Офіційний сайт Чугуївської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Цнап інформує
Цнап інформує

Поділитися новиною:

Цнап інформує

Дитину не приймають у садочок через відсутність щеплень​

ЗАПИТАННЯ:  Дитину не приймають у дитячий садочок через те, що не пройшла щеплень. Чи мають на це право?

ВІДПОВІДЬ: Недопущення дитини у дошкільний заклад освіти на тій підставі, що вона не пройшла щеплень, є порушенням конституційних прав дитини на освіту; дискримінацією дитини, пов’язаною із станом здоров’я, а також образою особистої гідності. В таких випадках суд може поновити порушені конституційні права та стягнути певну суму коштів на відшкодування моральної шкоди.

По-перше: Відповідно до ст. 8 Конституції України, в нашій державі визнається і діє принцип верховенства права, що вимагає від держави його правозастосування. Принцип верховенства права в жодному разі не зводиться до верховенства закону, оскільки в основу названого принципу покладена ідея розрізнення, відокремлення права і закону.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.  

Відтак, посилання на норму закону, яка суперечить нормі Конституції України, є некоректним.

Відповідно до ст. 53 Конституції України,  кожен має право на освіту.

Відповідно до ст. 2 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини,  «нікому не може бути відмовлено в праві на освіту».

Згідно з Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004
№5-рп/2004
, доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Згідно ст. 19 Закону України „Про охорону дитинства", «кожна дитина має право на освіту».

У ст.ст. 2, 6 Закону України „Про дошкільну освіту", проголошується забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти.

Порядок прийому дітей до закладу дошкільної освіти встановлюється Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 № 305. Відповідно до п. 6 вказаного Положення, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі заяви батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Згідно 
п. 12, відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись: ... на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу… Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.»

Особою, відповідальною за прийом дитини до дитячої установи, є керівник цієї установи, і саме керівник вирішує питання про прийом чи відмову. Необхідна умова – наявність медичної довідки про стан здоров'я, тобто довідки про те, хвора дитина чи здорова на цей момент. Сама наявність щеплень не відзначена як необхідна умова для прийому дитини. Цілком очевидно, що відсутність щеплень сама по собі не означає хвороби дитини.

В офіційному листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»  зазначено,  що відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечить діючому законодавству України. 

По-друге:   Закриття для  дитини  доступу до дошкільної освіти за тією ознакою, що вона не пройшла щеплень, є дискримінацією.

Законодавство України та ратифіковані Україною міжнародні нормативні акти захищають громадян України від дискримінації, пов'язаної із станом здоров'я.   Так:

-згідно з ст. 24  Конституції України, «громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками ...переконань... або іншими ознаками».

-відповідно до ст. 1  Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, «вираження "дискримінація" охоплює всяке розходження, виключення, обмеження або перевагу за ознакою ... переконань ... яке має на меті або наслідком знищення або порушення рівності  відношення в галузі освіти, і зокрема: 

а) Закриття для будь-якої особи або групи осіб доступу до освіти будь якого ступеню або типу.»

 -відповідно до ст. 6 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров'я" , «кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: ... и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я»;

-відповідно до ст. 2 Конвенції про права дитини, « 1. Держави учасники... забезпечують усі... права... без будь-якої дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини.;   2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації ...»

 -згідно ст. 1 Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину),  «сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі - без дискримінації - повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини.»

По-третє:   Згідно ст. 269 Цивільного кодексу України,  фізична особа не може бути позбавлена особистих немайнових  прав.

Згідно з ст. 270 Цивільного кодексу України,  відповідно до Конституції України фізична особа має право на життяправо на охорону здоров'я…право на повагу до гідності та честі.  Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, цим Кодексом та іншим законом, не є вичерпним.

Відповідно до ст. 269 Цивільного кодексу України,  фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно. В інтересах малолітніх… осіб…їхні права здійснюють батьки…. Фізична особа має право вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення нею особистих немайнових  прав.

Відповідно до ст. 273 Цивільного кодексу України,  органи державної влади…, органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують здійснення фізичною особою особистих немайнових прав. Юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи, професійні обов'язки яких стосуються особистих немайнових прав фізичної особи, зобов'язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені.

Отже, недопущення дитини у дошкільний заклад освіти на тій підставі, що вона не пройшла щеплень, є порушенням конституційних прав дитини на освіту; дискримінацією дитини, пов’язаною із станом здоров’я, а також образою  особистої гідності.

В таких випадках суд може поновити порушені конституційні права та стягнути певну суму коштів на відшкодування моральної шкоди.

 

Джерело інформації: юридичний інтернет-ресурс Протокол

Web-адреса: chuguev-rada.gov.ua/news/id/1536 | Переглядів: 70Дата публікації: 11:27 31.03.2017
Анонс подій
22.08.2017
10:00 - Засідання робочої групи в рамках проекту Академії Ф.Бернадотта Засідання робочої групи в рамках проекту Академії Ф.Бернадотта Організатор:Макаренко Л.П. Час проведення:22.08.2017 10:00 Місце проведення:Каб №16 викон. коміт.
11:00 - Робоча нарада з суб’єктами господарювання, депутатами та членами виконавчого комітету щодо розгляду режиму магазину «Посад» Робоча нарада з суб’єктами господарювання, депутатами та членами виконавчого комітету щодо розгляду режиму магазину «Посад» Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:22.08.2017 11:00 Місце проведення:Каб №10 викон. коміт.
15:00 - Церемонія закриття VIII Чугуївського міського пленеру ім. П. Мальцева. Підсумкова виставка, присвячена Дню Незалежності України. Церемонія закриття VIII Чугуївського міського пленеру ім. П. Мальцева. Підсумкова виставка, присвячена Дню Незалежності України. Організатор:Вінник Т.С Ващук Я.А. Час проведення:22.08.2017 15:00 Місце проведення: КЦ «Імідж»
23.08.2017
24.08.2017
день - Бібліотечні заходи, присвячені Дню Незалежності України Бібліотечні заходи, присвячені Дню Незалежності України Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:24.08.2017 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
10:00 - Святкова програма для дітей міста та їх батьків «Святкуємо День Незалежності всі разом» Святкова програма для дітей міста та їх батьків «Святкуємо День Незалежності всі разом» Організатор:ПроценкоМ.В. Коротич І.В. Час проведення:24.08.2017 10:00 Місце проведення:сквер Захисників Вітчизни (біля фонтану
18:00 - Концерт естрадно – духового оркестру «Chuguev City Band», присвячений Дню Незалежності України Концерт естрадно – духового оркестру «Chuguev City Band», присвячений Дню Незалежності України Організатор:Вінник Т.С Ващук Я.А. Час проведення:24.08.2017 18:00 Місце проведення:сквер Мелодія
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих