Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Цнап інформує
Цнап інформує

Поділитися новиною:

Цнап інформує

Дитину не приймають у садочок через відсутність щеплень​

ЗАПИТАННЯ:  Дитину не приймають у дитячий садочок через те, що не пройшла щеплень. Чи мають на це право?

ВІДПОВІДЬ: Недопущення дитини у дошкільний заклад освіти на тій підставі, що вона не пройшла щеплень, є порушенням конституційних прав дитини на освіту; дискримінацією дитини, пов’язаною із станом здоров’я, а також образою особистої гідності. В таких випадках суд може поновити порушені конституційні права та стягнути певну суму коштів на відшкодування моральної шкоди.

По-перше: Відповідно до ст. 8 Конституції України, в нашій державі визнається і діє принцип верховенства права, що вимагає від держави його правозастосування. Принцип верховенства права в жодному разі не зводиться до верховенства закону, оскільки в основу названого принципу покладена ідея розрізнення, відокремлення права і закону.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.  

Відтак, посилання на норму закону, яка суперечить нормі Конституції України, є некоректним.

Відповідно до ст. 53 Конституції України,  кожен має право на освіту.

Відповідно до ст. 2 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини,  «нікому не може бути відмовлено в праві на освіту».

Згідно з Рішенням Конституційного суду України від 04.03.2004
№5-рп/2004
, доступність освіти, як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Згідно ст. 19 Закону України „Про охорону дитинства", «кожна дитина має право на освіту».

У ст.ст. 2, 6 Закону України „Про дошкільну освіту", проголошується забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти.

Порядок прийому дітей до закладу дошкільної освіти встановлюється Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 № 305. Відповідно до п. 6 вказаного Положення, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником на підставі заяви батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Згідно 
п. 12, відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись: ... на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу… Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.»

Особою, відповідальною за прийом дитини до дитячої установи, є керівник цієї установи, і саме керівник вирішує питання про прийом чи відмову. Необхідна умова – наявність медичної довідки про стан здоров'я, тобто довідки про те, хвора дитина чи здорова на цей момент. Сама наявність щеплень не відзначена як необхідна умова для прийому дитини. Цілком очевидно, що відсутність щеплень сама по собі не означає хвороби дитини.

В офіційному листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»  зазначено,  що відмова керівника дошкільного навчального закладу у прийнятті дитини до закладу без відповідних профілактичних щеплень суперечить діючому законодавству України. 

По-друге:   Закриття для  дитини  доступу до дошкільної освіти за тією ознакою, що вона не пройшла щеплень, є дискримінацією.

Законодавство України та ратифіковані Україною міжнародні нормативні акти захищають громадян України від дискримінації, пов'язаної із станом здоров'я.   Так:

-згідно з ст. 24  Конституції України, «громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками ...переконань... або іншими ознаками».

-відповідно до ст. 1  Конвенції про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти, «вираження "дискримінація" охоплює всяке розходження, виключення, обмеження або перевагу за ознакою ... переконань ... яке має на меті або наслідком знищення або порушення рівності  відношення в галузі освіти, і зокрема: 

а) Закриття для будь-якої особи або групи осіб доступу до освіти будь якого ступеню або типу.»

 -відповідно до ст. 6 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров'я" , «кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: ... и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я»;

-відповідно до ст. 2 Конвенції про права дитини, « 1. Держави учасники... забезпечують усі... права... без будь-якої дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини.;   2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації ...»

 -згідно ст. 1 Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину),  «сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі - без дискримінації - повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини.»

По-третє:   Згідно ст. 269 Цивільного кодексу України,  фізична особа не може бути позбавлена особистих немайнових  прав.

Згідно з ст. 270 Цивільного кодексу України,  відповідно до Конституції України фізична особа має право на життяправо на охорону здоров'я…право на повагу до гідності та честі.  Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, цим Кодексом та іншим законом, не є вичерпним.

Відповідно до ст. 269 Цивільного кодексу України,  фізична особа здійснює особисті немайнові права самостійно. В інтересах малолітніх… осіб…їхні права здійснюють батьки…. Фізична особа має право вимагати від посадових і службових осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення нею особистих немайнових  прав.

Відповідно до ст. 273 Цивільного кодексу України,  органи державної влади…, органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень забезпечують здійснення фізичною особою особистих немайнових прав. Юридичні особи, їх працівники, окремі фізичні особи, професійні обов'язки яких стосуються особистих немайнових прав фізичної особи, зобов'язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені.

Отже, недопущення дитини у дошкільний заклад освіти на тій підставі, що вона не пройшла щеплень, є порушенням конституційних прав дитини на освіту; дискримінацією дитини, пов’язаною із станом здоров’я, а також образою  особистої гідності.

В таких випадках суд може поновити порушені конституційні права та стягнути певну суму коштів на відшкодування моральної шкоди.

 

Джерело інформації: юридичний інтернет-ресурс Протокол

Web-адреса: chuguev-rada.gov.ua/news/id/1536 | Переглядів: 125Дата публікації: 11:27 31.03.2017
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
20.03.2018
день - Заняття з комп’ютерної грамотності на факультеті в Університеті ІІІ віку (2 групи) Заняття з комп’ютерної грамотності на факультеті в Університеті ІІІ віку (2 групи)
14:00
Організатор:Ващук Я.А. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення територіального центру

день - Експозиція «Гендерного музею» Експозиція «Гендерного музею» Організатор:Макаренко Л.П. Куриленко О.М. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Приміщення виконкому
день - Робоча зустріч з питань підготовки плану економічного розвитку в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» Робоча зустріч з питань підготовки плану економічного розвитку в рамках ініціативи «Мери за економічне зростання» Організатор:Апостол О.І., Красільнікова Т.В. Час проведення:20.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб. № 11
14:00 - Інформаційна зустріч з представниками центру зайнятості м. Чугуєва для запровадження комплексного профорієнтаційного супроводження учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва Інформаційна зустріч з представниками центру зайнятості м. Чугуєва для запровадження комплексного профорієнтаційного супроводження учнів випускних класів закладів загальної середньої освіти м. Чугуєва Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.03.2018 14:00 Місце проведення:Центр зайнятості
15:00 - Засідання фокус-групи вчителів початкових класів «Нестандартний урок математики в інноваційному просторі-шлях до формування розумових здібностей учнів початкових класів» Засідання фокус-групи вчителів початкових класів «Нестандартний урок математики в інноваційному просторі-шлях до формування розумових здібностей учнів початкових класів» Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.03.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 2
16:00 - Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П. на тему «Надання послуг виконавчими органами» Пряма лінія телефонного зв’язку заступника міського голови – керуючого справами виконавчого комітету МАКАРЕНКО Л.П. на тему «Надання послуг виконавчими органами»
Питання можна ставити за телефоном: 2-21-62.
Організатор:Макаренко Л.П. Шляхта С.О. Час проведення:20.03.2018 16:00 Місце проведення:Не визначено!

21.03.2018
10:00 - Презентація виконання проектів GIZ: урочисте відкриття футбольного поля ЗОШ № 2 після реконструкції та ДНЗ № 4 після капітального ремонту Презентація виконання проектів GIZ: урочисте відкриття футбольного поля ЗОШ № 2 після реконструкції та ДНЗ № 4 після капітального ремонту Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:21.03.2018 10:00 Місце проведення:ЗОШ № 2 ДНЗ № 4 ДНЗ № 2
13:30 - Заняття на факультеті «Краєзнавство» Університету ІІІ віку Заняття на факультеті «Краєзнавство» Університету ІІІ віку Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:21.03.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення територіального центру
15:00 - Засідання міської комісії по найменуванню або перейменуванню об’єктів міського підпорядкування, увічненню пам’яті визначних діячів та подій, встановленню пам’ятних знаків вмісті Чугуєві Засідання міської комісії по найменуванню або перейменуванню об’єктів міського підпорядкування, увічненню пам’яті визначних діячів та подій, встановленню пам’ятних знаків вмісті Чугуєві Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Час проведення:21.03.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
22.03.2018
день - Тренінг по правам людей з інвалідністю Тренінг по правам людей з інвалідністю Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Час проведення:22.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Харків
день - Заняття з учнівською молоддю ЧПАЛ №53, ЧПЛ №19, мешканцями Обласного соціального гуртожитку «Туберкульоз – соціально небезпечна хвороба» Заняття з учнівською молоддю ЧПАЛ №53, ЧПЛ №19, мешканцями Обласного соціального гуртожитку «Туберкульоз – соціально небезпечна хвороба» Організатор:Корощупова В.О. Час проведення:22.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:Чугуївський міський ЦСССДМ
14:00 - Засідання робочої групи по відбору землевпорядних організацій для виконання проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО) Засідання робочої групи по відбору землевпорядних організацій для виконання проекту землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (для учасників АТО) Організатор:Апостол О.І., Чоломбитько В.О. Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:Каб. № 11
14:00 - І міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних І міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Коротич І.В. Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:НВК № 8
15:00 - Нарада з головами вуличних комітетів Нарада з головами вуличних комітетів Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А. Час проведення:22.03.2018 15:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих