.н.) серед учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Губарь І.Л. Час проведення:28.04.2018 10:00 Місце проведення:Стадіон «Олімп»
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих