Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
ЗВІТ
ЗВІТ

Поділитися новиною:

ЗВІТ

про діяльність Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради за І квартал 2018 року

Діяльність Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради (далі-територіальний центр) спрямована на здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам міста Чугуєва, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання або тимчасового перебування.

       Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

       Протягом І кварталу 2018 року обслуговано 1468 громадян, які потребували соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

У територіальному центрі функціонують три відділення та пункт обліку бездомних осіб, які надають такі соціальні послуги:

Для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання в територіальному центрі функціонує відділення соціальної допомоги вдома.

За звітний період відділення надало 96070 послуг 581 громадянину.

       Соціальні послуги надавалися якісно, в повному обсязі згідно встановлених графіків. Завдяки зусиллям працівників відділення підопічні набувають навички самообслуговування, розвитку розумових здібностей, логічного мислення, мовлення, пам’яті, здатності долати труднощі та оптимістично сприймати життя.

       Систематично проводилися обстеження матеріально-побутових умов проживання одиноких людей похилого віку, інвалідів – 358 осіб, за даними обстежень виявлялись їх потреби в конкретних видах допомоги, вживались заходи по їх реалізації. 

       Відділення соціальної допомоги вдома надає послуги догляду вдома та паліативного догляду вдома громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, і не мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд та допомогу, безоплатно в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

Обслуговування громадян вищеозначених категорій, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги, затверджених рішенням виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Соціальні робітники надали 1345 послуг на суму 9416 грн. 132 отримувачам соціальних послуг на платній основі згідно індивідуального плану надання соціальних послуг кожного отримувача.

      Громадянам, які обслуговуються у відділенні соціальної допомоги вдома надається соціальна послуга догляду вдома та паліативного догляду вдома згідно відповідних Державних стандартів. Державний стандарт визначає зміст, обсяги, умови та порядок надання соціальних послуг догляду вдома та паліативного догляду вдома. Для визначення ступеня індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги підопічні відділення соціальної допомоги вдома атестуються за шкалами оцінки можливості виконання елементарних та складних дій. Згідно отриманого ступеня індивідуальної потреби громадянина визначається зміст соціальної послуги та складається індивідуальний план обслуговування громадян. Всі особисті справи отримувачів соціальних послуг приведені до вимог Державних стандартів.

       Послуга паліативного догляду вдома надає змогу поліпшити обслуговування невиліковно хворих осіб похилого віку, інвалідів, які досягли 18-річного віку, на підставі медичного висновку про потребу в наданні цієї послуги. На кінець звітного періоду послугу паліативного догляду вдома отримали 16 осіб, яких обслуговували 7 соціальних робітників. Вони надали паліативним хворим 11976 послуг за 1294 відвідування. Здійснювалися виходи мультидисциплінарної команди до паліативних хворих у складі: соціального працівника, психолога, перукаря, юриста та інших спеціалістів.

Відділення соціальної допомоги вдома надало соціальну допомогу 150 ветеранам війни, 135 інвалідам, 551 особі похилого віку.

      У відділенні соціальної допомоги вдома виконується план заходів по проведенню внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг.

       Відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надавалася послуга натуральної допомоги, яка складається з понад 11 складових. За звітний період надано всього 890 послуг 527 громадянам (з них на платній основі 52 особам надано 66 послуг на суму 1,7 тис. грн.).

       За І квартал відділенням обслуговано 76 громадян, які перебувають на обліку у відділенні, вони отримали 128 послуг. Працівники відділення надали 442 перукарських послуги 382 особам; 24 банних послуги 10 особам; 147 швацьких послуг - 94 особам; послуг з гуманітарної допомоги – 12 особам на суму 251,93 грн.  

Відділення надає засоби реабілітації безкоштовно на необхідний термін громадянам з порушенням опорно-рухового апарату, інвалідам та громадянам без групи інвалідності.

Цією послугою скористалися 28 осіб. Відділення надало з початку року транспортні послуги – 26 особам надано 36 послуг, у тому числі 24 особам надано 34 послуги соціального таксі.

       Відділення надає послуги на платній та безоплатній основі згідно затверджених тарифів.

       Відділення надало 762 послуги - 451особі мультидисциплінарною командою.

       Відділення денного перебування надало 26126 послуг 789 громадянам.

       Відділення надає послуги соціальної адаптації та соціальної реабілітації, які складаються з заходів по організації дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності. З початку року відбулося 6 засідань  клубу «Здоров’я» та клубу «Здорове харчування», де проводилися індивідуальні бесіди та групові заняття на теми профілактики захворювань, їх відвідали 212 підопічних.

       Завдання спеціалістів відділення денного перебування – запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань, підтримка фізичного та психологічного здоров'я людей похилого віку та інвалідів.

Робота відділення налаштована на організацію дозвілля, клубів активного довголіття, художньої діяльності, організацію роботи клубів за інтересами, працетерапію. Спеціалістами розроблені та впроваджені інноваційні послуги та інноваційний підхід до надання деяких послуг.

       Основою першого комплексу послуг є оздоровлення за допомогою кисневого коктейлю, а також - ароматерапія; комплекс щоденної ранкової гімнастики; фіточай; щоденна вітамінотерапія; тонометрія; заняття з психологом. Підопічні отримують дані послуги чотири години з 8.00 до 12.00. З початку року комплекс отримали 125 осіб.

       Другий комплекс складається з психологічної релаксації; рефлексотерапії; щоденної вітамінотерапії; тонометрії. Це більш індивідуальний комплекс послуг, він триває дві години. Цей комплекс пройшли 87 осіб.

Спелеотерапії є основою третього комплексу послуг, до якого ще входять тонометрія, очищувальний інгаляторій (мінеральною водою). Третій комплекс триває дві години. Його послуги отримали 87 осіб.

Після отримання оздоровчих послуг, клієнт за бажанням може зайнятися однією з дозвіллєвих послуг, як то – живопис, гончарство, художній розпис готових керамічних виробів, рукоділля, заняття в Університеті ІІІ віку.

       Протягом звітного періоду у мистецькій студії «Живопис» навчалося 16 осіб, які отримали 582 послуги. Мистецька студія «Чугуївська кераміка» надала 444 послуги 13 особам. Робота з глиною, з солоним тістом розвиває моторику рук, що дає ефект не тільки оздоровлення, а і активізації творчої діяльності. Інструктором з трудової адаптації по рукоділлю надано 553 послуги 21 особі.

       Заняття в Університеті ІІІ віку відбувалися на двох - «Краєзнавство» та «Основи комп’ютерної грамотності» - 41 та 34 особи. В програму занять входять піші прогулянки у парках міста, екскурсії до визначних місць Чугуєва та Харкова, відвідування музеїв та картинної галереї. «Університет ІІІ віку» - освітня послуга для людей пенсійного віку, людей з інвалідністю, що об’єднує осіб у групи відповідно до інтересів та дає можливість поділитися власним досвідом, знаннями та вміннями. Навчання у поважному віці носить не стільки освітній, скільки соціальний характер. Першим завданням Університету є інтелектуальний розвиток «студентів», другим — тренування пам’яті та уваги і третім, найголовнішим, — спілкування.

        Відділення денного перебування надає послугу соціальної реабілітації, однією із складових заходів якої є фізична реабілітація.

Зал з різноманітними тренажерами розташований у будівлі територіального центру. Заняття  проводяться як групові, так і індивідуальні. Фахівець з фізичної реабілітації розробить індивідуальний комплекс вправ і рекомендацій, спрямованих на поліпшення діяльності опорно-м’язової системи та організму в цілому, координації, збільшення сили м’язів і вдосконалення вправності рухів, відновлення порушених чи відсутніх функцій, навчить способам досягнення самостійності в побуті, самообслуговуванні, пересуванні, а також підтримки фізичного самопочуття і здоров'я. В цьому йому допоможуть такі тренажери, як фітбол, степ платформа, орбітрек, багатофункціональний еспандер, силовий тренажер, профілактор Євмінова, велотренажер, бігова доріжка та дрібний спортінвентар – скакалки, гантелі, обручі, гімнастичні палки, м’ячі. Фахівець з фізичної реабілітації надав 88 особам 1869 послуг.

У відділенні значна робота проводилася з організації дозвілля та відпочинку:

функціонували клуби:

літературний «Свеча»-15 осіб;

жіночій «Натхнення» - 21 особа,

хорового співу «Надежда»-25 осіб,

«Театр для всіх» - 13 осіб.

За звітний період було організовано 7 виставок художніх виробів підопічних: до новорічних та різдвяних свят, до масляної, до 8 березня, до Великодня та постійно діюча виставка картин у приміщенні міської ради.

       За І квартал були проведені наступні заходи: відвідування концерту духовної музики у м. Харкові (4 особи), відвідування творчих виставок художників С. Каморіна та А.Федяєва (по 6 осіб), творчий вечір у музичній школі пам’яті Б.Чичибабіна (15 осіб), майстер-клас з живопису та кераміки (13 осіб), святкування масляної (27 осіб), лекція співробітників меморіального музейного комплексу «Кого любил и кого убил И.Е.Репин» (39 осіб), участь у виставці-продажі у міському заході до Масляної (6 осіб), відвідування виставки художниці М.В.Гращенко, відвідування фотовиставки В.Оглобина, виставки робіт О.Шеховцова, концерт до 8 березня для підопічних, бал ветеранів у КЦ «Імідж» до 8 березня. Кожну п’ятницю проходять майстер-класи у студії «Живопис».

       Робота відділення ведеться згідно Державних стандартів соціальних послуг. Всі особові справи приведені до вимог Державних стандартів соціальних послуг.

       Відділення надало 37 громадянам 807 послуг за мультидисциплінарним підходом.

       Пункт обліку бездомних осіб за звітний період надав 1804 послуги 22 особам. Бездомні особи отримували соціальні послуги у відповідності до вимог чинного законодавства та поданих заяв, а саме: взяття на облік бездомних осіб та видача посвідчень – 2 особи, реєстрація місця проживання – 2 особи, відновлення персональних документів – 3 особи, подано заяв/надано матеріальної допомоги з місцевого бюджету на лікування – 1/1 особа, гарячого харчування - 772 послуги та обігріву у зимовий період – 772 послуги. В зимовий період послугами пункту обігріву та гарячого харчування користуються не тільки бездомні особи (6-8 осіб щоденно), а й просто мешканці міста – 14 особи. Працювала бригада соціального патрулювання (21 патрулювання), яка виявила 2 осіб, які потребували надання послуг пункту.

      Інформація щодо діяльності територіального центру висвітлюється на офіційному сайті міськвиконкому (33 публікацій) і на сайті «Чугуїв соціальний» (20 публікацій) та в матеріалах місцевої газети «Новости Чугуева» (4 публікації).

Альбом: ЗВІТ Альбом: ЗВІТ Альбом: ЗВІТ Альбом: ЗВІТ Альбом: ЗВІТ Альбом: ЗВІТ Альбом: ЗВІТ Альбом: ЗВІТ
Web-адреса: chuguev-rada.gov.ua/news/id/3638 | Переглядів: 62Дата публікації: 17:10 16.04.2018
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
27.05.2018
14:00 - Відвідування концерту Дитячої філармонії. Закриття сезону Відвідування концерту Дитячої філармонії. Закриття сезону Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.С. Час проведення:27.05.2018 14:00 Місце проведення:м. Харків
28.05.2018
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація оздоровчої кампанії для пільгових категорій населення міста. Організація оздоровчої кампанії для пільгових категорій населення міста.
Постійно
за потреб.
Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О. М. Час проведення:28.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:УСЗН

29.05.2018
день - Відкриття таборів з денним перебуванням Відкриття таборів з денним перебуванням Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:29.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Заклади освіти
день - Майстер-клас для дітей з пришкільного табору (ЗОШ №2) Майстер-клас для дітей з пришкільного табору (ЗОШ №2) Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Ващук Я.А. Час проведення:29.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЦ «Імідж»
10:00 - Пленарне засідання Чугуївської міської ради Пленарне засідання Чугуївської міської ради Організатор:Нежид Н.С. Бойко О.О. Час проведення:29.05.2018 10:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
12:00 - Засідання робочої групи з реалізації Всеукраїнського проекту «Міжнародний рєпінський пленер» в м.Чугуїв Засідання робочої групи з реалізації Всеукраїнського проекту «Міжнародний рєпінський пленер» в м.Чугуїв Організатор:Вінник Т.С. Цибульнік О.В. Час проведення:29.05.2018 12:00 Місце проведення:Каб № 12 викон. коміт.
13:00 - Робочий візит представника ЮНІСЕФ до закладів, яким надавалася допомога у 2017-2018 роках Робочий візит представника ЮНІСЕФ до закладів, яким надавалася допомога у 2017-2018 роках Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М. Проценко М.В. Час проведення:29.05.2018 13:00 Місце проведення:ДНЗ № 2, «Шанс»
14:00 - Засідання комісії по розгляду конфліктних ситуацій при призначенні населенню субсидій Засідання комісії по розгляду конфліктних ситуацій при призначенні населенню субсидій Організатор:Нежид Н.С. Куриленко О.М Час проведення:29.05.2018 14:00 Місце проведення:УСЗН
14:00 - Засідання комісії з питань захисту прав дитини Засідання комісії з питань захисту прав дитини Організатор:Вінник Т.С. Лисенко К.О. Час проведення:29.05.2018 14:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
15:00 - Відкриття футбольного поля в ЗОШ №2 Відкриття футбольного поля в ЗОШ №2 Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:29.05.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ №2
15:00 - Лекція – концерт «В країні мульті-пульті» Лекція – концерт «В країні мульті-пульті» Організатор:Вінник Т.С. Цибульник О.В. Маміна Т.І. Час проведення:29.05.2018 15:00 Місце проведення:Музична школа
16:00 - Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Нарада з головами ОСББ з житлово-комунальних питань Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:29.05.2018 16:00 Місце проведення:Каб.№8 викон. коміт.
Докладніше
Пошук
Посилання
Версія для слабо- зорих