Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Проект № 209. Про результати інвентаризації адміністративних та інших послуг, що надаються Чугуївською міською радою та її виконавчими органами
Проект № 209. Про результати інвентаризації адміністративних та інших послуг, що надаються Чугуївською міською радою та її виконавчими органами

Проект №209

            ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«___»________2018

Чугуїв

№ _____

 

Про результати інвентаризації адміністративних та інших послуг, що надаються Чугуївською міською радою та її виконавчими органами

Керуючись ст. ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2016
№ 918-р «Про схвалення концепції розвитку системи електронних послуг в Україні», п. 4 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017
№ 394-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017-2018 роки» та на виконання розпорядження міського голови від 15.08.2017 № 276 «Про реалізацію Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні» виконавчий комітет Чугуївської міської ради

в и р і ш и в:

 Затвердити результати інвентаризації адміністративних та інших послуг, що надаються Чугуївською міською радою та її виконавчими органами (додається).

 Начальнику служби персоналу БАРИШЕВІЙ Н.В., начальнику служби комп’ютерного забезпечення та інформаційних систем
ЛОГАЧОВУ В.В., начальникам управлінь, відділів та служб – суб’єктам надання адміністративних та інших послуг розмістити на офіційному сайті міста інформацію про адміністративні та інші послуги у зручному для користувачів вигляді.

 Начальникам управлінь, відділів та служб – суб’єктам надання адміністративних та інших послуг здійснити реінженірінг діючих порядків надання адміністративних та інших публічних послуг, а саме опрацювати можливість скорочення кількості та спрощення етапів надання послуг, зменшення кількості документів та строків виконання, запровадження електронної взаємодії суб’єктів звернення та суб’єктів надання адміністративних послуг, автоматизація етапів тощо).

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету
МАКАРЕНКО Л.П.

 

Розробник

Начальник-адміністратор відділу

надання адміністративних послуг

Чугуївської міської ради                                                      І.І. Вишлова-Пилєва

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

«____» _______ 2017 № _____

 

Результати інвентаризації адміністративних та інших послуг, що надаються Чугуївською міською радою

та її виконавчими органами

 

№ з/п

Назва послуги

Підстава

Організаційний відділ Чугуївської міської ради

 

Надання копій рішень Чугуївської міської ради підприємствам, установам, організаціям, структурним підрозділам та громадянам.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламент Чугуївської міської ради VII скликання, ПЯ 24.16 «Взаємодія з міською радою»

Відділ звернень громадян

 

Засвідчення довідок, наданих головами вуличних комітетів

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про звернення громадян»

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органи місцевого самоврядування» від 07.02.2008
№ 109/2008

Положення про впорядкування видачі суб’єктами місцевого самоврядування м. Чугуєва довідок та побутових характеристик громадянам за місцем їх проживання, затверджене рішенням LXXIII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 26.06.2015 № 3270-VI

Рішення Чугуївської міської ради від 12.10.2016 №348-VI «Про внесення змін до рішення LXXIII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 26.06.2015 № 3270-VI «Про впорядкування видачі суб’єктами місцевого самоврядування м. Чугуєва довідок та побутових характеристик громадянам за місцем їх проживання»

Служба оздоровлення дітей

 

Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

ст.1, п.1 ст.24 Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Відділ архітектури та містобудування

 

Надання паспорту прив’язки на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про захист персональних даних». Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

 

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про захист персональних даних». Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»

 

Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про захист персональних даних», Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2011 № 103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

 

Укладання договору про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста

ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про захист персональних даних», Положення про залучення коштів замовників для створення і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Чугуєва, затверджене рішенням XVIII сесії Чугуївської міської ради VІ скликання від 25.11.2011 № 730-VІ

 

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про захист персональних даних», ст.186-1 Земельного кодексу України

 

Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Закону України «Про рекламу», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закон України «Про захист персональних даних», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29.12.2003. № 2067

 

Видача рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради про присвоєння (зміну, підтвердження, поділ, упорядкування) адреси об’єкту нерухомості майна

ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про захист персональних даних», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
 № 559 «Про містобудівний кадастр», Положення про адресну систему м. Чугуєва, затверджене рішенням Виконавчого комітету Чугуївської міської ради від  19.12.2012 № 101

 

Надання довідки про присвоєння (зміну, підтвердження, поділ, упорядкування) адреси об’єкту нерухомого майна

ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про захист персональних даних», Положення про адресну систему м. Чугуєва, затверджене рішенням Виконавчого комітету від  19.12.2012  № 101

 

Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру

ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Положення КМУ від 25.05.11. № 559 «Про містобудівний кадастр»

 

Надання викопіювання із топографічної зйомки міста (М 1:2000) (з генерального плану м. Чугуєва  (М 1:5000).

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положення Кабінету Міністрів України від 25.05.2011. № 559 «Про містобудівний кадастр»

 

Надання довідки про відсутність будівель та споруд на земельній ділянці.

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.1-21. Земельний Кодекс України

Відділ освіти

 

Надання довідки про володіння державною мовою/розуміння державної мови в обсязі, достатньому для спілкування

Конституція України, Закон України «Про засади державної мовної політики», Закон України «Про громадянство України», Указ Президента України від 27.03.2001 № 215/2001 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»

Служба у справах дітей

 

Видача направлення до Чугуївського міського центру соціально – психологічної реабілітації дітей

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»

 

Видача копій рішень виконавчого комітету щодо визначення/зміни імені, прізвища, по батькові дитини

Сімейний Кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

Видача висновку про надання статусу кандидатів в усиновлювачі

Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 905 від 08.10.2008 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

 

Видача висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства»,Постанова Кабінету Міністрів України № 905 від 08.10.2008 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

 

Видача  висновку про надання статусу кандидатів в прийомні батьки 

Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», постанова Кабінету Міністрів України № 565 від 26.04.2002 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

 

Видача  висновку про надання статусу кандидатів в опікуни / піклувальники

Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 24.09.2008  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

Видача копій рішень виконавчого комітету щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, що проживає окремо від дитини

Сімейний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства»,  Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

Видача копій рішень виконавчого комітету про доцільність позбавлення батьківських прав

Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

 

Видача копій рішень виконавчого комітету про доцільність поновлення батьківських прав

Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

Видача копії рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради про  влаштування дітей до державного закладу

Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

Видача копій рішень виконавчого комітету щодо визначення місця проживання дитини

Сімейний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про захист персональних даних», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

Видача копій рішень виконавчого комітету про надання дозволу на зняття з реєстрації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Сімейний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

Видача копій рішень виконавчого комітету про надання дозволу на відчуження житла, яке належить дітям

Сімейний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

Видача копій рішень виконавчого комітету про закріплення за дитиною права користування житлом

Сімейний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

Видача копій рішень виконавчого комітету про надання дозволу на набуття на ім’я дитини права власності на житло

Сімейний Кодекс України, Закон України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Архівний відділ

 

Надання довідок, копій документів, витягів за документами архівних фондів відповідно до запитів громадян та юридичних осіб

Закон України « Про Національний архівний фонд та архівні установи»

ПЯ 21.13 « Порядок надання архівних довідок»

 

Виконання тематичних запитів про встановлення окремих фактів, подій, відомостей

Закон України « Про Національний архівний фонд та архівні установи»

ПЯ 21.13 « Порядок надання архівних довідок»

Відділ державної реєстрації

 

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV

 

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме

майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952

 

Державна реєстрація іпотеки та обтяжень на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952

 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952

 

Надання інформації з державного реєстру речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952

 

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та скасування запису державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення змін до запису державного реєстру речових прав.

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952

 

Державна реєстрація створення юридичної особи

(крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу,що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи(крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація припинення відокремленого Підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

 

Видачі документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування,що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV

Загальний відділ

 

Видача копій рішень виконавчого комітету, копій заяв, згідно з якими були прийняті рішення виконавчого комітету  Чугуївської міської ради

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламент виконавчого комітету Чугуївської міської ради

Відділ реєстрації місця проживання

 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування малолітньої дитини

Закон України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання особи»; Постанова Кабінету міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

 

Реєстрація місця проживання/перебування особи

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання особи»; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

 

Зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

Закон України « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання особи»; постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

 

Оформлення та видача особам, яким не виповнилось 16 років або які мають паспорт громадянина України у формі картки, довідок про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання особи»; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

 

Оформлення та видача фізичним особам довідок про зареєстроване місце проживання або місце перебування за її вимогою

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання особи».

 

Оформлення та видача фізичним особам довідок про зареєстроване раніше (період часу) місце проживання або місце перебування за її вимогою

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання особи».

 

Оформлення та видача довідок про склад сім`ї або про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 №204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім`ї або про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»; рішення XII сесії Чугуївської міської ради VII скликання від 12.10.2016 № 348 - VII «Про внесення змін до рішення LXXIII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 26.06.2015 №3270-VІ «Про впорядкування видачі суб’єктами місцевого самоврядування м. Чугуєва довідок та побутових характеристик громадянам за місцем їх проживання»

 

Оформлення та видача довідок про склад сім`ї

рішення XII сесії Чугуївської міської ради VII скликання від 12.10.2016
№ 348 - VII «Про внесення змін до рішення LXXIII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 26.06.2015 №3270-VІ «Про впорядкування видачі суб’єктами місцевого самоврядування м. Чугуєва довідок та побутових характеристик громадянам за місцем їх проживання»

 

Оформлення та видача довідок про склад сім'ї наймача ізольованої квартири (одноквартирного будинку) та займані ними приміщення для здійснення процедури приватизації

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду»; рішення XII сесії Чугуївської міської ради VII скликання від 12.10.2016 № 348 - VII «Про внесення змін до рішення LXXIII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 26.06.2015 №3270-VІ «Про впорядкування видачі суб’єктами місцевого самоврядування м. Чугуєва довідок та побутових характеристик громадянам за місцем їх проживання»

 

Оформлення та видача довідок (для надання до квартирно-експлуатаційних відділів Міністерства оборони

Рішення ХІІ сесії Чугуївської міської ради VII скликання від 12.10.2016
№ 348- VII «Про внесення змін до рішення LXXIII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 26.06.2015 № 3270-VІ «Про впорядкування видачі суб’єктами місцевого самоврядування м. Чугуєва довідок та побутових характеристик громадянам за місцем їх проживання»

 

Оформлення та видача довідок на запити від органів влади, підприємств, організацій, установ та закладів

Постанова Кабінету міністрів України від 02.03.2016 №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

 

Оформлення та видача довідок про зареєстрованих осіб на момент смерті власника (наймача) житлового приміщення за запитами нотаріусів та за зверненнями громадян для вступу у спадок

Закон України «Про нотаріат»; рішення XII сесії Чугуївської міської ради VII скликання від 12.10.2016 № 348 - VII «Про внесення змін до рішення LXXIII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 26.06.2015 № 3270-VІ «Про впорядкування видачі суб’єктами місцевого самоврядування м. Чугуєва довідок та побутових характеристик громадянам за місцем їх проживання»

Відділ ведення Державного реєстру виборців

 

Включення виборця до Державного реєстру виборців

ст. 19 Закону України «Про Державний реєстр виборців»

 

Внесення змін до персональних даних виборця у Державному реєстрі виборців

ст. 20 Закону України «Про Державний реєстр виборців»

 

Тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси

ч.3 ст. 7 Закону України «Про Державний реєстр виборців», постанова ЦВК від 13 вересня 2012 року № 893 «Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси»

Управління соціального захисту населення

 

Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами та доповненнями)

 

Призначення субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (із змінами та доповненнями)

 

Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

 

Призначення допомоги при народженні дитини

Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

 

Призначення одноразової компенсації батькам померлого, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України 28.02.1991 №796-ХІІ  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»

 

Призначення одноразової компенсації дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України від 28.02.1991 №796-ХІІ  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям з урахуванням середньомісячного доходу

Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»;

Спільний наказ Мінпраці та соцполітики, Мінекономіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, Держкомстату, Міністерства молодіжної політики, спорту і туризму від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальних допомог»

 

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (із змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

 

Призначення державної допомоги  при усиновленні дитини

Закон України від 21.11.1992 № 2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (із змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2001 № 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

 

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

 

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України від 01.06.2000 № 1768-ІІІ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (із змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям»; Спільний наказ Мінпраці та соцполітики, Мінекономіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, Держкомстату, Міністерства молодіжної політики, спорту і туризму від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальних допомог»

 

Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

 

Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Закон України від 16.11.2000 № 2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; Спільний наказ Мінпраці та соцполітики, Мінфіну, МОЗ України від 30.04.2002 № 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

 

Призначення щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

Закон України від 22.02.2000 № 1489-ІІІ «Про психіатричну допомогу»; Постанова КМУ від 02.08.2000 № 1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним»; Спільний наказ Мінпраці та соцполітики, Мінекономіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, Держкомстату, Міністерства молодіжної політики, спорту і туризму від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальних допомог»

 

Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» 

Постанова КМУ від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

 

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

Закон України від 18.05.2004 № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»; Постанова КМУ від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»; Спільний наказ Мінпраці та соцполітики, Мінекономіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, Держкомстату, Міністерства молодіжної політики, спорту і туризму від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальних допомог»

 

Оформлення державної соціальної допомоги на догляд

Закон України від 18.05.2004 № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»; Постанова КМУ від 02.04.2005 № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»; Спільний наказ Мінпраці та соцполітики, Мінекономіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, Держкомстату, Міністерства молодіжної політики, спорту і туризму від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370 «Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальних допомог»

 

Призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Закон України від 19.06.2003 № 966-ІV «Про соціальні слуги»; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»

 

Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи, або особою, яка досягла 80 років

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян»

 

Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011№ 3739-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2012 № 660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

 

Видача довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги

Наказ Мінпраці та соцполітики від 19.09.2006 № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»

 

Видача посвідчення та дублікату посвідчення:

- інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ;

- особам які не мають права на пенсію, та інвалідам

Закон України від 18.05.2004 № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»;

Закон України від 16.11.2000 № 2109-III «Про державну соціальну допомогу  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (із змінами);

Наказ Мінпраці та соцполітики від 16.11.2007 № 612 «Про затвердження Порядку обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

 

Оформлення подання до суду щодо доцільності призначення опікуна (піклувальника) над  недієздатною (обмежено-дієздатною) особою

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 22.02.2000 № 1489-ІІІ «Про психіатричну допомогу»; Спільний наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Правил опіки та піклування» від 26.05.1999 №34/166/131/88; Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради «Про затвердження Положення про Раду опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради» від 12.04.2013 № 94

 

Надання  статусу «Інвалід війни» 

Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»

 

Надання статусу «Учасник війни»

Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Постанова КМУ від 08.09.2015 № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»

 

Надання статусу «Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни»

Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685 «Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»

 

Надання статусу «Дитина війни» 

Закон України від 18.12.2004 № 2195-ІV «Про соціальний захист дітей війни»; Наказ Мінпраці та соцполітики від 05.04.2006 № 107 «Про Порядок посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України «Про соціальний захист дітей війни»

 

Надання статусу «Ветеран праці»

Закон України від 16.12.1993 № 3721-XII  «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 № 521 «Про порядок видачі посвідчення і нагрудного  знака «Ветеран праці»

 

Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування: інвалідів усіх категорій, ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», які одержують пенсію в органах Пенсійного фонду України або державну соціальну допомогу

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад»

 

Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки (та компенсації   вартості самостійного санаторно-курортного лікування) інвалідам усіх категорій, ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», які  одержують пенсію в органах Пенсійного фонду України або державну соціальну допомогу. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям  інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування»

 

Оформлення документів щодо взяття на облік інвалідів (крім інвалідів від трудового каліцтва) для забезпечення автомобілями

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями»

 

Призначення грошової компенсації витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування  автомобіля та на транспортне обслуговування

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

 

Видача листів талонів на право одержання ветеранами війни і особами, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості

Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 «Про Порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни»

 

Призначення  допомоги для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни

Закон України від 10.07.2003 № 1102-ІV «Про поховання та похоронну справу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій і інвалідів війни»

 

Оформлення документів для влаштування інвалідів, дітей-інвалідів та  одиноких громадян похилого віку до будинків-інтернатів різних типів

Наказ Міністерства соціального захисту населення України від 29.12.2001 № 549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей»

 

Оформлення документів щодо направлення громадян для надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Закон України від 19.06.2003 № 966-ІV «Про соціальні послуги»; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

 

Видача направлення для забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації   

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»; Наказ Мінсоцполітики від 04.07.2012 № 400 «Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації»

 

Направлення інвалідів на професійну реабілітацію до реабілітаційних установ відповідно до їх індивідуальних програм 

Закон України від 21.03.1991 № 875 –ХІІ «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; Наказ Мінсоцполітики від 03.06.2014 № 347 «Про затвердження Порядку взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів»

 

Призначення одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»

 

Надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям мешканців міста Чугуєва

Розпорядження міського голови від 22.02.2017 № 57 «Про затвердження Положення про порядок надання та виплати одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям мешканців міста Чугуєва»

 

Призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого за рахунок місцевого бюджету

Закон України від 10.07.2003 № 1102-ІV «Про поховання та похоронну справу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»

 

Встановлення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та видача посвідчення

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Видача дублікату посвідчення постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Призначення одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян»; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Призначення компенсації на харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 та 2)

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Наказ Мінсоцполітики від 25.01.2017 № 111 «Про встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017 рік»

 

Призначення компенсації вартості проїзду у межах України громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Ст. 91 Бюджетного кодексу України

 

Організація оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Призначення щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

Призначення щомісячної грошової компенсації дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 155 «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2016 № 760 «Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

Оформлення щорічної разової допомоги ветеранам війни до 5 Травня

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 223 «Деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань»

 

Взяття на облік до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

розпорядження міського голови від 20.01.2006 № 19 «Про порядок надання пільг населенню м. Чугуєва на житлово-комунальні послуги» (із змінами та доповненнями).

 

Призначення пільг з придбання твердого палива і скрапленого газу 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 77 «Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»;

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації «Про затвердження норм твердого палива і скрапленого газу для надання пільг та субсидій населенню» на відповідний рік.

 

Призначення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО, а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців учасників бойових дій АТО

Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей»

 

Оформлення документів щодо проведення безплатного капітального ремонту жилих будинків та квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (із змінами та доповненнями); Закон України від 16.12.1993 № 3721-ХІІ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; Закон України від 23.03.2000 № 1584-ІІІ «Про жертви нацистських переслідувань»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право»

 

Надання пільги на житлово-комунальні послуги за фактичним місцем проживання

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»; розпорядження міського голови від 11.06.2016 № 50 «Про створення комісії по розгляду конфліктних ситуацій при призначенні населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та надання пільг на житлово-комунальні послуги» (із змінами).

 

Зняття з обліку в Єдиному державному  автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги в разі зміни місця проживання пільговика

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»

 

Встановлення статусу багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї

Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї»

 

Оформлення довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

 

Повідомна реєстрація колективних договорів

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів»

 

Виплата грошової компенсації вартості проїзду учасникам АТО до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад»

 

Оформлення пакету документів багатодітним матерям для присвоєння Почесного знання України «Мати - героїня»

Указ Президента України від 29.06.2001 № 476/2001 «Про почесні звання України»

 

Оформлення рішення виконавчого комітету щодо надання дозволу на продаж майна, що належить недієздатній (обмежено-дієздатній) особі

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України від 22.02.2000 № 1489-ІІІ «Про психіатричну допомогу»;

Спільний наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Правил опіки та піклування» від 26.05.1999 №34/166/131/88;

Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради «Про затвердження Положення про Раду опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради» від 12.04.2013 № 94

 

Оформлення рішення виконавчого комітету щодо надання дозволу на зняття недієздатної (обмежено-дієздатної) особи з реєстрації місця проживання

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України від 22.02.2000 № 1489-ІІІ «Про психіатричну допомогу»;

Спільний наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Правил опіки та піклування» від 26.05.1999 №34/166/131/88;

Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради «Про затвердження Положення про Раду опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради» від 12.04.2013 № 94

 

Оформлення рішення виконавчого комітету про влаштування недієздатної (обмежено-дієздатної) особи до психоневрологічного закладу для соціального захисту

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України від 22.02.2000 № 1489-ІІІ «Про психіатричну допомогу»;

Спільний наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження Правил опіки та піклування» від 26.05.1999 №34/166/131/88;

Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради «Про затвердження Положення про Раду опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради» від 12.04.2013 № 94

 

Призначення (надання) одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам»

 

Забезпечення безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів постраждалих учасників антитерористичної операції

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням»

 

Організація психологічної реабілітації учасників АТО в санаторіях України

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції»

 

Направлення на професійну адаптацію учасників АТО

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції»

 

Виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО звільненим з військової строкової служби

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»

 

Організація відпочинку звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, у санаторно-курортних закладах Харківської області

Порядок використання коштів обласного  бюджету на проведення відпочинку звільнених у запас (демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь  а АТО, у санаторно-курортних закладах Харківської області, затверджений рішенням Харківської обласної ради від 09.04.2015

Служба юридичного супроводу

 

Видача дубліката свідоцтва про право власності

«Порядок видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно» затверджений рішенням виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 14.07.17 №161

Відділ ДАБІ

 

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт /про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

ст. 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 13 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»

 

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/ про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту

ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 13 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»

 

Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомлені про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 13 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»

 

Подання повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

ст. 35, ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,

п. 151 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»

 

Подання повідомлення про внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих/будівельних робіт

ст.35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 14, 15 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт»

 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

ст.39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

ст.39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

ст.39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

 

Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації

ст. 39 1Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», п. 22 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Україна від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

 

Відділ споживчого ринку

 

Про встановлення режиму роботи об’єкту споживчого ринку

п.9 розділ а) ст. 30; п.4 розділ б) ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 №1442; п.7 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» від 30.07.1996. №854; п.7 спільного наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, ДПІУ, Держкомітет стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002, №57/188/84/105 «Про затвердження правил торгівлі на ринках»

Управління житлово-комунального господарства та екології

 

Оформлення довідки про склад сім’ї

Житловий Кодекс Української РСР від 21.12.1983

 

Оформлення довідки про перебування на квартирному обліку

Житловий Кодекс Української РСР від 21.12.1983

 

 

Оформлення довідки про участь у приватизації житла

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992 № 2482-12

 

Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»  № 2807-IV від 06.09.2005 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 870 «Про затвердження типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»

 

Видача дозволу на відключення від мереж центрального опалення і гарячого водопостачання будинку і влаштування індивідуальної автономної) системи теплопостачання 

Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4  від 22.11.2005 року «Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання»

 

Приватизація житла та видача свідоцтва про право власності на житло

Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19.06.1992   № 2482-12

 

Видача ордерів на житлове приміщення

Житловий Кодекс Української РСР від 21.12.1983

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.07.1997 № 280/97

 

Постановка на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

Житловий Кодекс Української РСР від 21.12.1983

«Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та надання їм житлових приміщень в Українській РСР від 11 грудня 1984 р. N 470

 

Видача ордеру на видалення зелених 

Ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах від 1 серпня 2006 р. № 1045

 

Видача копії рішення виконавчого комітету про перепоховання останків померлих

Закон України «Про похоронну справу»

 

 

Видача дублікату свідоцтва про право власності на житло (приватизація житла)

Ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»» від 21.07.1997 № 280/97

 

Переоформлення особового рахунку на квартиру, яка перебуває в комунальній власності

Житловий Кодекс Української РСР від 21.12.1983

 

Відділ комунальної власності та земельних відносин

 

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення (проекту зміни цільового призначення) земельної ділянки

Ст. 12, 20, 116, 118 Земельного Кодексу України, ст. 19, 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву»

 

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою укладання договору оренди

Ст. 12, 116, 118, 124 Земельного Кодексу України, ст. 19, 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», Закон України «Про оренду землі»

 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення (проекту зміни цільового призначення) земельної ділянки та передача її у власність, користування, оренду

Ст. 12, 116, 118, 124 Земельного Кодексу України, ст. 19, 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України ст. 24 «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», Закон України «Про оренду землі», Податковий кодекс України

 

Надання дозволу на розробку матеріалів щодо викупу земельної ділянки (для земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що перебувають у власності)

Ст. 12, 128 Земельного Кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5, 7 Закону України «Про оцінку земель»

 

Надання рішення про продаж земельних ділянок комунальної форми власності

Ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5, 7 Закону України «Про оцінку земель»

 

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (що перебуває в державній або комунальній власності в користування) для забудови з метою укладання договору суперфіцію

Ст. 12, 102¹ Земельного Кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про землеустрій»

 

Надання рішення про укладання договору особистого строкового сервітуту

Ст. 12, 98, 99, 100 Земельного Кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закон України «Про землеустрій»

 

Надання рішення про продовження (поновлення) терміну дії договору оренди земельної ділянки/розірвання договору оренди земельної ділянки

Ст. 12, 124 Земельного Кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі»

 

Надання рішення про визнання переможця конкурсу відбору суб’єктів оціночної діяльності

П. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим рішенням VII сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 25.02.2011 № 196-VI (із змінами від 25.03.2016)

 

Укладання договору на проведення експертної грошової оцінки земель Чугуївської міської ради (за результатами конкурсу з відбору оцінювачів – експертів)

П. 34 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 128 Земельного Кодексу України, Закон України «Про оцінку земель»

 

Укладання договору оренди комунального майна територіальної громади м. Чугуєва (на конкурсних засадах)

П.п. 1 п. «а» ст. 29, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», рішення LXXXIII сесії V скликання Чугуївської міської ради від 02.07.2010 № 3818-V «Про затвердження нової редакції Порядку передачі в оренду майна, що є у власності територіальної громади м. Чугуєва», Методика розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Чугуєва, затвердженої рішенням ХХІХ сесії Чугуївської міської ради VІ скликання від 27.07.2012

№ 1257-VІ.

 

Надання дозволу на укладання договору оренди комунального майна територіальної громади м. Чугуєва (без конкурсу)

П.п. 1 п. «а» ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», рішення LXXXIII сесії V скликання Чугуївської міської ради від 02.07.2010 № 3818-V «Про затвердження нової редакції Порядку передачі в оренду майна, що є у власності територіальної громади м. Чугуєва», п. 8 та п. 9 Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності  територіальної громади м. Чугуєва, затвердженої рішенням ХХІХ сесії Чугуївської міської ради VІ скликання від 27.07.2012 № 1257-VІ.

 

Надання рішення про приватизацію комунального майна шляхом продажу за  конкурсом

П. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзац другий частини першої статті 7 із змінами Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядок визначення способу та здійснення малої приватизації об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Чугуєва, затверджений рішенням ХLІІІ сесії Чугуївської міської ради ІV скликання від 29 липня 2005 року

 

Надання рішення про приватизацію комунального майна шляхом продажу на  аукціоні

П. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзац другий частини першої статті 7 із змінами Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядок визначення способу та здійснення малої приватизації об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Чугуєва, затверджений рішенням ХLІІІ сесії Чугуївської міської ради ІV скликання від 29 липня 2005 року

 

Надання рішення про продовження терміну дії договору оренди комунального майна/розірвання договору оренди комунального майна

 

пп. 1 п. «а» ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11, 17, 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення LXXXIII сесії Чугуївської міської ради V скликання від 02.07.2010 № 3818-V «Про затвердження нової редакції Порядку передачі в оренду майна, що є у власності територіальної громади м. Чугуєва»

 

Надання рішення про приватизацію комунального майна шляхом викупу

п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядок визначення способу та здійснення малої приватизації об’єктів,які належать до комунальної власності територіальної громади міста Чугуєва, затверджений рішенням ХLІІІ сесії Чугуївської міської ради ІV скликання від 29 липня 2005 року

 

Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Ст. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», ст. 9, 15 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

 

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передача її у власність

Ст. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», ст. 9, 15 Закону України «Про Державний земельний кадастр»

 

Надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду

 

Ст. 12, 124 Земельного Кодексу України, ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про оренду землі»

       

 

Заступник міського голови –

керуючий справами

виконавчого комітету                                                                                                                         Л.П. МАКАРЕНКО

Переглядів: 212
Дата публікації: 09:16 27.12.2017
Коментарі
Додати коментар
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
16.07.2018
день - Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування
з 8.00 до 12.00
Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:05.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення Територіального центру

день - Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Проценко О.І. Час проведення:10.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Дитяча бібліотека
09:00 - Особистий прийом міського голови Особистий прийом міського голови Організатор:Макаренко Л.П. Шляхта С.О. Час проведення:16.07.2018 09:00 Місце проведення:Каб № 8 виконавчого комітету
17.07.2018
день - Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування
з 8.00 до 12.00
Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:05.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення Територіального центру

день - Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Проценко О.І. Час проведення:10.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Дитяча бібліотека
18.07.2018
день - Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування Організація та надання послуг літнього оздоровлення на базі відпочинку - оздоровчого комплексу №1 з формуванням групи кисневої терапії та надання послуг мистецьких студій відділення денного перебування
з 8.00 до 12.00
Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:05.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення Територіального центру

день - Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Літні канікули в Інтернет-центрі «Веселі мільті-пульті» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Проценко О.І. Час проведення:10.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Дитяча бібліотека
14:00 - Засідання комісії з питань погашення заборгованості по заробітній платі (грошовому забезпеченні), пенсій та інших соціальних виплат Засідання комісії з питань погашення заборгованості по заробітній платі (грошовому забезпеченні), пенсій та інших соціальних виплат Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:18.07.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 виконавчого комітету
14:30 - Засідання комісії з питань легалізації робочих місць Засідання комісії з питань легалізації робочих місць Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:18.07.2018 14:30 Місце проведення:Каб № 8 виконавчого комітету
16:00 - Засідання робочої групи з питань затвердження проекту Плану місцевого економічного розвитку для подальшого подання до національного офісу Ініціативи Засідання робочої групи з питань затвердження проекту Плану місцевого економічного розвитку для подальшого подання до національного офісу Ініціативи Організатор:Апостол О.І. КрасільніковаТ.В Час проведення:18.07.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 25 виконавчого комітету
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництва«ХАРКІВСЬКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ ФОНДОМ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА спільно з Департаментом економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації до 31 серпня 2018 року продовжено конкурс на отримання безвідсоткового мікрокредиту за рахунок коштів обласного бюджету на зворотній основі під бізнес-плани проектів серед суб’єктів малого і середнього підприємництва Харківської області у національній валюті України в розмірі від 50 до 75 тис. грн строком до 1 року, від 75 до 200 тис. грн – строком до 2 років.У рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих