Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Проект № 27. Про створення Ради опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради
Проект № 27. Про створення Ради опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради

Проект 27

 

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

«___»__________2018

Чугуїв

№____  

 

Про створення Ради опіки та піклування

над недієздатними та обмежено-дієздатними

особами при виконавчому комітеті

Чугуївської міської ради

 

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, п.п. 4 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (делеговані повноваження), Закону України «Про психіатричну допомогу», Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 17.06.1999 №387/3680, з метою соціальної підтримки найбільш незахищених верств населення, виконавчий комітет Чугуївської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити склад Ради опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Раду опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради (додаток 2).

3. Рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 12.04.2013  № 94 «Про затвердження Положення про Раду опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при Виконавчому комітеті Чугуївської міської ради», від 12.02.2016 № 30 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 12.04.2013 № 94 «Про затвердження Положення про Раду опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради» вважати такими, що втратили чинність.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради НЕЖИД Н.С.

Розробник УСЗН

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

«___» ________2018 №____

 

 

Склад Ради опіки та піклування

над недієздатними та обмежено-дієздатними особами

при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради

 

НЕЖИД

Наталія Степанівна

 

КУРИЛЕНКО

Олена Миколаївна

 

 

ПОНОМАРЕНКО

Тетяна Анатоліївна

 

 

ЧЛЕНИ РАДИ:

 

ПЕТРОВА

Тетяна Іванівна

 

 

 

КОЗУБЕНКО

Анатолій Олександрович

 

 

 

СЄМІЛЄТОВА

Тетяна Віталіївна

 

ТРОХІНА

Ірина Валеріївна

 

Секретар Чугуївської міської ради,

голова Ради;

 

начальник управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради,

заступник голови Ради;

 

головний спеціаліст з питань праці управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради,

секретар Ради:

 

 

депутат Чугуївської міської ради; голова комісії з гуманітарних питань та з питань соціального захисту та охорони здоров’я (за згодою);

 

голова Чугуївської міської організації ветеранів України, інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій (за згодою);

 

директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради;

 

головний спеціаліст по юридичним питанням діяльності управління соціального захисту населення. Чугуївської міської ради.

 

 

Секретар  міської ради                                                                Н.С.НЕЖИД

Розробник Куриленко О.М.

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

«___» ________2018 №____

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду опіки та піклування

над недієздатними та обмежено-дієздатними особами

при виконавчому комітеті Чугуївської міської ради

 

1 Загальні положення

 

1.1 Рада опіки та піклування при виконавчому комітеті Чугуївської  міської ради (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом і створюється з метою надання допомоги виконавчому комітету у здійсненні ним функцій як органу опіки та піклування над недієздатними та обмежено-дієздатними особами.

1.2 У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про психіатричну допомогу", Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88 та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, а також цим Положенням.

1.3 Діяльність Ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їхніх прав та законних інтересів.

1.4 Склад Ради затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

1.5 Раду очолює секретар міської ради.

1.6 Голова Ради має заступника – начальника управління соціального захисту населення та секретаря – спеціаліста управління соціального захисту населення.

1.7 Голова, його заступник, секретар та члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

1.8 До участі у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу можуть додатково залучатися представники підприємств, установ, організацій, громадськості та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної особи.

1.9 Рада у своїй діяльності підпорядковується та підзвітна виконавчому комітету міської ради.

1.10 Рішення Ради можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

 

2 Основні завдання Ради

 

2.1 Координація діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ різної форми власності, громадських та релігійних організацій щодо громадян, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

2.2 Здійснення контролю за виконанням обов’язків опікунів та піклувальників.

2.3 Вирішення питання щодо реєстрації помічника дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

2.4 Розгляд скарги на дії опікунів (піклувальників).

2.5 Попередній розгляд питань, які виносяться на засідання виконавчого комітету:

надання до суду подання на встановлення опіки та піклування;

надання до суду подання на припинення опіки та піклування;

надання дозволів на відчуження і заставу майна, право володіння чи користування, яке мають недієздатні підопічні;

інших питань, які входять до компетенції органу опіки та піклування і потребують прийняття рішення виконавчим комітетом міської ради.

 

3 Рада має право

 

3.1 Приймати, в межах компетенції, висновки, рекомендації, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету міської ради та затверджуються відповідним рішенням.

3.2 Запрошувати на свої засідання представників виконавчих органів міської ради, установ та підприємств різних форм власності, громадських та релігійних організацій, опікунів (піклувальників).

3.3 Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для діяльності Ради інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, правоохоронних та судових органів.

3.4 Розглядати та заслуховувати на засіданнях Ради інформацію, звіти опікунів (піклувальників) з питань забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних осіб, які в установленому порядку визнані недієздатними або обмежено дієздатними особами.

3.5 Залучати для вирішення проблем фізичних осіб, які за станом свого здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки благодійні, громадські організації, суб'єктів підприємницької діяльності.

3.6 Утворювати робочі групи, залучати до них представників виконавчих органів міської ради, установ, громадських організацій тощо для підготовки рішень, проектів рішень з питань опіки та піклування.

3.7 Подавати пропозиції в установленому порядку про накладання дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними законодавства щодо захисту прав громадян, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки.

3.8 Висновки, клопотання, звернення Ради з питань, що належать до її компетенції, розглядаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності у терміни, визначені Радою.

 

4 Обов'язки Ради

 

4.1 Забезпечувати своєчасний та якісний розгляд на засіданні Ради питань та документів в межах компетенції.

4.2 Готувати проекти рішень виконавчого комітету міської ради з питань захисту прав та інтересів недієздатних, обмежено-дієздатних осіб і дієздатних фізичних осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки.

4.3 Вживати заходи щодо захисту особистих та майнових прав осіб, які потребують опіки та піклування.

4.4 Надавати висновки щодо можливості та доцільності особи виконувати обов'язки опікуна (піклувальника).

4.5 Готувати до суду подання та необхідні документи щодо встановлення опіки (піклування).

4.6 Попередньо розглядати питання щодо надання дозволу опікуну на управління майном або передачу майна підопічного за договором управління іншій особі.

4.7 Попередньо розглядати питання щодо надання дозволу опікуну (піклувальнику) на відчуження майна (у тому числі купівлю, міну) від імені і на ім'я недієздатних або обмежено-дієздатних громадян в їх інтересах.

4.8 Попередньо розглядати заяви опікунів (піклувальників) щодо зміни реєстраційного обліку їх підопічних в разі зміни фактичного місця проживання.

4.9 Проводити обстеження житлово-побутових умов житла, яке планується придбати на ім'я громадянина, що знаходиться під опікою (піклуванням).

 

5 Організація діяльності Ради

 

5.1 Основною організаційною формою діяльності Ради є її засідання.

5.2 Засідання Ради проводиться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал і вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її складу.

5.3 Про день засідання і порядок денний повідомляється членам Ради та запрошеним не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня його проведення .

5.4 Засідання Ради веде її голова або, за його відсутності, заступник.

5.5 Рада в межах своєї компетенції приймає висновки та рішення, організовує їх виконання.

5.6 Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради. Окрема думка члена Ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі та додається до протоколу засідання Ради.

5.7 Рішення Ради оформляються протоколом, який підписується головою (або головуючим) та секретарем Ради.

5.8 Рішення Ради з документами, на підставі яких воно прийнято, та рішення виконавчого комітету міської ради зберігаються в управлінні соціального захисту населення.

5.9 Рішення Ради є обов'язковим до  виконання організаціями, установами, підприємствами, їх об'єднаннями незалежно від форм власності та господарювання, а також громадянами, яких це стосується.

5.10 Розгляд звернень (заяв) громадян, організацій та установ здійснюється Радою при наявності всіх документів, визначених чинним законодавством.

5.11 Голова Ради:

скликає і координує роботу Ради ;

готує і проводить засідання;

підписує протоколи засідань та рішення Ради;

узгоджує проекти рішень виконкому;

визначає функції секретаря, інших членів Ради;

представляє Раду в установах, на підприємствах, в організаціях з питань, віднесених до її повноважень;

здійснює прийом громадян з питань, які належать до компетенції Ради.

5.13 Секретар ради безпосередньо підпорядкований голові Ради.

5.14 У разі тимчасової відсутності секретаря Ради виконання його обов'язків покладається на члена Ради більшістю голосів на її засіданні.

5.15 Секретар Ради:

вивчає і реєструє всі матеріали, які надходять до Ради;

розглядає звернення громадян з питань опіки та піклування;

організує скликання засідання Ради;

готує матеріали, які необхідні для проведення засідань Ради;

веде протоколи засідань Ради;

організовує і веде діловодство Ради;

організовує роботу з обстеження житлово-побутових умов життя громадян, які потребують опіки чи піклування;

співпрацює з відділом освіти, відділом у справах сім'ї та молоді, Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради, медичними установами, органами міліції, суду, прокуратури тощо;

надає пропозиції опікунам (піклувальникам) щодо утримання підопічних;

приймає документи та готує пропозиції, проекти рішень та відповіді з питань продажу, відчуження, використання житла та майна, обміну і закріплення житла, одержання (впорядкування) вкладу, та інших угод для розгляду на засіданнях Ради та подальшого затвердження їх рішеннями виконавчого комітету міської ради;

за дорученням міського голови бере участь у судових засіданнях по розгляду справ, що стосуються питань опіки та піклування.

5.16 Члени Ради:

- беруть участь у засіданнях Ради;

- виконують доручення голови Ради.

Відповідальність

Голова, секретар та члени Ради за неякісне або несвоєчасне виконання своїх функцій, бездіяльність чи невиконання наданих їм прав та обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7 Прикінцеві  положення

7.1 Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм власності зобов’язані сприяти діяльності Ради опіки та піклування та її членів.

7.2 Члени Ради не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в результаті роботи Ради, участі у її засіданнях тощо.

7.3 Використання персональних даних осіб, щодо яких вирішуються питання опіки (піклування), здійснюється лише за наявності згоди суб'єкта персональних даних на їх обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, перевірку, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу)).

 

Секретар міської ради                                                                 Н.С. НЕЖИД

 

 

Розробник Куриленко О.М.

 

Переглядів: 125
Дата публікації: 17:12 06.02.2018
Коментарі
Додати коментар
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих