Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Додаток до проекту № 942 Пояснювальна записка до рішення Чугуївської міської ради “Про міський бюджет на 2018 рік”
Додаток до проекту № 942 Пояснювальна записка до рішення Чугуївської міської ради “Про міський бюджет на 2018 рік”

                                                                            Додаток до проекту № 942

Пояснювальна записка до рішення  Чугуївської міської  ради

“Про міський бюджет на 2018 рік”

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України та на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на розгляд Чугуївської міської ради надається проект бюджету м. Чугуєва на 2018 рік.

Надані показники міського бюджету на 2018 рік будуть відкориговані у відповідності із одержаними від Міністерства фінансів України показниками міжбюджетних трансфертів, схваленими Верховною Радою України при розгляді проекту закону про Державний бюджет України на 2018 рік згідно з чинним законодавством України.

Основними документами, які були покладені в основу формування показників бюджету на 2018 рік, є:

- схвалений Урядом проект Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. № 411-р);

- Рекомендації Міністерства фінансів України, наданих в листах від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання місцевих бюджетів», від 19.09.2017р. №05110-14-21/25184 «Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік».

 

Оцінка тенденцій економічного розвитку міста

Незважаючи на складну ситуацію розвитку економіки в країні, аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку міста Чугуєва свідчить, що економіка міста розвивається під впливом складних і не завжди  передбачуваних процесів, зумовлених наслідками соціально-економічних змін в країні.

Економічний розвиток міста забезпечує достатньо сильний промисловий комплекс, який складається більш як з 20 підприємств, а також малого і середнього бізнесу.

За останніми статистичними даними, протягом січня-вересня 2017 року спостерігалися позитивні результати у розвитку промислового комплексу міста. За підсумками 9-ти місяців поточного року обсяг реалізованої промислової продукції  на 31,3 млн.грн більше  показника відповідного періоду 2016 року і становить 281,3 млн. грн (проти 250,0 млн.грн у 2016 році).

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2017 року на одну особу м. Чугуєва становить 8 447 грн.

У червні 2017 року в Чугуєві почав роботу завод UTERM-Україна, що орендує цехи на заводі паливної апаратури. UTERM-group є першою українською компанією, яка запустила виробництво радіаторів новітнього зразка. Також на заводі є лінія по виготовленню поліпропіленових труб гарячого і холодного водопостачання. Виробничий комплекс компанії UTERM включає в себе повний цикл виробництва радіаторів, починаючи з розпуску металу, штампування, зварювання, фарбування і закінчуючи упаковкою в полети.

Із загального обсягу реалізації 2017 року 50,6% припадає на продукцію переробної промисловості, 33,8% – підприємства машинобудування.

Протягом січня-липня 2017 року підприємствами міста експортні поставки склали 1 764,9 тис. дол. США, що на  67,5%  більше, ніж у  2016 році, а обсяги імпортних надходжень збільшилися на 39,4% і становили 22 200,1 тис.дол. США. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами станом на 1 серпня 2017 року становило 20 435,2 тис.дол. США.

У першому півріччі 2017 року підприємствами  та організаціями міста за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 27 831 тис.грн капітальних інвестицій, обсяг яких проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 17,9% (23 599 тис.грн). Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу склав 844,8 грн.

Однією із стратегічних цілей економічної політики нашого міста у  2017 році було визначено мету максимального залучення в економіку і соціальну сферу міста додаткових фінансових ресурсів – інвестицій, як державних капітальних вкладень, так і приватних, вітчизняних та  іноземних.

Обсяг внесених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій в економіку міста за останніми статистичними даними склав 448,6 тис.дол США (13,5 дол на одного мешканця). Підприємства отримували прямі інвестиції з 4 країн світу, з  яких найбільш значні обсяги прямих іноземних інвестицій було вкладено нерезидентами Російської Федерації, Польщі, Великобританії та Віргінських островів (Брит.) За прямими іноземними інвестиціями привабливими для інвесторів в нашому місті є підприємства таких видів економічної діяльності як: виробництво безалкогольних напоїв, виробництво машин та устаткування та  оптова торгівля.

Протягом 1 півріччя 2017 року за рахунок усіх джерел фінансування створено 311 нових робочих місць, у тому числі на підприємствах, організаціях та установах міста 110 робочих місця, за рахунок розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості населення – 201 робоче місце.

Макроекономічний прогноз  на рік 2018 рік передбачає зростання фонду заробітної плати штатних працівників, зайнятих в секторі економіки на 24 % за рахунок підвищення рівня середньої заробітної плати працівників по місту до рівня 5 532 грн.

Прогнозні показники щодо обсягу реалізованої промислової продукції на 2018 рік  складають 440,0 млн.грн, що  на 10% більше очікуваних надходжень 2017 року. В розрахунку на 1 мешканця обсяг реалізованої промислової продукції  становить 12 100 грн.

Як і в цілому в державі, у 2018 році реалізація продукції машинобудування зросте в середньому на 8,0% і це має стати найвищим показником зростання серед інших галузей промисловості міста, так як продукція переробної промисловості зросте на 2,0%.

Очікується збільшення обсягів виробництва високотехнологічної продукції ДП «ЧАРЗ», який збільшуватиме обсяг продукції авіа-машинобудування, в контексті реалізації домовленостей щодо співпраці з країнами Близького Сходу.

Завод «UTERM-Україна», діяльність якого розпочата  влітку 2017 року,  має чітку програму вийти зі своєю продукцією (сталевими радіаторами) на ринок Польщі.

Завод «Еко-інвест» в 2018 році планує збільшення реалізації промислової продукції на ринку Китаю.

Завод «Укр-Ростехніка» 70% виробленої продукції експортує в країни Прибалтики, Казахстан та Білорусь.

В 2018 році очікується зменшення рівня безробіття за рахунок створення 33 постійних робочих місць на підприємствах міста.

 

Дохідна частина бюджету

При формуванні проекту бюджету міста на 2018 рік було враховано динаміку розвитку промислового, підприємницького та громадського секторів економіки у місті протягом 2015-2017 років, внесених змін до Податкового та Бюджетного кодексів України, інших нормативно-правових актів України із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу та поточного виконання планових  показників бюджету.

Прогнозні обсяги надходжень бюджету міста на 2018 рік визначено в сумі 299 911,3 тис.грн. Загальний фонд бюджету складає 295 384,0 тис. грн., в тому числі сума трансфертів з державного та обласного бюджетів становить   149 863,3 тис. грн. Спеціальний фонд бюджету міста на 2018 рік запланований по доходах у обсязі 4 527,3 тис.грн., в тому числі по власних надходженнях бюджетних установ – 3 809,9 тис. грн. та бюджету розвитку – 630,5 тис.грн.

 

Загальний фонд бюджету

Бюджетоутворюючим джерелом наповнення доходної частини загального фонду міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Надходжень вказаного податку заплановано у розмірі 106 155,8 тис. грн., або 72,9% загальної суми податкових і неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом. Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік здійснений з урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати по місту та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.

В цілому, об’єм відрахувань до бюджету міста податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік розрахований у розмірі 106 155,8 тис. грн., або на 6,3% більше від очікуваних надходжень 2017 року.

Основними чинниками, які вплинуть на надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету є: застосування єдиної ставки у розмірі 18% оподаткування доходів фізичних осіб, підвищення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян з одного боку та зниження податкового навантаження за рахунок надання соціальної  податкової пільги у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, для будь-якого платника податку, за умови, що його дохід не перевищить 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міста зараховується в повному обсязі. На 2018 рік розрахунок прогнозу податку здійснений виходячи з динаміки фактичних надходжень за період 2015-2016 років, очікуваних надходжень у 2017 році та визначено у розмірі 90,0 тис. грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України та Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України на 2018 рік зберігається норма щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів.

У розрахунку прогнозних надходжень враховано фактичні надходження до бюджету у 2017 році, а також підвищення ставок, визначених у абсолютних значеннях та їх індексацію.

Прогнозні показники надходжень акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пального) визначено у сумі 815,0 тис.грн, а акцизного податку з ввезених на територію України підакцизних товарів (пального) визначено у сумі 3 085,0 тис.грн.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2018 рік визначений з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів, підвищення ставок на тютюнові вироби та становитиме 5 125,0 тис. грн., що на 5% більше ніж очікується отримати у 2017 році.

На території Чугуївської міської ради діють наступні місцеві податки та збори: податок на майно (включає: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю, транспортний податок), єдиний податок та туристичний збір.

Прогнозні показники по місцевих податках та зборах на наступний бюджетний рік обраховані у розмірі 27 808,1 тис. грн, або на 6,9% більше за очікувані надходження 2017 року.

Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2018 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та нежитлової нерухомості юридичних та фізичних осіб та встановлених пільгових ставок податку по житловій нерухомості  та складає 1 335,6 тис.грн. Порівняно з очікуваними надходженнями 2017 року збільшення становить 122,1 тис.грн.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на наступний бюджетний період проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб по земельному податку та орендній платі та становить 11 318,2 тис.грн, що на 4,7 % більше за очікувані надходження до бюджету міста 2017 року.

Збільшення надходжень зумовлено проведенням інвентаризації договорів оренди та земельних ділянок наданих у користування, переглядом укладених угод щодо зміни розмірів орендної плати.

Прогнозна сума єдиного податку на 2018 рік збільшується у порівнянні з очікуваними надходженнями 2017 року на 8,5%, або на 1 175,0 тис.грн. та становить 14 975,0 тис.грн. Збільшення надходжень зумовлено ростом мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.

На 2018 рік до бюджету міста планується залучити плати за надання адміністративних послуг, у розмірі 1 786,6 тис. грн., що на 116,6 тис. грн, або 7,0% більше ніж очікуваних надходжень 2017 року. Прогнозна сума планується з урахуванням темпу росту мінімальної заробітної плати та розширенням кола адміністративних послуг.

Прогнозні надходження державного мита на 2018 рік складають                 484,3 тис. грн, що на 4,2% більше за очікувані надходження 2017 року. Розрахунок прогнозу надходжень здійснений з урахуванням темпів росту мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян.

Прогнозні показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2018 рік визначено у розмірі 27,5 тис. грн, адміністративних штрафів та інших санкцій – 3,9 тис. грн, надходжень від орендної плати майнових комплексів – 100,0 тис. грн, інших надходжень – 39,6 тис. грн.

Прогнозні показники власних доходів загального фонду бюджету міста на 2018 рік збільшено на 6 315,5 тис. грн, або на 4,5% у порівнянні з 2017 роком.

 

Структура доходів загального фонду бюджету у 2018 році

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Спеціальний фонд

Прогнозна сума надходжень до спеціального фонду бюджету міста на 2018 рік становить 4 527,3 тис.грн., в тому числі до бюджету розвитку – 630,5 тис.грн.

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, прогнозна сума на 2018 рік яких становить 3 809,9 тис.грн.

Прогнозна сума екологічного податку становить 53,9 тис.грн, що на 5,4 тис.грн або на 11,1% більше за очікувані надходження 2017 року. Збільшення надходжень планується за рахунок проведення індексації ставок даного податку.

Прогнозний показник надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста на 2018 рік становить 240,5 тис.грн.

Прогнозний показник надходжень від відчуження майна  на 2018 рік  складає 300,0 тс.грн, а від продажу земельних ділянок – 90,0 тис.грн.

Прогнозна сума надходжень до цільового фонду на 2018 рік становить 33,0 тис.грн.

Розрахунки по джерелах надходжень до спеціального фонду здійснені профільними управліннями та відділами міської ради.

 

Трансферти

До складових бюджету міста входять офіційні трансферти, що передаються з Державного та обласного бюджетів. Міжбюджетні трансферти плануються на наступний рік згідно зі статтею 77 Бюджетного кодексу України.

На реалізацію державних соціальних програм в бюджеті міста Чугуєва на 2018 рік передбачено 149 863,3 тис. грн, в тому числі:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям у сумі 39 678,5 тис. грн.,

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 77 830,7 тис. грн.,

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  у сумі 235,0 тис. грн.,

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного виховання у сумі 1 397,9 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 157,6 тис.грн.

Державної освітньої субвенції передбачено  у сумі 30 563,6 тис. грн.

Обсяг реверсної дотації складає  - 5 699,9 тис. грн.

 

Видаткова частина бюджету

Другий рік поспіль бюджет міста Чугуєва за витратами сформований із застосовуванням програмно-цільового методу.

Відмінністю формування проекту бюджету міста Чугуєва на 2018 рік являється зміна складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від                            20 вересня 2017 року № 793. 

Прогнозний обсяг видатків міста Чугуєва на 2018 рік розраховано в сумі 299 911,3 тис.грн; у тому числі:

по загальному фонду – 275 058,3 тис.грн.

по спеціальному фонду – 24 853,0 тис.грн.,

у тому числі бюджет розвитку 21 043,1 тис.грн.

Видатки сформовано з урахуванням схвалених Урядом Основних напрямів бюджетної політики, якими охоплено середньостроковий період – 2018 – 2020 роки, та із застосуванням індикативних показників прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2018 – 2020 роки, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411: індекс споживчих цін – 107%, індекс цін виробника промислової продукції – 109%.

Для розрахунку потреби в коштах на оплату праці працівникам бюджетної сфери враховано наступні соціальні стандарти:

мінімальна заробітна плата – 3 723 грн.

посадовий оклад 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1762 грн.

збільшення до стандартів 2017 року складає 16% та 10% відповідно.

Для виплати соціальних допомог застосовано показники прожиткового мінімуму на 1 особу: з 1 січня 2018 року – 1700 грн., з 1 липня - 1777 грн.,          з 1 грудня  - 1853 грн.

Для розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв застосовано коефіцієнт росту 1,1 до обсягу коштів, які передбачені у 2017 році (із змінами). 

Особлива роль у бюджетному процесі надається головним розпорядникам коштів. Пріоритетами стають досягнення стратегічних цілей та підвищення якості послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів.

В бюджеті міста визначено 6 головних розпорядників коштів – міська рада, управління соціального захисту населення, відділ освіти, відділ культури  і туризму, управління житлово-комунального господарства та екології, фінансове управління. Головними розпорядниками розроблено 44 бюджетних запитів по 46  програмах. По 2-х програмах: Резервний фонд та Реверсна дотація бюджетні запити та паспорта не складаються.

У проекті міського бюджету на 2018 рік видатки по головному розпоряднику коштів – відділу освіти – передбачено в сумі 90 256,6 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 85 715,2 тис.грн, по спеціальному фонду – 4514,4 тис.грн, з них бюджет розвитку – 1490,0 тис.грн.  Головним розпорядником в межах запланованих видатків передбачається фінансування 9 бюджетних програм.

По головному розпоряднику коштів – відділу культури і туризму – на виконання 7 програм передбачено видатки у сумі 11 294,5 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 10 546,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 748,0 тис.грн.

 По головному розпоряднику коштів – міській раді  – на виконання 9 програм передбачено видатки у сумі 21 475,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 20 475,3 тис.грн., по спеціальному фонду – 1 000,0 тис.грн, з них бюджет розвитку – 1000,0 тис.грн.

По головному розпоряднику коштів – управлінню житлово-комунального господарства та екології – на виконання 3 програм передбачено видатки у сумі 26 875,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 7 592,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 19 282,7 тис.грн, з них бюджет розвитку – 19 282,7 тис.грн.

По головному розпоряднику коштів – управлінню соціального захисту населення – на виконання 14 програм передбачено видатки у сумі 140 415,9 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 140 378,4 тис.грн., по спеціальному фонду – 37,5 тис.грн.

Крім того, заплановано фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення на виплати допомог сім’ям з дітьми, на надання пільг та житлових субсидій населенню. Сума передбачених видатків по загальному фонду складає 119 142,1 тис.грн.

По головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню  – на виконання 1 програми передбачено видатки у сумі 1 884,6 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 1 884,6 тис.грн. 

Прогнозний обсяг видатків міста Чугуєва на 2018 рік у порівнянні з виконанням видатків у 2016 році та з затвердженими показниками видатків без урахування змін у 2017 році збільшено відповідно на 119 % та 116% .

Збільшення видатків спостерігається в розрізі статей видатків, особливо – заробітної плати з нарахуваннями – у порівнянні з 2016 роком зростання складає 1,6 рази, з 2017 роком – 1,2 разів. Збільшення видатків відбувається внаслідок зростання мінімальної заробітної плати (3200 грн.) та І розряду Єдиної тарифної сітки (1762 грн.).

Видатки на енергоносії зменшено у порівнянні з 2016 роком на 16 %, у порівнянні з 2017 роком – також зменшено на 5,9%.  Зменшення видатків на енергоносії  відбулося частково завдяки тому, що з 2017 року видатки на утримання закладів професійно-технічної освіти передані до бюджету області, частково – за рахунок запровадження енергомодернізації закладів освіти.

В міському бюджеті враховані трансферти з державного бюджету в сумі 149 863,3 тис.грн, всі субвенції з державного бюджету будуть уточнені після затвердження Верховною радою Держбюджету на 2018 рік та уточнення бюджету Харківської області на 2018 рік.

При складанні проекту бюджету міста у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці, проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

 Показники міського бюджету на 2018 рік спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами заходів міста за вищезазначеними напрямками, проведення раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення можливості надання якісної освіти, створення належних умов для збереження і зміцнення здоров’я населення міста, забезпечення належного рівня соціального обслуговування малозабезпечених верств населення, підвищення культурного рівня населення.

Начальник фінансового управління                                      О.О.БУТОВА

Переглядів: 400
Дата публікації: 09:36 20.11.2017
Коментарі
Додати коментар
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
19.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В Час проведення:19.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦРЛ
17:00 - Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:19.06.2018 17:00 Місце проведення:Б-р Комарова, 18,20,Гвардійська,6
20.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦТК, ДЮСШ, ЗОШ № 1 (ДПЮ)
13:30 - Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.06.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення Територіального центру
14:00 - Засідання житлової комісії Засідання житлової комісії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А Час проведення:20.06.2018 14:00 Місце проведення:Каб №28 викон. коміт.
16:00 - Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:20.06.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
21.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦРЛ
день - Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
день - Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
17:00 - Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:21.06.2018 17:00 Місце проведення:Б-р Комарова, 18,20,Гвардійська,6
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництваУ рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих