Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Документи | Проекти нормативно-правових актів | Проекти рішень виконкому | Проект № 38. Про створення комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Проект № 38. Про створення комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Проект №38

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«___»__________2018

Чугуїв

№____

 

 

Про створення комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу  учасника війни відповідно  до Закону України «Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Керуючись п.п. 2 п. «б» ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (делеговані повноваження), з метою реалізації Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», удосконалення механізму надання статусу учасника війни та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами), виконавчий комітет Чугуївської міської ради

 

в и р і ш и в:

Створити комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та затвердити її персональний склад (додаток 1).

Затвердити Положення про комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та затвердити її персональний склад (додаток 2).

Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради НЕЖИД Н.С.

 

Розробник УСЗН

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

«___» _________2018   №_____

 

 

СКЛАД

комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Голова комісії:

КУРИЛЕНКО О.М.

 

 

Заступник голови комісії:

ЗЛОТНІКОВА Н.Г.

 

 

Секретар комісії:

ТІЩЕНКО О.П.

 

 

 

Члени комісії:

 

ТРЕТЯК І.В.

 

 

 

ТРОХІНА І.В.

 

 

 

 

БУТОВА О.О.

 

 

КОЗУБЕНКО А.О.

 

 

 

 

 

МЕРСОН Ю.Л.

 

 

 

за посадою

 

 

 

 

 

 

начальник управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради.

 

перший заступник начальника управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради.

 

начальник відділу соціальних гарантій та пільг управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради.

 

 

 

начальник відділу персоніфікованого

обліку управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради;

 

головний спеціаліст по юридичним питанням діяльності управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради;

 

начальник фінансового управління

Чугуївської міської ради;

 

голова Чугуївської міської громадської організації інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій (за згодою);

 

 

начальник Чугуївського об’єднаного управління ПФУ Харківської області (за згодою);

 

військовий комісар Чугуївського ОРВК, (за згодою).

 

Секретар міської  ради                                           Н.С. НЕЖИД

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

«___» _________2018 №__________

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
          про комісію для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
 

Положення про комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі – Положення) розроблено відповідно до абзацу 3 пункту 2 статті 9 та статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; пунктів 1, 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 № 458 "Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 №739 "Питання надання статусу учасника війни деяким особам" та Типового положення про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", затвердженого наказом Міністерства соціального захисту населення України від 30.05.1996 №79, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.08.2003 № 218 та наказом Міністерства соціальної політики України від 29.12.2010 № 419.

Положення регламентує порядок створення і діяльності комісій щодо встановлення статусу учасника війни особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з поважних причин не мають можливості подати документи, що підтверджують факт роботи в період Другої світової війни та війни з імперіалістичною Японією 1941-1945 років, а також працівникам підприємств, установ та організацій, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (або залучалися до її проведення), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення.

2. Статус учасників війни, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон), у разі відсутності необхідних документів, що підтверджують факт роботи в період війни, встановлюється комісією для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни (далі - Комісії).

Комісія діє при Управлінні соціального захисту населення Чугуївської міської ради, яке безпосередньо веде облік та обслуговує ветеранів війни або розглядає документи з надання встановлених пільг ветеранам війни.

Комісія розглядає за зверненнями громадян справи з питань встановлення статусу учасника війни за місцем перебування їх на пенсійному обліку, за місцем роботи, а для осіб, які не є пенсіонерами, – за місцем проживання.

3. У своїй діяльності комісії керуються законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, наказами Міністерства соціальної політики України та інших міністерств та відомств, рішеннями обласної ради, розпорядженнями міського голови, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації з цих питань та іншими нормативними актами.

4. До складу комісії входять фахівці Управління соціального захисту населення, Фінансового управління, Управління Пенсійного Фонду України, військового комісаріату; представників громадських організацій ветеранів війни. У разі потреби можуть залучатися фахівці інших органів та служб.

Очолює комісію начальник управління соціального захисту населення.

5. Комісія організовує прийняття заяв, документів та інших доказів громадян, їх розгляд, ведуть облік цих документів та приймають рішення щодо надання або відмови у наданні статусу учасника війни.

Засідання Комісії проводиться за наявності не менше 2/3 складу Комісії. Рішення Комісії приймається більшою кількістю голосів присутніх членів комісії та оформлюється протоколом засідання комісії.

Комісія несе відповідальність за прийняті нею рішення. Рішення комісії підписують голова разом із членами комісії та скріпляють їх гербовою печаткою міської ради.

6. Комісія зобов'язана уважно вивчити документи, заслухати пояснення громадян, які їх подали, свідків, представників державних органів і громадських організацій, рад ветеранів, дослідити інші докази, надати допомогу громадянам у розшуку документів, інших доказів, необхідних для встановлення статусу учасника війни, та в 10-денний термін з дня подання документів прийняти відповідне рішення, про що інформувати громадянина.

Комісія в обов'язковому порядку приймає документи та розглядає питання встановлення статусу учасника війни на своєму засіданні.

7. Підставою для встановлення Комісією статусу учасника війни можуть бути довідки, що підтверджують факт роботи в період війни, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати, висновки медико-соціальних експертних комісій; посвідчення, атестати, характеристики, евакуаційні листи, документи держав, з якими підписані міжнародні угоди; довідки органів внутрішніх справ, суду, органів прокуратури, дізнання та слідства; довідки партизанських загонів, підпільних груп; акти, довідки заготівельних організацій, кооперативних об'єднань, управлінь сільського господарства, відповідних місцевих та інших органів державної влади та громадських організацій; дані господарських книг, довідки архівів та інших органів; посвідчення про урядові нагороди, нагородні листи, почесні грамоти та інші документи.

Підставою для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (або залучалися до її проведення), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а також документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

8. У разі відсутності документів та інших доказів у зв'язку з воєнними діями, стихійним лихом, пожежами, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями, факт роботи в період війни підтверджується показаннями не менше двох свідків. Показання свідків оформлюються протоколом опитування свідків, що складається Комісією.

Свідками можуть бути особи, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі колгоспі) або в одній системі, або в одному населеному пункті і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Свідками можуть бути також особи, які підтверджують факт роботи заявника і мають документи (підтвердження) про факт свого перебування на підприємстві, в установі, організації, де працювала особа, про яку вони свідчать.

Крім того, свідками також можуть бути особи, які є ветеранами війни, статус учасника війни яким (про факт їх роботи за час, про який вони свідчать) встановлено показаннями свідків.

Показання свідків, які проживають на території інших держав колишнього СРСР, оформлюється у довільній формі з засвідченням підпису свідка в установленому законом порядку. Підтвердження факту роботи цих свідків є обов'язковим.

9. Статус учасника війни особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, може бути встановлений лише за наявності документів та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в період війни.

10. Статус учасника війни особам, визначеним у пункті 2 статті 9 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" які в період Другої світової війни та війни з імперіалістичною Японією 1941-1945 років працювали в тилу в індивідуальних сільських господарствах, установлюється на підставі посвідчень, актів, довідок заготівельних організацій, управлінь сільського господарства, органів місцевої влади, уповноважених державних органів та громадських організацій; даних господарських книг, довідок, виданих архівами та іншими органами, а також рішень зборів селян та показань свідків.

11. Статус учасника війни особам, які навчались в період війни у вищих, середніх спеціальних та загальноосвітніх навчальних закладах, установлюється у разі наявності архівних документів про залучення під час навчання до роботи в народному господарстві, направлення на практичні роботи. Підставою для встановлення статусу учасника війни в цьому разі може бути наказ (інший документ) по навчальному закладу про залучення до роботи, а також документ, що підтверджує факт навчання студента або учня у цьому навчальному закладі, або показання свідків.

12. При розгляді питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни, комісії можуть брати до уваги документи інших держав, які в установленому порядку підтверджені державними органами колишнього СРСР, України або міжнародними угодами.

13. У разі виникнення спірних питань Комісія зобов'язана подати матеріали зі своїми пропозиціями і рекомендаціями для розгляду до обласної комісій у 10-денний термін з дня прийняття рішення.

14. Рішення Комісії щодо встановлення статусу учасника війни зберігаються в особистих, у тому числі пенсійних, справах громадян і в окремих справах загального діловодства як обов'язкові документи.

За поданням Комісії Управління соціального захисту населення видає учасникам війни посвідчення в порядку та за формою, що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.94 №302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни".

Передбачені Законом України "Про статус ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту" пільги надаються з моменту прийняття рішення Комісією про надання статусу учасника війни.

15. Комісія працює під організаційно-методичним керівництвом Міністерства соціальної політики України.

 

 

Секретар міської  ради                                                      Н.С. НЕЖИД

 

Переглядів: 22
Дата публікації: 09:48 03.03.2018
Коментарі
Додати коментар
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
22.03.2018
день - Тренінг по правам людей з інвалідністю Тренінг по правам людей з інвалідністю Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:22.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків
день - Заняття з учнівською молоддю ЧПАЛ №53, ЧПЛ №19, мешканцями Обласного соціального гуртожитку «Туберкульоз – соціально небезпечна хвороба» Заняття з учнівською молоддю ЧПАЛ №53, ЧПЛ №19, мешканцями Обласного соціального гуртожитку «Туберкульоз – соціально небезпечна хвороба» Організатор:Корощупова В.О. Час проведення:22.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Чугуївський міський ЦСССДМ
14:00 - Засідання робочої групи по відбору землевпорядних організацій для виконання проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО) Засідання робочої групи по відбору землевпорядних організацій для виконання проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО) Організатор:Апостол О.І., Чоломбитько В.О. Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:Каб. № 11
14:00 - І міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних І міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Коротич І.В. Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:НВК № 8
15:00 - Нарада з головами вуличних комітетів Нарада з головами вуличних комітетів Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А. Час проведення:22.03.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
23.03.2018
день - Зустріч з відомим флористом в рамках проекту «Арт-п’ятниця» Зустріч з відомим флористом в рамках проекту «Арт-п’ятниця» Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я. А. Час проведення:23.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
день - Проведення робочої наради з авто перевізником ТОВ «АТП -16350» Проведення робочої наради з авто перевізником ТОВ «АТП -16350» Організатор:Апостол О.І., Красільнікова Т.В. Час проведення:23.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб. № 11
14:00 - Збори трудового колективу Комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» Збори трудового колективу Комунального закладу охорони здоров’я «Чугуївський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» Організатор:Вінник Т.С. Рєзанова В.В. Сабада Т.О. Час проведення:23.03.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
14:00 - Найкращий читач року Найкращий читач року Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:23.03.2018 14:00 Місце проведення:Дитяча бібліотека
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих