Офіційний сайт Чугуївської міської ради та її виконавчого комітету
До питання №20 додаток до рішення ___ сесії Чугуївської міської ради VІІ скликання
До питання №20  додаток до рішення ___ сесії Чугуївської міської ради VІІ скликання

Поділитися новиною:

До питання №20 додаток до рішення ___ сесії Чугуївської міської ради VІІ скликання

                                                                                              Додаток

                                                                                              до рішення ___ сесії Чугуївської

                                                                          міської ради VІІ скликання

                                                                                   «___»______2016   №_____- VІІ


 

ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення закупівель товарів і послуг виконавчими органами, 
комунальними закладами, підприємствами, установами та організаціями Чугуївської міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro

 

1. Загальні положення


1.1. Положення про здійснення закупівель товарів і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, підприємствами, установами та організаціями Чугуївської міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro (надалі – Положення) розроблене враховуючи Регламент роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель, затверджений наказом громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» від 28.10.2015 № 5-пр.

1.2. Положення встановлює загальний порядок здійснення закупівель товарів і послуг виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Чугуївської міської ради у системі електронних державних закупівель ProZorro.

1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1.3.1. Електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує у мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках.

1.3.2. Аукціон – повторювальний процес пониження ціни пропозицій учасників, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Під час електронного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження.
1.3.3. Замовник – виконавчі органи, комунальні заклади, підприємства, установи та організації Чугуївської міської ради.

1.3.4. Користувач системи – будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась у системі електронних закупівель.

1.3.5. Система електронних державних закупівель ProZorro (надалі – система) – програмний комплекс, призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником через проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам.

1.3.6. Закупівля – процес здійснення закупівель товарів та послуг замовником на електронних майданчиках у порядку, визначеному цим Положенням.
1.3.7. Учасник – юридична особа або фізична особа – підприємець, що є користувачем системи, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі у закупівлях, оголошених замовником.

1.3.8. Договір - договір, який укладається відповідно до законодавства між замовником і учасником за результатами проведення процедури електронних закупівель і передбачає набуття права власності на товари.

1.3.9. Електронний реверсивний аукціон - процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди. Під час електронного реверсивного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження.

1.3.10. Крок аукціону – поступове пониження ціни пропозицій учасників електронного реверсивного аукціону. Крок аукціону може становити від 0,5 -3,0 % від очікуваної вартості товару.

 

2. Сфера застосування Положення


         2.1. Положення застосовується для всіх закупівель товарів і послуг та для яких існує постійно діючий ринок виконавчими органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Чугуївської міської ради, які вони здійснюють за кошти Чугуївського міського бюджету та/або за кошти комунальних підприємств, за умови, що вартість закупівлі становить від                        5,0 тис. грн. та не перевищує меж, встановлених ч. 1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та/або ч. 3 ст. 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

2.2. Під час здійснення закупівель товарів і послуг, вартість яких є меншою за вартість, яка встановлена у пункті 2.1 цього Положення, замовники також можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів) чи надавача послуги (послуг) для укладення договору.

2.3. Дія Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари та послуги, визначені ч. 3 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

 

3. Реєстрація у системі електронних закупівель


3.1. Замовник реєструється у системі відповідно до Регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

 

4. Порядок здійснення закупівель


4.1. Замовник з метою придбання визначених товарів та/або послуг оприлюднює у системі оголошення про проведення закупівель.
4.2. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:
4.2.1. Найменування замовника, код ЄДРПОУ, місцезнаходження.

4.2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару чи послуги.

4.2.3. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора.
4.2.4. Кількість товарів чи обсяг надання послуг.

4.2.5. Місце поставки товарів чи надання послуг.

4.2.6. Строк поставки товарів чи надання послуг. 

4.2.7. Технічні та/або якісні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження.
4.2.8. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.
4.2.9. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель.

4.2.10. Дата, час початку подання пропозицій.

4.2.11. Дата, час закінчення подання пропозицій.

4.2.12. Розмір мінімального кроку аукціону ціни під час електронного реверсивного аукціону – мінімальна сума у грошових одиницях, на яку учасником може бути понижено суму пропозиції під час аукціону (може становити 0,5 - 3 % очікуваної вартості товару).

4.2.13. Інша інформація, яку замовник вважає за необхідне оприлюднити.
4.3. При визначенні предмету закупівлі замовник зобов’язаний керуватися діючим Порядком визначення предмету закупівлі, затвердженим уповноваженим органом у сфері державних закупівель – Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 

4.4. Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження замовник може також зазначати в окремому документі, який одночасно оприлюднюється з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі, якщо назва предмету закупівлі чи його опис містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник зобов’язаний поряд з таким посиланням вказувати вираз «або еквівалент».
4.5. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити у системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про закупівлю або істотні умови договору.

4.6. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, який повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель. 

4.6.1. У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення у системі. 

4.6.2. У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі. 

4.7. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 1 робочий день з моменту початку подання пропозицій у разі, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 5000 до 50 000 тис. грн., та не більше ніж 3 робочих днів з моменту початку подання пропозицій у разі, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 тис. грн..

4.8. У разі нагальної потреби у закупівлі товарів чи послуг строк подання пропозицій може бути скорочено до 1 робочого дня і не більше ніж 3 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель. Причиною скорочення цих строків не може бути бездіяльність замовника щодо проведення закупівель. Обґрунтування нагальної потреби скорочення строків закупівлі зазначається в оголошенні про проведення закупівель та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками. За цих умов період, коли замовник може надати відповідь на запитання, уточнення користувачів системи, може визначатися годинами у межах тривалості робочого дня з 09.00 год. до 18.00 год.
4.9. Після закінчення строку подання пропозицій системою автоматично визначається дата і час аукціону в межах тривалості робочого дня з 09.00 год. до 18.00 год.

4.10. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення аукціону.

4.11. Замовник у строк, що становить не більше ніж 5 робочих днів з дня закінчення аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, який її подав, вимогам до кваліфікації учасників, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель, а запропонованого товару - технічним вимогам до товару, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель. та приймає рішення про визначення переможця або про відхилення пропозиції учасника.

4.12. У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

4.12.1. Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

4.13. У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до предмета закупівлі та/або вимогам до кваліфікації учасників, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються у системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

4.14. У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, у такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

4.15. Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

4.16. Документи, які підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність предмета закупівлі технічним вимогам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель та /або окремому документі.

4.17. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником у системі у день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.18. Договір про закупівлю укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочі дні та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 цього Положення, а у разі скорочення строків закупівлі – не раніше ніж через 1 робочий день та не пізніше 3 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

4.19. Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити у системі протягом 2 робочих днів з моменту його укладання з врахуванням вимог законодавства України.

4.20. У випадку, якщо договір не був укладений з вини переможця протягом строку, визначеного у пункті 4.18 цього Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, котрі залишилися, та діє у порядку, передбаченому у пунктах 4.11 - 4.19 цього Положення.

 

5. Оскарження результатів закупівель


5.1. Оскарження результатів закупівлі здійснюється відповідно до законодавства України.

 

6. Прикінцеві положення


6.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження та діє у межах, які не суперечать законодавству України та Регламенту роботи системи пілотного проекту електронних державних закупівель.

Web-адреса: chuguev-rada.gov.ua/news/id/384 | Переглядів: 209Дата публікації: 07:19 21.07.2016
Адміністративні послуги
Веб-камери Чугуєва
Публічне обговорення
Електронні петиції
Міська рада на facebook
Статистика голосувань
Надіслати запит на інформацію
Анонс подій
20.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Відкриття ІІ зміни пришкільних таборів Організатор:Вінник Т.С. Проценко М.В. Час проведення:20.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦТК, ДЮСШ, ЗОШ № 1 (ДПЮ)
13:30 - Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Лекція до Дня Скорботи в клубі «Еліксир довголіття» Організатор:Нежид Н.С. Сємілєтова Т.В. Час проведення:20.06.2018 13:30 Місце проведення:Приміщення Територіального центру
14:00 - Засідання житлової комісії Засідання житлової комісії Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А Час проведення:20.06.2018 14:00 Місце проведення:Каб №28 викон. коміт.
16:00 - Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Зустріч голів ОСББ м-ну К.Башкирівка з громадською організацією щодо взаємодії з військовими частинами Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:20.06.2018 16:00 Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
21.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організація проведення щорічного профілактичного медичного огляду посадових осіб Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦРЛ
день - Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади начальника служби благоустрою та екології управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт.
день - Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу з управління ЖКГ Організатор:Макаренко Л.П. Баришева Н.В. Час проведення:21.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб № 8 викон. коміт
17:00 - Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Нарада з мешканцями багатоповерхових будинків щодо створення ОСББ Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:21.06.2018 17:00 Місце проведення:Б-р Комарова, 18,20,Гвардійська,6
22.06.2018
день - Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Фотофіксація об’єктів-учасників міського конкурсу «Мій дім, мій двір, моя вулиця» Організатор:Макаренко Л.П. Сосницька Ю.А Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Контроль за ходом будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів міста з фотофіксацією Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія міста
день - Бібліотечні заходи Бібліотечні заходи Організатор:Вінник Т.С. Проценко О.І. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЦБС
день - Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Проведення рейдів з ліквідації стихійної торгівлі в м.Чугуєві Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вул.Жадановського, бул.Комарова
день - Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Оновлення дислокації торгівлі за І півріччя 2018 року Організатор:Апостол О.І. Батченко В.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:м.Чугуїв
день - Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Робота комісії щодо належного санітарного стану в м.Чугуєві Організатор:Бармін К.О. Топоркова І.А. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Вулиці міста
день - Юридична консультація громадян міста Юридична консультація громадян міста Організатор:Макаренко Л.П. Трохіна І.В. КалібердаА.А. Чекмарьов П.Д. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Каб.№ 7 викон. коміт., інші кабінети за графіком
день - Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Іспити на підготовчому відділенні у Чугуївській дитячій музичній школі Організатор:Вінник Т.С. Маміна Т.І. Час проведення:22.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:ЧДМШ
10:00 - Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Покладання квітів до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні Організатор:Вінник Т.С. Ващук Я.А. Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення:Меморіал Слави
Докладніше
Пошук
Підприємцю
Аналітична інформація про розвиток малого та середнього підприємництва у м. Чугуєві за 2017 рікДо уваги суб’єктів господарювання!Шановні власники об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості!Перелік об’єктів комунального майна, які можуть бути передані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності:ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!До уваги суб’єктів малого та середнього бізнесу!Про проведення координаційної ради з питань розвитку підприємництваУ рамках проекту «Абетка експортера–2018» відбудеться бізнес-майстерня «Fit for Partnership with Germany» від Німецького товариства міжнародного співробітництваЧугуївська міська рада оприлюднює проект регуляторного акту «Про затвердження тарифів на послуги КП «Муніципальне підприємство «Мрія», аналіз регуляторного впливу до зазначеного проекту з метою одержання зауважень і пропозицій.
Посилання
Версія для слабо- зорих