Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Діяльність | Звіти про поточну діяльність | 2018 | Звіт про стан кадрової роботи у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті за 2017 році
Звіт про стан кадрової роботи у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті за 2017 році

        

Звіт 

про стан кадрової роботи у Чугуївській міській раді

та її виконавчому комітеті за 2017 році

 

         Кадрова робота  у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті  здійснюється з урахуванням вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», дотримання антикорупційного законодавства щодо реалізації заходів, спрямованих на попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції, ПЯ 32.09 «Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Виконавчого комітету Чугуївської міської ради», ПЯ 14.05 «Управління персоналом», Порядку ведення обліку кадрів і кадрового діловодства у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті, затвердженим рішенням виконавчого комітету Чугуївської міської ради від 14.10.2013 № 379 та інших законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють питання  служби в органах місцевого самоврядування. Кадрова робота направлена на постійне вдосконалення системи добору кадрів, формування кадрового потенціалу служби в органах місцевого самоврядування.

Структура Чугуївської міської ради та її виконавчих органів складається з 33 служб, відділів, підрозділів та структурних одиниць.

Станом на 18 грудня 2017 року загальна чисельність згідно зі штатними розписами працівників Чугуївської міської ради та її виконавчих органів за списком складає 162 штатні одиниці (апарат Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчі органи -  86, фінансове управління Чугуївської міської ради – 10, управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради - 48, управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради – 10; відділ освіти Чугуївської міської ради – 5, відділ культури і туризму Чугуївської міської ради – 2.), із них: 136  – посадові особи місцевого самоврядування, 15 – службовці, 11 - робітники.

Протягом 2017 року службою персоналу апарату виконавчого комітету забезпечено проведення 9 засідань конкурсної комісії по проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад, опрацьовано 13 пакетів документів кандидатів для участі у конкурсах.

Станом на 18 грудня 2017 року у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті в наявності 1 вакантна посада - радник міського голови. Інформація щодо наявності вакансій у Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті постійно висвітлюється на веб-сайті Чугуївської міської ради.

         В березні 2017 року організовано заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Подання декларацій звільненими посадовими особами протягом року проводилось без порушення вимог чинного законодавства.

Відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» службою персоналу організовано та проведено перевірку документів претендентів на зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування щодо  належності кандидатів до осіб:

які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади), визначені ч.1 ст. 3 Закону, у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року;

які обіймали посаду (посади), визначені п. 1-8 ч.2 ст.3 Закону у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням;

були обрані і працювали на керівних посадах Комуністичної партії Радянського Союзу, Комуністичної партії України, Комуністичної партії іншої союзної республіки колишнього СРСР починаючи з посади секретаря районного комітету і вище;

були обрані і працювали на керівних посадах, починаючи з посади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище.

В результаті аналізу встановлено, що до жодного з кандидатів не застосовується заборона, передбачена частиною третьою статті 1 Закону, щодо неможливості протягом 10 років з дня набрання чинності Законом займати посади, щодо яких здійснюється заходи з очищення влади.

Всі новопризначені посадові особи протягом 2017 року підлягали перевірці відповідно до Закону України «Про очищення влади», матеріали перевірки розміщені на офіційному веб-сайті Чугуївської міської ради.

Робота по оформленню документування про відрядження працівників проводиться у відповідності до Порядку оформлення службового відрядження в межах України та за кордон працівників Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 08.08.2013 № 294. Проте, після закінчення відрядження, не всі працівники дотримуються вимог даного порядку та невчасно подають звіти про службове відрядження.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», п. 9 Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1386 від 24.10.2001, Порядку формування кадрового резерву у виконавчих органах Чугуївської міської ради та кадрового резерву на посади керівників підприємств, організацій та установ щодо яких застосована контрактна форма трудового договору, затвердженого рішенням XXXVI сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 29.12.2004, враховуючи розпорядження міського голови від 29.12.2016 № 591-о «Про затвердження списку осіб, зарахованих до кадрового резерву Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету» в Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті протягом 2017 року проводилась робота по формуванню кадрового резерву та виконанню особистих річних планів особами, зарахованими до кадрового резерву.

Завданням кадрового резерву є добір працівників, які мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень та спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина, а кінцевою метою – підвищення рівня якості надання управлінських послуг шляхом добору та просування по службі висококваліфікованих працівників.

В Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті кадровий резерв на 2017 рік формувався в розрахунку не менше двох претендентів на керівні посади і не менше одного претендента на посади головних спеціалістів. 

Більшість посадових осіб, що стоять в кадровому резерві на посади заступників міського голови - особи, які закінчили магістратуру за фахами  магістр державного управління, навчаються або мають намір вступити до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.        

Протягом 2017 року на роботу до Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету було прийнято 5 посадових осіб місцевого самоврядування, проте жодна з прийнятих посадових осіб не перебувала в кадровому резерві Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету.  Зазначений факт свідчить про прорахунки у роботі з формування і підготовки кадрового резерву керівниками структурних підрозділів Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету та про формальне ставлення до цієї важливої ланки організаційної роботи.

         Станом на 18.12.2017 року в Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті працює всього 10 магістрів державного управління та 4 магістри державної служби, навчаються в магістратурі 8 посадових осіб місцевого самоврядування.

            Відповідно до ст. 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від            26.10.2001 № 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування», наказу Головного управління державної служби України № 102 від 30.06.2004 «Про затвердження загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов’язків» із змінами та доповненнями, внесеними наказом Головного управління державної служби України від 23.12.2009 №391, Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету покладених на них обов’язків і завдань, затвердженого розпорядженням  міського голови від 13.02.2012  №47-о, розпорядження міського голови 29.12.2016 № 597-о «Про проведення в 2017 році щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету покладених на них обов’язків і завдань» проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету покладених на них обов’язків і завдань за 2016 рік.

            Станом на 31.12.2016 року в Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті перебувало в трудових відносинах 70 посадових осіб, з яких щорічному оцінюванню підлягало 27 посадових осіб.

            За результатами проведеної щорічної оцінки показник з оцінкою «висока»  отримало 14 посадових осіб ( 52%), з оцінкою «добре» отримало 13 посадові особи (48%). Показників з оцінкою «задовільна» та «низька» немає.

  Кількість посадових осіб, що отримали показник з оцінкою «висока», в порівнянні з минулим роком збільшився на 6%, що є позитивним показником якості роботи.

 

   Показники оцінювання у відокремлених структурних підрозділах Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету наведені в таблиці 1.               Посадові особи управління житлово-комунального господарства та екології Чугуївської міської ради та відділу культури і туризму Чугуївської міської ради не підлягали щорічному оцінюванню, оскільки перебувають на посаді менше одного року.

Таблиця 1

№ з/п

Назва відокремленого структурного підрозділу

Кількість посадових  осіб, які за результатами проведення щорічної оцінки отримали показник з оцінкою:

«низький»

«задовільний»

«добрий»

«високий»

 

Управління соціального захисту населення

-

-

15

22

 

Фінансове управління

-

-

-

7

 

Відділ освіти

-

-

2

2

 

Чугуївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

-

-

2

2

           

В процесі обговорювання з безпосереднім керівником результатів щорічної оцінки своєї роботи за минулий рік, посадові особи виконавчого комітету визначили шляхи професійного рівня та ефективності виконання службових обов'язків.

            В 2017 році всім посадовим особам своєчасно було присвоєно ранги та встановлено надбавки за вислугу років.

         Відпустки працівникам Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету в 2017 році надаються з урахуванням вимог ЗУ «Про відпустки», ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування» та у відповідності до затвердженого графіку відпусток працівників виконавчого комітету на 2017 рік. Станом на 18.12.2017 року 7 працівників Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету звернулися з заявою про перенесення щорічної відпустки на інший період.

Протягом 2017 року службою персоналу організовані та проведені  засідання робочої групи з вивчення стану виконання контрактів керівниками комунальних підприємств, установ закладів, що є у комунальній власності територіальної громади м. Чугуєва. Призначені на посади  на умовах контракту  5 керівника комунальних підприємств.

Відповідно до плану роботи Ради по роботі з кадрами при Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті на 2017 рік, затвердженого головою ради по роботі з кадрами при Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті службою персоналу проведено 13 перевірок стану роботи з кадрами  (Комунальна установа «Культурний центр «ІМІДЖ», Чугуївська дитяча художня школа ім. І.Ю. Рєпіна,  Чугуївська дитяча музична школа, Чугуївська централізована бібліотечна система, Чугуївська дитячо-юнацька спортивна школа, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2, Клугино-Башкирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4, Чугуївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені І.Ю. Рєпіна, відділ освіти Чугуївської міської ради, Комунальне підприємство «Чугуївська агенція комунальних ресурсів», Комунальне підприємство «Архітектурне бюро» м. Чугуєва», Муніципальне підприємство «Мрія».

У порядку, встановленому законом, ведеться облік військовозобов’язаних та заброньованих у виконавчому комітеті міської ради, систематично дані звіряються у військкоматі. Станом на 18.12.2017 в Чугуївській міській раді та її виконавчому комітеті на військовому обліку знаходяться  10 чол., з них 2 чол. заброньовані на період мобілізації та на воєнний час.

25.05.2017 проведено заняття з працівниками відповідальними за ведення кадрового діловодства структурних підрозділів Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету, комунальних підприємств та організацій м. Чугуєва щодо організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах і навчальних закладах. 

Також протягом 2017 року службою персоналу було підготовлено 9 проектів рішень міської ради. Розроблена Процедура якості 33.17 «Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Чугуївської міської ради та її виконавчих органів»

Протягом звітного періоду підготовлено 889 проектів розпоряджень міського голови з кадрових питань, з них 474 - розпоряджень з особового складу, 248 – розпоряджень про надання відпусток, 162 - розпорядження  про відрядження, 5 – розпорядження про застосування заходів дисциплінарного стягнення.

Проведено експертизу 8 Положень відділів та структурних підрозділів Чугуївської міської ради, 31 посадових інструкцій посадових осіб відділів та структурних підрозділів Чугуївської міської ради.

 

Начальник служби персоналу

апарату виконавчого

комітету Чугуївської міської ради                                  Н.В.БАРИШЕВА

 

 

 

Переглядів: 43
Дата публікації: 15:22 23.03.2018
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
28.05.2018
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація оздоровчої кампанії для пільгових категорій населення міста. Організація оздоровчої кампанії для пільгових категорій населення міста.
Постійно
за потреб.
Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О. М. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:УСЗН

29.05.2018
день - Відкриття таборів з денним перебуванням Відкриття таборів з денним перебуванням Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:29.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Заклади освіти
день - Майстер-клас для дітей з пришкільного табору (ЗОШ №2) Майстер-клас для дітей з пришкільного табору (ЗОШ №2) Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Ващук Я.А. Час проведення:29.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
10:00 - Пленарне засідання Чугуївської міської ради Пленарне засідання Чугуївської міської ради Організатор:Нежид Н.С. Бойко О.О. Час проведення:29.05.2018 10:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
12:00 - Засідання робочої групи з реалізації Всеукраїнського проекту «Міжнародний рєпінський пленер» в м.Чугуїв Засідання робочої групи з реалізації Всеукраїнського проекту «Міжнародний рєпінський пленер» в м.Чугуїв Організатор:Вінник Т.С. Цибульнік О.В. Час проведення:29.05.2018 12:00 Місце проведення:Каб № 12 викон. коміт.
13:00 - Робочий візит представника ЮНІСЕФ до закладів, яким надавалася допомога у 2017-2018 роках Робочий візит представника ЮНІСЕФ до закладів, яким надавалася допомога у 2017-2018 роках Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Проценко М.В. Час проведення:29.05.2018 13:00 Місце проведення:ДНЗ № 2, «Шанс»
14:00 - Засідання комісії по розгляду конфліктних ситуацій при призначенні населенню субсидій Засідання комісії по розгляду конфліктних ситуацій при призначенні населенню субсидій Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М Час проведення:29.05.2018 14:00 Місце проведення:УСЗН
14:00 - Засідання комісії з питань захисту прав дитини Засідання комісії з питань захисту прав дитини Організатор:Вінник Т.С. Лисенко К.О. Час проведення:29.05.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
15:00 - Відкриття футбольного поля в ЗОШ №2 Відкриття футбольного поля в ЗОШ №2 Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:29.05.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ №2
15:00 - Лекція – концерт «В країні мульті-пульті» Лекція – концерт «В країні мульті-пульті» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Маміна Т.І. Час проведення:29.05.2018 15:00 Місце проведення:Музична школа
16:00 - Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:29.05.2018 16:00 Місце проведення:Каб.№8 викон. коміт.
30.05.2018
день - Вистава «Аліса у країні мрій» для вихованців закладів відпочинку Вистава «Аліса у країні мрій» для вихованців закладів відпочинку
о 10.00 та о 11.00
Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Коротич І.В. Час проведення:30.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»

день - Спектаклі для дітей з пришкільних таборів ЧБДЮТ Спектаклі для дітей з пришкільних таборів ЧБДЮТ Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Ващук Я.А. Час проведення:30.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих