Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Чугуїв | Історія міста
Історія міста

На  території,  що  безпосередньо  прилягає  до  сучасного  міста  Чугуєва, 
поява людини фіксується в неолітичні часи. На навколишній території виявлено 
також  поселення  бронзового  і  раннього  залізного  віку,  черняхівської  і 
пеньківської археологічних культур.
Перші  відомості щодо заселення безпосередньо території міста  Чугуєва, 
згідно з археологічними даними, відносяться до часу раннього середньовіччя, а 
саме  до  VIII  -  X  ст.  н.е.  У  середині  VIII  ст.  н.е.  частина  аланських  племен  з 
Північного Кавказу мігрує в лісостеповий регіон долини Сіверського Дінця. На 
території  м.  Чугуєва  виникає  ряд  поселень,  центром  яких  стало  загальне 
городище-сховище, яке, згідно з письмовими джерелами, відоме з кінця XVI ст. 
н.е.  під  назвою  Чугуєво.  Коли  виникла  назва  Чугуїв,  точно  не  відомо.  Щодо 
його значення існує кілька версій. Одна з них розглядає назву Чугуїв як похідну 
від слова «чуга»  -  рід східного чоловічого одягу для подорожей і їзди. Друга  -від слова «чугуне», що в перекладі з тюркського означає «межа», «прикордонна 
земля».  Ця  версія,  що  здається  найбільш  правдоподібною,  підтверджується 
фактами з історії Чугуєва городища.
Археологічні  дослідження,  які  проводилися  в  історичному  центрі 
сучасного міста протягом 2004  -  2007 років, свідчать про те, що близько 750 р. 
н.е.  саме  тут  виникає  і  існує,  приблизно,  до  X  ст.  н.е.  ранньосередньовічне 
місто.
Зміна  політичної  ситуації,  пов'язана  з  розпадом  Хазарського  каганату, 
призводить до занепаду даних  територій. Високорозвиненому землеробському 
населенню  Салтівської  археологічної  культури,  було  важко  виживати 
безпосередньо  в  прикордонній  зоні  кочового  світу.  В  результаті  поселення 
занепадає,  місто  раннього  середньовіччя  обезлюднюється.  До  XVI  ст.  н.е.  на 
городищі простежується період запустіння.
З  кінця  XVI  ст.  н.е.  починаються  спроби  відновити  укріплення 
Чугуївського  городища.  Ще  в  1596  році  Чугуєво  городище  було  обстежено 
трьома царськими дослідниками: Іваном Лодиженським, Третяком Якушкіним і 
Никифором  Спиридоновим,  які  доповідали  в  Розрядний  наказ,  що  городище 
«неміцне  і  неугодне».  У  «Розпису  польським  дорогам»  згадується  наказ  царя 
Федора  Івановича (1584-1598 р.), в якому  велів «місто поставити  на Дінці, на 
Сіверському,  на  Чугуєвому  городищі».  1626  року  цар  Михайло  Федорович 
знову пише воєводі князю Тюфякіну: «Послав би служивих, жилецьких і інших 
людей,  стрільців,  козаків  на  Чугуєво,  земляні  та  дерев'яні  фортеці  звелів  би 
зробити...».  Але бажаючих  переселятися  не було.  Гарні  були  вільні землі, але 
жити  тут  було  важко  і  небезпечно.  Під  1627  роком  Чугуєво  городище
згадується  в  «КнигеБольшомуЧертежу»,  яка  являє  собою  детальний  опис 
втраченої мапи Московської держави.
І  все  ж  важливе  стратегічне  положення  Чугуївського  городища 
змушувало московський  уряд робити  нові спроби  закріпитися на цьому місці. 
Це вдалося зробити лише в 1638 році силами загону під командуванням Якова 
Острянина,  який  був  змушений  тікати  на  землі  Московської  держави  від 
переслідувань урядом Речі Посполитої. Восени 1638 року на Чугуєво городище 
приїхали  разом  з  козаками  кілька  сотень  російських  служивих  людей  і 
московських стрільців, а також  населення прилеглих українських і російських 
земель, що приєдналосядо них. 1639 року служиве населення Чугуєва складало 
929 чоловік. Разом з сім'ями перших поселенців було близько 3 тисяч чоловік. 
Першочерговим завданням для них стало будівництво фортеці або острогу.
Укріплене  місто  (острог)  було  побудоване  на  місці  стародавнього 
городища, яке захищали природні перешкоди: зі сходу  -  крутий, високий берег 
р.  Сіверський  Донець,  із  заходу  -  глибокий  яр,  з  півночі  високий  берег  р. 
Чуговка. Фортеця являла собою територію, укріплену ровом і валом, на якому 
була  поставлена  рублена  стіна  з  обламами.  Конструкція  стіни  являла  собою 
вертикально  вкопані  дубові  колоди  діаметром  8  вершків  (близько  34  см), 
загострені зверху.
Чугуївська  фортеця  мала  8  веж,  дві  з  них  були  шестикутними,  інші  -чотирикутні. На випадок облоги в Чугуєві «біля Тайницької вежі зроблені були 
також  таємні  ходи  до  Дінця».  Довжина  підземного  ходу  становила  23  сажні 
(близько 50 м), а в самій схованці був викопаний колодязь зі зрубом «дубового 
лісу  20  вінців».  Ще  в  XYII  столітті  стіни  і  перекриття  підземного  ходу  були 
викладені з цегли.
Всередині  фортеці  розташовувалися  адміністративні  і  господарські 
будови: соборний храм, воєводський будинок, будинки начальників військової 
команди,  будинки  священнослужителів,  розрядна  хата,  «кружечний»  двір, 
митниця, хлібний, соляний і пороховий магазейни (склади).
Населення  займалося  землеробством,  скотарством,  рибальством, 
бджільництвом.  На  п'яти  тисячах  десятин  було  закладено  "государів 
виноградний сад". 
Поблизу Чугуєва в ті часи були великі шовковичні плантації. Найтонший 
шовк,  витканий  на  фабриках  із  шовкових  ниток  чугуївських  коконів, 
поставляли до царського двору. У Москву йшли мед і віск з державних пасік, де 
працювали  чугуївські  козаки.  Недалеко  від  Чугуєва,  в  Печенігах,  були 
організовані царські мисливські угіддя  -  "государеві лови", де водилися олені, 
косулі, дикі кабани, ведмеді. На щедрій землі чугуївській хазяйнували справжні 
умільці.
Втративши своє передове  значення після будівництва Ізюмської засічної 
лінії,  Чугуївська  фортеця  ще  деякий  час  продовжує  своє  існування.  Розгром 
Кримського ханства Росією в 1783 році привів до повного знищення фортечних 
будівель за непотрібністю.
У  минулому  Чугуїв  мав  славу  полкового  міста  Чугуївського  козачого 
полку.  Події  початку  ХVII  ст.  надовго  визначили  майбутню  історію  міста. 
Переселені  Петром  І  донські  козаки  і  хрещені  калмики  -  учасники  Азовських 
походів увійшли до складу створеної в 1700 році Чугуївської команди козаків і 
калмиків.  Вона  стала  основою  Чугуївського  козачого  полку,  який  отримав 
старшинство  в  1749  році.  З  округу  полку  в  різні  часи  формувалося  багато 
відомих  військових  підрозділів:  регулярний  іноземний  Легіон  (1770  р.), 
Конвойна козача команда імператриці Катерини II (в 1790 р), Конвойний полк 
князя Потьомкіна-Таврійського (в 1789 р). Полк був перетворений в регулярний 
уланський  в  1808  році.  В  війні  з  Наполеоном  (1812-1814  рр.)  Чугуївський 
уланський  полк  був  удостоєний  першої  колективної  нагороди  -  17-ти 
Георгіївських срібних труб за Лейпцизьку битву.
В  ході  міської  реформи  80-х  років  XYIII  століття  Чугуїв  офіційно 
отримав  статус  міста,  тоді  ж  був  затверджений  герб,  що  був  раніше
полковим.Герб являє собою щит, поділений на три частини, з яких у першій  —
у  золотому  полі  дві  шаблі,  покладені  навхрест,  як  символ  військової  слави;   в 
другій, в червоному полі  —  три срібніперевернуті  рогаті  місяці, що символізує 
перемоги  на  турками  і  татарами;  в  третій,  у  срібному  полі  —  на  жердині 
виноградне  гроноз листям, як спогади про  виноградарство, що розвивалося на 
теренах Чугуєва. 
З  1817  по  1857  роки  Чугуїв  був  центром  Слобідсько-українських 
військових  поселень,  що  призвело  до  стрімкої  зміни  архітектурних  обрисів 
міста  та  його  планування:  зводяться  житлові  офіцерські  будинки,  школа 
кантоністів, одноповерхові кам’яні будинки військових поселян та ін. 
Проіснувавши до 1857 року, система військових поселень була скасована. 
Разом з тим це був період культурного розквіту в історії Чугуєва. Чугуїв  -  одне 
з небагатьох міст Слобідської України, що зберегло свій історичний вигляд. У 
30-40  роки  XIX  ст.  його  центральна  частина  була  забудована  по  проекту 
знаменитого архітектора В.П.Стасова. Чіткий прямокутник кварталів з великою 
центральною  площею,  що  оточували  Покровський  Собор,  будівлю  штабів
військових поселень, школу кантоністів, гарнізонний штаб, торгові ряди, можна 
побачити і сьогодні. З часів військових поселень залишилися житлові будинки 
характерної побудови.
Скасування військових поселень у 1857 році значно змінило життя міста. 
Чугуїв  поступово  втрачає  своє  військово-адміністративне  значення  і 
переходить в розряд «заштатних» в Зміївському повіті.
8 червня 1860 року було затверджено створення Чугуївської міської думи 
і Словесного суду при ній, а також поліції. 
З  часу  побудови  залізниці  в  кінці  XIX  ст.  в  Чугуєві  з'являються 
промислові  підприємства,  зростає  число  робочих.  З  Прибалтики  сюди 
перебазований колісно-механічний завод. Протягом другої половини XIX  -  XX 
століття в Чугуєві в різний час працювали 4 цегельних заводи, паровий  млин, 
макаронна  фабрика,  лісопильний  завод  з  паркетної  фабрикою,  миловарний, 
кілька пивоварних та горілчаних, шкіряний заводи, бойні та ковбасний завод.
У  місті  у  1913  р  існували  такі  навчальні  заклади:  чоловіча  гімназія, 
жіноча  гімназія,  міське  вище  початкове  училище,  двокласне  Олександрівське 
жіноче  училище,  парафіяльне  чоловіче  училище,  чотири  земських  народних 
училища для дітей обох статей і чотири церковно-приходські школи. Крім того, 
були  створені  міська  громадська  бібліотека  і  дві  безкоштовні  народні
бібліотеки-читальні при земських школах.
Революційні  події  1917  року  в  місті  були  бурхливі  і  суперечливі: 
повстання юнкерів, встановлення Радянської влади, боротьба з бандитизмом.
28  лютого  1917  в  статусі  громадської  організації  почала  роботу 
Чугуївська  міська  Рада робітничих, селянських і червоноармійських депутатів. 
У  1918  і  1919  роках  Рада  тимчасово  припиняв  свою  діяльність  в  зв'язку  з 
окупацією німців і денікінців.
У  1918  році  влада  в  місті  перебувала  в  руках  військово-революційного 
комітету,  а  наказом  №  1  від  22.01.1919  р  передавалася  новообраній  Раді 
робітничих і селянських депутатів.
В  цей  же  час  відновлюється  робота  промислових  підприємств, 
створюються нові. У 1919 році в місті почав працювати обозний завод, ліжкова 
фабрика, був відремонтований Будинок робітників.
В  січні 1920 року Чугуїв став центром  повіту. З 1923 року Чугуїв  -  центр 
однойменного району.
У роки Другої світової війни чугуївці відстоювали рідне місто, показуючи 
зразки високої мужності. Близько 6000 чугуївців  пішли на фронт, з них понад 
двох  третин  загинули.  Вони  захищали  Ленінград,  Москву,  Київ,  билися  під 
Орлом,  Воронежем,  Бєлгородом  і  Курськом,  воювали  на  землях  рідної 
Харківщини і за рубежами країни. Сотні нагороджені орденами і медалями.
Звільнений Чугуїв був 11 серпня 1943 року.
Ще  в 1939 році початок, а  в повоєнні роки  продовжило  готувати  льотні 
кадри  Чугуївське  військове  авіаційне  училище  льотчиків.  За  роки  війни 
училище  підготувало  2500 льотчиків-винищувачів. У стінах училища «став на 
крило»  прославлений  ас, тричі Герой Радянського  Союзу, маршал авіації Іван 
Микитович Кожедуб.
Льотчиками-космонавтами  стали  вихованці  училища  В.В.  Аксьонов, 
О.А.Леонов,  А.В.Філіпченко,  В.А.  Ляхов,  Г.Т.  Добровольський,  В.Г.  Лазарєв, 
О.О. Волков.
До 80-х років ХХ століття Чугуїв перетворився в значний промисловий, 
транспортний і культурний центр. Тут діяли заводи прецизійного обладнання, 
паливної апаратури, "Гідрозалізобетон", одне з найстаріших підприємств міста 
-  меблевий  комбінат.  М'ясокомбінат,  молокозавод,  великі  тепличні 
господарства,  сільськогосподарські  комплекси  постачали  Харків  своєю 
продукцією.
СьогодніЧугуїв  –  одне  з  шести  міст  обласного  значення  Харківської 
області,  розташоване  у  35  км  від  м.  Харкова  на  правому  березі  Сіверського 
Донця, на відстані 480 км від столиці України – міста Києва.
Загальна площа міста складає 12700 км
2
. Чисельність населення  –  33273 
особи.  Територією  міста  протікають річки  Сіверський  Донець, Чуговка  (права 
притока  Сіверського  Донця),  створюючи  мальовничі  куточки  у  різних  його 
частинах.
Чугуїв має офіційний гімн міста –«Чугуївський вальс» та офіційний бренд 
– «Чугуїв – місто твоїх вражень». 
Місто  є  значним  транспортним  вузлом,  його  територією  пролягає 
автомобільна магістраль міжнародного й державного значення  – Київ — Харків 
–  Довжанський  (на  м. Ростов-на-Дону),  загальною  довжиною  856,1  км,  і 
проходить  територією  Київської,  Полтавської,  Харківської,  Луганської  та 
Донецької областей, а також має під’їзди до Міжнародного аеропорту «Харків» 
–  14,1  км,  до  м.  Харкова  –  1  км,  до  м.  Полтави  –  1,6  км.   Ця  автомобільна 
магістраль  збігається  з  частиною  європейського  автомобільного  маршруту 
(Кале  –  Брюссель  –  Краків  –  Київ  –  Волгоград  –  Ташкент  –  Алмати  –  Ріддер). 
Місто має також залізничну станцію, військовий аеродром. 
Близькість  до  потужних  транспортних  артерій  надає  можливість 
розвивати  транспортно-комунікаційні  види  бізнесу,  створювати  центри 
логістики. Відстані до найбільших міст України: Київ  –  480 км, Харків  –  35 км, 
Дніпропетровськ  –  250 км, Донецьк  –  257 км, Львів  –  1065 км, Миколаїв  –  598 
км, Одеса – 767 км.
Місто  Чугуїв  має  значний  історико-культурний  потенціал,  місто  є 
батьківщиною  художника  І.  Рєпіна  (1844-1930  рр.).  Художньо-меморіальний 
музей  І.Ю.  Рєпіна  розташований  у  маленькому  будинку  часів  військових 
поселень на колишній Нікітинській вулиці (нині - Музейна), де з жовтня 1876 р. 
по  вересень  1877  р.  жив  І.  Рєпін  з  сім’єю.  Основна  увага  в  експозиції 
меморіального  музею  приділена  Чугуївському  періоду  у  житті  й  творчості  І. 
Рєпіна,  а  також  тісним  зв’язкам  художника  з  Україною,  які  не  переривалися 
протягом  усього  життя.  Унікальними  є  представлені  в  музеї  роботи  місцевих 
живописців й іконописців другої половини ХІХ століття  -  чугуївських вчителів 
Рєпіна. Музей експонує чотири оригінали ікон, які належать пензлю великого 
майстра,  а  також  більш  пізні  роботи  І.  Рєпіна:  портрет  М.В.  Вєрьовкіної, 
малюнки, офорти. Фонди музею включають в себе, крім рєпінських оригіналів, 
роботи  відомих  художників  рєпінського  оточення,  таких  як:  В. Сєров, 
В. Маковський, П. Верещагін, М. Пимоненко, І. Пєлєвін.Кількість туристів, що 
відвідують музей та музейні заходи протягом року складає понад 40 тис. осіб. 
Особливим  попитом  серед  гостей  та  містян  користуються  два  головних 
музейних свята – в травні Міжнародний День музеїв з проведенням традиційної 
акції  «Ніч  у  музеї»  та  у  серпні  –  День  народження  І.Ю.  Рєпіна  з  улюбленим 
чаюванням на садибі художника та різноманітною програмою.
Чугуїв  -  це єдиний населений пункт в Україні, де збереглися планування 
та  регулярна  забудова  центру  військових  поселень,  а  також  більше  30 
унікальних  будинків  серед  них  -  архітектурний  ансамбль  центральної  площі–
Штаби  військових  поселень  (1831  р.)  –  пам’ятка  архітектури  та  історії,  що 
становить  собою  будівлю  з  баштою,  яка  була  зведена  для  розміщення  штабів 
військових  корпусів,  дивізій,  бригад,  полків  та  округів  військового  поселення 
кавалерії  в  Харківській  губернії.  У  будівлі  також  розташовувалася  школа 
військових  топографів, у  якій навчався Ілля Рєпін. Після  ліквідації військових 
поселень  у  1950-х  рр..  в  будівлі  штабів  розмістилося  Чугуївське  юнкерське 
піхотне училище, випускники якого стали видатними особистостями. Сьогодні 
частина  триповерхової  будівлі  відреставрована,  а  в  оновлених  залах 
розташована  Художня  галерея  Художньо-меморіального  музею  І.Ю.  Рєпіна,  в 
якій  експонується  творчість  лауреатів  премії  ім.  Іллі  Рєпіна,  твори  сучасних 
художників, скульпторів та майстрів прикладного мистецтва. 
У  місті Чугуєві збереглося  20  пам’яток археології та історії, 35 пам’яток 
архітектури.У  музеях  міста  зберігаються  понад  25  тис.  музейних  предметів. 
Велика  кількість  об’єктів  охороняються  як  пам’ятки  культурної  спадщини 
місцевого значення, 4 будівлі є пам’ятками архітектури національно значення.
До  реєстру  національно-культурного  надбання  включено  пам’ятки 
архітектури,  археології,  історії  та  монументального  мистецтва,  загальна 
кількість яких складає 40 одиниць.
Серед  туристично-привабливих  об’єктів  міста  можна  коротко 
охарактеризувати, зокрема, наступні:
–  до  пам’яток  археології  міста  належать:  Городище  багатошарове 
Салтово-маяцької  археологічної  культури  VIII - X  ст.  н.е.,  пізнього 
середньовіччя  XVI  -  XVIII  ст.  н.е.,  яке  відоме  за  писемними  джерелами  XVIXIX ст. та археологічними розвідками і розкопками; селище Чугуївське-1 VIII -X ст. н.е., XVII - XVIII ст. н.е.; селище Чугуївське-3 Салтово-маяцької культури 
VIII  -  X ст. н.е.; поселення Преображенське Салтово-маяцької культури, VIII  -X ст. н.е.; поселення Гремяче Пенківської культури V - VII ст. н.е.
– до пам’яток архітектури відносяться будівлі в стилі класицизму, зведені 
в  першій  половині  ХІХ  ст.,  за  часів  існування  військових  поселень,  у  ході 
докорінної перебудови міста, а саме: офіцерський готель, ескадронний комітет з 
пожежною  командою,  школа  кантоністів,  діловий  двір,  торгові  ряди,  житлові 
будинки  поселян  та  офіцерів.  Найвагомішою  з  архітектурних  споруд  у  м. 
Чугуєві  є  Покровський  собор.  Неповторний  краєвид  міста  утворюють  й  інші 
пам’ятки архітектури  -  колишня Міська  управа (1820-ті роки) та Торгові ряди 
(1835  р.),  що  визнані  пам’ятками  архітектури  національного  значення.  В 
одному  з  будинків  військових  поселян  у  1876-1877  роках  і  жив  видатний 
художник І.Ю. Рєпін, на Преображенському кладовищі збереглась могила його 
матері  Т.С.  Рєпіної.  Архітектурний  спадок  міста  також  представлений 
житловими  та  культовими  будівлями  сер.  –  др.  пол.  ХІХ  ст.,  як  наприклад, 
особняк  Савельєвих,  церква  з  дзвіницею  на  Преображенському  кладовищі 
«Всіх скорботних радість»(1854 р.) та ін. 
Слід  також  звернути  увагу  на  рекреаційні  зони  міста.  З  високої  гори  у 
центрі  міста  відкривається  багатокілометрова  панорама  змішаних  та  хвойних 
лісів, сіл,  дивовижних  лугів, що у великій кількості розташовуються у заплаві 
річки Сіверський Донець. 
Місто знаходиться  у  межах  так званої Сіверсько-Донецької регіональної 
рекреаційної  системи,  зокрема,  Чугуївської  рекреаційної  зони,  загальною 
площею  22,4  тис.  га,  що  охоплює  долину  р.  Сіверський  Донець  з  дібровними 
лісами на правому березі, заплавними луками та сосновими борами на піщаних 
борових  терасах.У  незначній  відстані  від  міста  розташоване  Печенізьке 
водосховище та багата заповідна зона, що його оточує. Ця місцевість є однією  з 
найкращих екологічних зон України.
Місто  Чугуїв  має  найбагатші  природні  умови,  пам’ятки  культурної 
спадщини,  об’єкти  природно-заповідного  фонду,  що  створює  безумовну 
привабливість  регіону  для  туристів.  Наразі  діють  2  маршрути  для  аудіогіду 
https://izi.travel/ru/9caf-chuguev-rodina-ili-repina/ru?passcode=toma#0427-mestonahozhdenie-doma-gde-rodilsya-ilya-repin/ru
про місто: «Батьківщина Іллі Рєпіна», «Архітектура військових поселень». Це 
дає  змогу  туристам  за  допомогою  сучасних  технологій  самостійно  вивчити 
історію м. Чугуєва та ознайомитися з його видатними та цікавими місцями, що
робить наше місто ще більш доступним і комфортним для туристів.

Переглядів: 352
Дата публікації: 18:34 30.09.2015
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
26.02.2018
день - Виставка фото робіт «Чаруюча мить» Миколо Корнейко Виставка фото робіт «Чаруюча мить» Миколо Корнейко Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:26.02.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
день - Спортивні змагання з баскетболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Спортивні змагання з баскетболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:26.02.2018 (протягом дня) Місце проведення:НВК № 8
08:00 - Виставка фото робіт «Чаруюча мить» Миколо Корнейко Виставка фото робіт «Чаруюча мить» Миколо Корнейко Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:26.02.2018 08:00 Місце проведення:КУ «КЦ «Імідж»
08:00 - Спортивні змагання з баскетболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Спортивні змагання з баскетболу серед учнів закладів загальної середньої освіти Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:26.02.2018 08:00 Місце проведення:НВК № 8
13:00 - Засідання комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КП «ЧАКР» Засідання комісії для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КП «ЧАКР» Організатор:Апостол О.І. Чоломбитько В.О. Час проведення:26.02.2018 13:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
27.02.2018
14:00 - Засідання комісії з питань захисту прав дитини Засідання комісії з питань захисту прав дитини Організатор:Вінник Т.С. Лисенко К.О. Час проведення:27.02.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
15:00 - Нарада з головами ОСББ міста щодо роздільного збирання ТПВ Нарада з головами ОСББ міста щодо роздільного збирання ТПВ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:27.02.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 14 викон. коміт.
15:00 - Нарада з головами ОСББ міста щодо роздільного збирання ТПВ Нарада з головами ОСББ міста щодо роздільного збирання ТПВ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:27.02.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 14 викон. коміт.
16:30 - Нарада з керівниками підприємств ЖКГ міста Нарада з керівниками підприємств ЖКГ міста Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А Час проведення:27.02.2018 16:30 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
01.03.2018
день - Участь вихованців ЦТК в змаганнях Кубку України з пішохідного туризму серед учнівської молоді у закритому приміщенні Участь вихованців ЦТК в змаганнях Кубку України з пішохідного туризму серед учнівської молоді у закритому приміщенні Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Лисенко С.В., Час проведення:01.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Полтава
08:00 - Участь вихованців ЦТК в змаганнях Кубку України з пішохідного туризму серед учнівської молоді у закритому приміщенні Участь вихованців ЦТК в змаганнях Кубку України з пішохідного туризму серед учнівської молоді у закритому приміщенні Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Лисенко С.В., Час проведення:01.03.2018 08:00 Місце проведення:м. Полтава
15:00 - Семінар-нарада з заступниками директорів з навчально-виховної роботи Семінар-нарада з заступниками директорів з навчально-виховної роботи Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:01.03.2018 15:00 Місце проведення:БДЮТ
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих