Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
Звіт з проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг
Звіт з проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг

Поділитися новиною:

Звіт з проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг

Територіальним центром соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради у 2017 році

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради (далі-територіальний центр) проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг за період з 01 січні 2017 року по 01 січні 2018.

       Проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг наданих територіальним центром здійснювалося відповідно до наказу Мінсоцполітики № 904 від 27.12.2013 року.

      У 2017 році на обслуговуванні у територіальному центрі перебувало 2494 особи, в тому числі: відділення соціальної допомоги вдома – 664 особи, відділення денного перебування – 1583 особи, відділення організації адресної натуральної та грошової допомоги – 220 осіб, пункт обліку бездомних осіб – 27 осіб.

       Наказом по територіальному центру №19 від 14.03.2017 року було затверджено оновлений склад комісії з оцінки якості надання соціальних послуг, призначено відповідальну особу. Плани по проведенню внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг (догляд вдома, паліативний догляд вдома, соціальна адаптація, представництво інтересів) затверджуються директором.

       З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальних послуг у територіальному центрі проводився систематичний моніторинг, що включає проведення анкетування, опитування отримувачів, спостереження за процесом надання соціальних послуг та самооцінка діяльності працівників. Також здійснювався систематичний збір інформації,обробка та порівняльний аналіз даних щодо діяльності надавача соціальних послуг, потреб у соціальних послугах, наданих послуг, людських та бюджетних ресурсів, залучених до надання соціальних послуг, службових документів.

      Соціальна послуга догляд вдома та паліативний догляд вдома надається територіальним центром громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку, тяжкохворим громадянам з невиліковними захворюваннями на безоплатній та платній основі. За 2017 рік обслуговано 664 особи, з них послугу паліативного догляду вдома отримали 20 осіб. Спостереження за процесом надання соціальних послуг догляду вдома та паліативного догляду вдома відбувається шляхом планових та позапланових перевірок роботи соціальних робітників, за якими складається акт перевірки надання соціальних послуг з відповідною оцінкою – складено 850 актів, з них з оцінкою «3» - 6 актів, з оцінкою «4» - 16 актів, з оцінкою «5» - 797 актів, складено 31 акт перевірки послуги паліативного догляду вдома з оцінкою «5». За 2017 рік шляхом анкетного опитування було охоплено 641 особа, що складає 96,5% від чисельності всіх підопічних відділення соціальної допомоги вдома. Соціальні робітники, які безпосередньо надають соціальні послуги, проводять самооцінку своєї діяльності, результати якої обговорюються на виробничих нарадах двічі на тиждень. Велике значення у відділенні соціальної допомоги вдома приділяється наданню соціальних послуг на платній основі. До надання платних послуг також залучається мультидисциплінарна команда. За звітний період на платній основі обслуговано 239 громадян.

       Соціальна послуга соціальної адаптації надається територіальним центром громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, які досягли 18-річного віку безоплатно. За 2017 рік обслуговано 1583 особи. Опитування отримувачів послуги соціальної адаптації проводилося в усній формі – 1100 осіб, що складає 69 % від загальної кількості отримувачів послуги соціальної адаптації. Вжиті заходи щодо розробки анкети та графіку спостереження за процесом надання послуги.

       Послуга представництва інтересів надавалася протягом року 27 бездомним особам, які в усній формі виказали задоволення від наданих послуг.

       На соціальні послуги соціальна реабілітація та натуральна допомога Державного стандарту ще не існує, але робота по оцінці якості цих послуг проводиться.

       При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг у територіальному центрі застосовувалися кількісні та якісні показники.

Оцінка кількісних показників.

Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоюються статуси. От же в ході перевірки кількісних показників соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду вдома, соціальної адаптації, представництва інтересів проаналізоване наступне:

- кількість скарг та результати їх огляду: скарги отримані по телефону та в усній формі, не фіксуються , а оперативно вирішуються; скарг в письмовому вигляді не надходило, статус – добре;

- частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги - питання, порушені в скаргах по телефону та в усній формі вирішені позитивно, статус – добре;

- частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації складає 34%, статус – незадовільно;

- частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги – один раз на рік здійснюється моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома, статус – задовільно;

- відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю – 50%, статус – добре.

Оцінка якісних показників соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду вдома, соціальної адаптації, представництва інтересів, передбачених Державними стандартами цих послуг.

Адресність та індивідуальний підхід : всі особові справи підопічних оформлені з додержанням Державних стандартів догляду вдома, паліативного догляду вдома, соціальної адаптації, представництва інтересів. Забезпечено перегляд індивідуальних планів надання соціальних послуг відповідно до вимог Державних стандартів, а саме: через місяць з дня початку надання соціальної послуги та повторно щокварталу соціальної послуги соціальної адаптації, для соціальної послуги догляд вдома через півроку. Для послуги представництва інтересів – індивідуальні плани не складені, проведені заходи щодо посиленню контролю за веденням необхідної документації. Складені індивідуальні плани відповідають індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг.

Результативність: проведено опитування та анкетування щодо рівня задоволеності соціальними послугами, чи покращився емоційний, психологічний, фізичний стан отримувачів соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась. В результаті опитування отримувачів послуги соціальної адаптації та послуги представництва інтересів отримано схвальні відгуки та виявлено позитивні зміни. У відділенні соціальної допомоги вдома шляхом анкетного опитування було охоплено 641 особа, з них отримувачів паліативного догляду вдома – 20 осіб. Були отримані позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників та постійно проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота щодо надання соціальних послуг.

Своєчасність: прийняття рішення щодо надання соціальних послуг (догляду вдома, паліативного догляду вдома, соціальної адаптації) визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг, підготовка індивідуального плану надання соціальних послуг у встановлений строк (100 відсотків) – дотримуються вимоги відповідних розділів Державних стандартів: загальні підходи щодо організації та надання соціальних послуг; визначення індивідуальних потреб; складання індивідуального плану надання соціальних послуг. Підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальних послуг (догляду вдома, паліативного догляду вдома, соціальної адаптації) (100 відсотків) - дотримуються вимоги договору про соціальні послуги; строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі. Документи поновлюються згідно вимог Державних стандартів та у разі змін потреб підопічних. Підписання договорів на надання соціальної послуги представництва інтересів бездомним особам відсутнє, соціальний працівник пункту обліку бездомних осіб з 2018 року буду працювати над цим питанням.  

Доступність та відкритість: всі приміщення територіального центру відповідають санітарним та протипожежним вимогам. Територіальний центр знаходиться в центрі міста зі зручним транспортним сполученням. Всі входи до будівель територіального центру обладнано пандусами, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Також є спеціальне місце для паркування транспортних засобів людей з інвалідністю. Приміщення та кабінети знаходяться на першому поверсі, що є безумовно зручним для відвідувачів. На дверях кабінетів розташовані таблички з написом назви кабінету/посадової особи. На інформаційних стендах територіального центру розміщено інформацію для отримувачів соціальних послуг та про порядок надання, умови і зміст соціальних послуг. Інформація щодо діяльності всіх відділень територіального центру висвітлюється на офіційному сайті міськвиконкому та сайті «Чугуїв соціальний» - 119 матеріалів, а також публікується інформація у місцевій газеті «Новости Чугуева».

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення опитування та згідно проведених перевірок отримувачі соціальних послуг задоволені роботою працівників територіального центру. Працівники територіального центру ввічливо та коректно  ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків, зберігають в таємниці конфіденційну інформацію, отриману в процесі виконання службових обов’язків.

Професійність: штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Наявні затверджені посадові інструкції. Працівники володіють знаннями й навичками та відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним «Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги». В особовій справі працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Щороку всі працівники територіального центру проходять медогляди. Соціальні робітники не забезпечені спецодягом.

       Згідно шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники соціальних послуг (догляд вдома, паліативний догляд вдома, соціальна адаптація, представництва інтересів) відповідають встановленому рівню – «Добре».

Web-адреса: chuguev-rada.gov.ua/news/id/3691 | Переглядів: 36Дата публікації: 13:31 24.04.2018
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
21.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦРЛ
день - Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
день - Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
17:00 - Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:21.06.2018 17:00 Місце проведення:Б-р Комарова, 18,20,Гвардійська,6
22.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.І. Час проведення:22.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЧДМШ
10:00 - Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення:Меморіал Слави
23.06.2018
день - Концерт учнів підготовчого відділення Чугуївської дитячої музичної школи «Здравствуй, лето!» Концерт учнів підготовчого відділення Чугуївської дитячої музичної школи «Здравствуй, лето!» Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.І. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЧДМШ
17:30 - Загальноміський захід з нагоди випуску учнів 11-х класів Загальноміський захід з нагоди випуску учнів 11-х класів Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:23.06.2018 17:30 Місце проведення:Площа Соборна
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництваУ рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих